Żywe Słowo i Ikona!

Sobór Konstantynopolitański IV, zwołany na przełomie 879/880 roku stwierdził w trzecim kanonie: „Święte ikony Pana Naszego Jezusa Chrystusa nakazujemy otaczać równą czcią, jak księgę świętej Ewangelii”. To zestawienie Ikony i Ewangelii, nie jest przypadkowe – ma głębokie uzasadnienie.

Pierwszym i najważniejszym jest tajemnica Wcielenia, która jest niejako sercem Pisma Świętego, bo przez nie Bóg w Jezusie Chrystusie uczynił widzialną swoją Miłość. A skoro Bóg wszedł w nasz świat, stając się jednym z nas, to tym samym przyjął uwarunkowania obowiązujące w komunikacji międzyludzkiej, w której wzrok, jak i słuch, pełnią równorzędną rolę. Dzięki słuchowi słyszymy Słowo Ewangelii, a dzięki wzrokowi – Słowo kontemplujemy na świętej Ikonie.

By poprawnie odczytać Słowo Boże zapisane na kartach Pisma Świętego, musimy pilnować reguł, których Matka Kościół wiernie strzeże i przekazuje z pokolenia na pokolenie. Nie można bez wskazówek Kościoła odczytać, interpretować oraz zrozumieć co naprawdę Słowo Boże znaczy…

Tak też jest i z Ikoną. Aby odczytać przesłanie Świętego Obrazu, również musimy zapoznać się z jego mową, z symboliką, a przede wszystkim odczytywać Obraz w duchu, w którym został on napisany – w duchu wiary Kościoła.
Właśnie dlatego warto przyjść sobotę – 19 października i niedzielę 20 października na warsztaty z Maryją i Jej Ikonami!
Z A P R A S Z A M Y
Podczas spotkania spróbujemy nauczyć się odczytywać słowo zapisane w IKONIE.

Naszym przewodnikiem w nauce odczytywania słowa zapisanego w IKONIE będzie ojciec Roman ŁABA, paulin z Kijowa; biblista i krajowy duszpasterz Rodzin przy Konferencji Episkopatu Ukrainy.

W czasie Katechezy będziemy mogli dowiedzieć się również, m.in:
* kto jest w centrum każdej Ikony?
* jakich farb używał św. Łukasz?
* gdzie jest ukryta „siódma stągiew” z Kany Galilejskiej?
oraz dlaczego św. Józef trochę się bał Maryi?

Mamy nadzieję, że spotkanie z żywym SŁOWEM i IKONĄ, pozwoli uczestnikom odnowić swoją relację oraz więź z Maryją.

19 i 20 października 2019, godz. 16.00 -19.00, budynek Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego (dawny Dom Pątnika/Róg Kordeckiego).
Wstęp wolny.