Święto Miłosierdzia Bożego – św. Jan Paweł II

W niedzielę – 28 kwietnia – Kościół katolicki obchodzi Święto Miłosierdzia Bożego. Przypada ono w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ustanowił je papież Jan Paweł II 30 kwietnia 2000 roku, w dniu kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej, głosicielki Bożego Miłosierdzia.

Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Miłosierdzie źródłem pojednania”. Centralne uroczystości odbędą się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Orędownikiem Bożego Miłosierdzia był papież Jan Paweł II, który w 1980 roku opublikował encyklikę „Dives in Misericordia”. Wielokrotnie podkreślał, że Boże Miłosierdzie jest jedynym źródłem nadziei dla człowieka, stanowi odpowiedź na egoizm i obojętność współczesnego świata. Ojciec Święty swoim życiem i posługą dawał świadectwo miłosierdzia, zwłaszcza wobec chorych, cierpiących i umierających.

O istocie Miłosierdzia Bożego Jan Paweł II mówił między innymi podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1997 roku:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/1.mp3]

Głosicielka Miłosierdzia Bożego, siostra Faustyna, wielokrotnie doznawała objawień Chrystusa. W jednym z nich Jezus powierzył jej przekazanie światu orędzia o Bożym Miłosierdziu. W innej wizji polecił namalować swój obraz według wzoru, który Faustyna ujrzała. Wizerunek ten, nazywany obrazem Jezusa Miłosiernego, powstał w latach 30. XX wieku i jest obecnie jednym z najbardziej znanych w świecie.

W 1993 roku Jan Paweł II beatyfikował siostrę Faustynę. Podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1997 roku dziękował Bogu i prosił Go o miłosierdzie dla wszystkich ludzi:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/2.mp3]

W 2000 roku Jan Paweł II kanonizował siostrę Faustynę i ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła. Przesłanie o Bożym Miłosierdziu, jako jedynej nadziei dla całego świata, powtórzył podczas ostatniej pielgrzymki do ojczyzny w 2002 roku. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że wyznanie „Jezu, ufam Tobie” jest szczególnie potrzebne współczesnemu człowiekowi zagrożonemu licznymi przejawami zła:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/3.mp3]

Papież Jan Paweł II mówił, że bez miłosierdzia Boga świat nie przezwycięży trudów i wyzwań, zwłaszcza niesprawiedliwości i nieposzanowania godności człowieka:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/4.mp3]

Podczas pielgrzymki do Polski w 2002 roku Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Podkreślił, że czyni to z gorącym pragnieniem, by orędzie ogłoszone za pośrednictwem świętej Faustyny dotarło do wszystkich mieszkańców Ziemi:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/5.mp3]

W 2002 roku Jan Paweł II konsekrował sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach . Wyraził przy tym przekonanie, że otwarcie się człowieka na łaskę miłosierdzia Boga wyznacza nowy kierunek w życiu:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/6.mp3]

Podczas konsekracji sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach Jan Paweł II wyraził nadzieję, że miejsce to stanie się stolicą kultu Miłosierdzia Bożego:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/7.mp3]

Ostatnia pielgrzymka papieża Polaka do ojczyzny w 2002 roku nosiła hasło „Bóg bogaty w miłosierdzie”.
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21:37. Został beatyfikowany 1 maja 2011 roku i kanonizowany 27 kwietnia 2014 – obie uroczystości odbyły się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Papież Franciszek 8 grudnia 2015 roku otworzył Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, obchodzony w całym Kościele katolickim. W czasie tego nadzwyczajnego roku odbyły się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, poświęcone orędziu Bożego Miłosierdzia, głoszonemu przez św. Faustynę oraz św. Jana Pawła II.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/E.Porycka/E.Leo/dok./to/

foto: BP KEP