Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XVI Niedziela zwykła

Na XVI Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Mądrości (Mdr 12,13.16-19), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 8,26-27), i z Ewangelii św. (Mt 13,24-43). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/07/WIARA_ROK_A_19_07_2020_CALOSC.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska