Zaduszki Szkolne w Archikatedrze Częstochowskie

W listopadowym czasie modlitwy za naszych zmarłych i zadumy nad ludzkim życiem we wtorek, 5 listopada 2019 r., nauczyciele i młodzież ze szkół położonych na terenie parafii archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie zgromadzili się w Archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie, aby wspominać i modlić się za zmarłych nauczycieli, pracowników i uczniów ich szkół. Uroczystej Mszy św. o godz. 14.00 przewodniczył rektor Bazyliki Archikatedralnej ks. prał. Włodzimierz Kowalik, w koncelebrze ks. Tadeusza Króla, prefekta V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza oraz ks. Łukasza Sakowskiego, prefekta w Szkole Podstawowej nr 35. Ks. Łukasz wygłosił także homilię, w której ukazał pewność Bożej obietnicy życia w niebie, która zwycięża niepokój przemijalności człowieka.
Na początku Mszy św. przedstawiciele szkół odczytali imiona i nazwiska tych, którzy tworzyli wspólnoty szkolne, a teraz odeszli już do wieczności. Polecano zmarłych z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza, Zespołu Szkół Przemysłu, Mody i Reklamy im. W. Reymonta, Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, Zespół Szkół im. W. Andersa, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Szkoły Podstawowej Nr 35. Po Mszy św. wszyscy zgromadzeni mogli wysłuchać krótkiego koncertu zespołu muzycznego z Zespołu Szkół Przemysłu, Mody i Reklamy im. W. Reymonta. Z wielką radością można było popatrzeć na wnętrze archikatedry wypełnione młodymi ludźmi, którzy nie tylko patrzą w przyszłość ale i pamiętają o przeszłości.

ks. Łukasz Połacik
zdj. Barbara Markowska