Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Niedziela Palmowa

Na Niedzielę Palmową Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 50, 4-7), z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (Flp 2, 6-11), i z Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa według św. Mateusza (Mt 26, 14 – 27, 66). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/WIARA_ROK_A_05_04_2020_CALOSC_NA_STRONE.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska