Zwierzchnicy katolickich Kościołów wschodnich u Papieża

W poniedziałek (9 października) Ojciec Święty spotkał się ze zwierzchnikami katolickich Kościołów wschodnich. Spotkanie miało charakter zamknięty. W osobistej rozmowie Franciszek zapoznawał się z sytuacją tamtejszych wspólnot kościelnych oraz odpowiadał na pytania patriarchów i arcybiskupów.
Wczorajsza audiencja wpisuje się w program sesji plenarnej Kongregacji dla Kościołów Wschodnich w stulecie tej dykasterii. Z tej okazji w przyszły czwartek Franciszek złoży wizytę w Papieskim Instytucie Wschodnim „Orientale” oraz odprawi Eucharystię w pobliskiej Bazylice Matki Bożej Większej.

źródło: RV