Liczy się chęć pomocy – wolontariat w Caritas

Wolontariat to dobrowolne, świadome i bezpłatne działanie na rzecz innych osób, które potrzebują wsparcia i pomocy. Wolontariat wykracza poza więzi rodzinne, koleżeńskie i przyjacielskie – czytamy na stronie częstochowskiej Caritas. Jak wygląda wolontariat w Caritas i kto może się w pomaganie włączyć? O tym mówią Marta Cierpiał, koordynator wolontariatu stałego oraz ks. Paweł Dzierzkowski, zastępca dyrektora częstochowskiej Caritas.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/Marta_Cierpial_ks_Pawel_Dzierzkowski.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska
Fot. Zbyszek Derda/Radio Fiat