Serce na dłoni… serce gotowe pomóc…

Wielką gotowość pomocy wobec osób potrzebujących opieki wykazał dyrektor częstochowskiej Caritas – ks. Marek Bator, a także siostra Renata – Apostołka Jezusa Ukrzyżowanego i diakon Zbigniew Wojtysek. Od 14 kwietnia w Domu Pomocy Społecznej Domus Misericordie prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej opiekowali się oni siedmioma osobami na kwarantannie, przywiezionymi z DSP w Woźnikach.

Podopieczni zostali przywiezieni do Częstochowy, ponieważ w ich ośrodku doszło do zakażeń koronawirusem. Wszyscy tam obecni zostali przebadani na obecność COVID-19 – mówi ks. Paweł Dzierzkowski, zastępca dyrektora częstochowskiej Caritas:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/1_KORONAWIRUS_KS_DZIERZKOWSKI_23_04_2020.mp3]

Opiekę nad pozostałymi sześcioma podopiecznymi przejęły dwie siostry Misjonarki św. Antoniego Marii Klareta z Aleksandrii.

BNO