Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Druga Niedziela zwykła

Na Drugą Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 49, 3. 5-6), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 1, 1-3), i z Ewangelii św. Jana (J 1, 29-34). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/WIARA19_01_2020_CALOSC_na_strone.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska