Odezwa Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, do wiernych Miasta Częstochowy na VII Niedzielę Zwykłą

Odezwa na VII Niedzielę zwykłą 23 lutego 2020 r.

Drodzy w Chrystusie,

Bracia Kapłani, Osoby życia konsekrowanego, Umiłowani Diecezjanie,

a zwłaszcza Wierni wspólnot parafialnych miasta Częstochowy!

Kościół – jak co roku – wchodzi na drogi Wielkiego Postu, aby jak najpełniej przeżyć tajemnicę wielkanocną, w której doświadcza obecności Chrystusa Zmartwychwstałego. Dlatego wzorem ubiegłego roku zapraszam Was do pielgrzymowania do wyznaczonych na każdy dzień (Kościołów stacyjnych), które na wzór Rzymu celebrując Eucharystię będą nas zatrzymywać na wspólną refleksję i modlitwę. Rozpoczynamy od Bazyliki Archikatedralnej, w Środę Popielcową 26 lutego 2020 r., o godz. 18.00, a zakończymy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, dn. 19 kwietnia 2020 r., o godz. 15.00. Tradycja Kościołów stacyjnych w Rzymie, krocząc śladami Męczenników zobowiązuje i nas do odważnego świadectwa o Chrystusie i Jego Kościele. Nasze codzienne pielgrzymowanie będzie odbywać się w powszednich dniach pracy. To wymaga trudu i poświecenia osobistego, i rodzinnego. Ten wysiłek niech będzie wielkopostnym darem do nowego przylgnięcia do Chrystusa przez wstawiennictwo Maryi – naszej Matki.

Błogosławię Wam wszystkim na wielkopostne drogi, prosząc Chrystusa o umocnienie wiary, która „zwycięża świat”.

(-) + Wacław DEPO

Arcybiskup Metropolita

Częstochowski

 

źródło: archiczest.pl