Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Piąta Niedziela zwykła

Na Piątą Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 58, 7-10), z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 2, 1-5), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 5, 13-16). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/WIARA_ROK_A_09_02_2020_CALOSC_na_strone.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska