Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Piąta Niedziela Wielkiego Postu

Na Piątą Niedzielę Wielkiego Postu Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Ezechiela (Ez 37, 12-14), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 8, 8-11), i z Ewangelii św. Jana (J 11, 1-45). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/WIARA_ROK_A_29_03_2020_CALOSC_NA_STRONE.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska