Bp Przybylski do harcerzy: Poczujcie się stróżami światła

Już po raz 28. Betlejemskie Światło Pokoju zapłonęło na Jasnej Górze. Tradycyjnie światełko przynieśli do sanktuarium harcerze Związku Harcerstwa Polskiego.

Uroczyste przekazanie odbyło się podczas Mszy św. w niedzielę, 16 grudnia, której przewodniczył Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/12/1-betlejmskie-swiatlo.mp3]

W homilii bp Przybylski do bardzo licznie zgromadzonych na Eucharystii harcerzy zwrócił się z bardzo ważnym przesłaniem, dziękując jednocześnie za wiek działalności Związku Harcerstwa Polskiego:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/12/2-betlejemskie-swiatlo.mp3]

Dla harcerzy i harcerek przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju jest zawsze wyjątkowym przeżyciem. Mówi harcmistrz Wojciech Śliwowski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/12/3-betlejemskie-swiatlo.mp3]

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Wzruszenia z niedzielnej uroczystości nie krył również ks. Grzegorz Paszka – kapelan harcerzy archidiecezji częstochowskiej:

[audio: http://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/12/4-betlejemskie-swiatlo.mp3]

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

PNP