Konkurs plastyczny w Muzeum Złotopotockim

Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku już po raz czwarty organizuje konkurs plastyczny. Tegoroczny temat to „Rok rzeki Wisły – piękno ojczystego pejzażu”. W czwartek, 8 czerwca, o godz. 15:00 w siedzibie Muzeum odbędzie się jego rozstrzygnięcie. Aleksandra Kowalska, asystent muzealny Działu Edukacji, zaprasza:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/06/1_muzeum_konkurs_plastyczny.mp3]

Technika prac była określona w regulaminie:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/06/2_muzeum_konkurs_plastyczny.mp3]

Wystawę pokonkursową można będzie oglądać do końca czerwca w godzinach pracy muzeum. Na stronie internetowej www.muzeum.janow.pl są już zamieszczone zdjęcia z prac komisji konkursowej, po ogłoszeniu wyników będzie można tam obejrzeć także nagrodzone i wyróżnione prace.

W skład jury wchodzą: przewodnicząca: Aleksandra Kowalska – Asystent Muzealny Działu Edukacji, artysta plastyk, członkowie: Danuta Kuczyńska – Prezes Jurajskiego Stowarzyszenia Nowa Tradycja; Ewa Powroźnik – Prezes Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy – Gracza w Częstochowie, artysta plastyk; Justyna Siemion – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie, historyk; Anna Tarczyńska – Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie, artysta plastyk.

Muzeum Złotopotockie jest przyjazną i otwartą instytucją. Aleksandra Kowalska zaprasza na wystawy i do kontaktu:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/06/3_muzeum_konkurs_plastyczny.mp3]

Muzeum w Złotym Potoku jest otwarte także w soboty i niedziele w godzinach od 10:00 do 18:00.

AD

Fot. źródło: janow.pl