Zjednoczeni w modlitwie – nieszpory ekumeniczne w Wyższym Seminarium Duchownym

W ramach przeżywanego w Kościele katolickim Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w środę, 23 stycznia w kaplicy Zesłania Ducha Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odprawione zostały nieszpory ekumeniczne.

Nabożeństwu przewodniczył ks. dr Jarosław Grabowski, kierownik Referatu Dialogu Ekumenicznego, Międzyreligijnego i z Niewierzącymi, działającego w Kurii Metropolitalnej w Częstochowie:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/NIESZPORY_EKUMENICZNE_SPIEW1_23_01_2019.mp3]

W rozmowie z Radiem Fiat ks. dr Jarosław Grabowski podkreślił, że chrześcijanie, pomimo różnic, są wspólnotą:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/NIESZPORY_EKUMENICZNE_ROZMOWA_GRABOWSKI_23_01_2019.mp3]

Śpiew podczas nabożeństwa prowadzili alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/NIESZPORY_EKUMENICZNE_SPIEW2_23_01_2019.mp3]

Fragment z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów odczytał proboszcz częstochowskiej parafii ewangelicko-augsburskiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego ks. Adam Glajcar, który wygłosił także homilię:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/NIESZPORY_EKUMENICZNE_HOMILIA_GLAJCAR_23_01_2019.mp3]

Wyjątkowy wydźwięk w kontekście ekumenizmu miała modlitwa „Ojcze nasz”. Przed jej odśpiewaniem przewodniczący nieszporom ks. dr Jarosław Grabowski wygłosił krótkie słowa wprowadzenia:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/NIESZPORY_EKUMENICZNE_OJCZE_NASZ_GRABOWSKI_23_01_2019.mp3]

Przed błogosławieństwem ks. dr Jarosław Grabowski odpowiedział na często zadawane mu pytanie: kiedy nastąpi zjednoczenie chrześcijan?

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/NIESZPORY_EKUMENICZNE_PODZIEKOWANIA_GRABOWSKI_23_01_2019.mp3]

Na zakończenie duchowni reprezentujący różne wspólnoty udzielili wspólnie błogosławieństwa Aaronowego. Byli to: ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, ks. mitrat Mirosław Drabiuk, proboszcz prawosławnej parafii Częstochowskiej Ikony Matki Bożej w Częstochowie, ks. Krzysztof Góral, proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej w Kleszczowie i ks. Szczepan Rycharski, kustosz katedry Matki Bożej Królowej Apostołów Kościoła polskokatolickiego w Częstochowie.

Ks. Adam Glajcar, w rozmowie z Radiem Fiat, powiedział, że takie nabożeństwo to ogromny krok w stronę jedności chrześcijan:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/NIESZPORY_EKUMENICZNE_ROZMOWA_GLAJCAR_23_01_2019.mp3]

W nieszporach ekumenicznych uczestniczył także rektor WSD w Częstochowie ks. dr Grzegorz Szumera, siostry brygidki, przedstawiciele parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie oraz uczniowie częstochowskiego Niższego Seminarium Duchownego.

Maciej Orman