Zespół

Ks. Piotr Zaborski – dyrektor naczelny
dyrektor@fiat.fm

Aleksandra Mieczyńska – zastępca dyrektora
a.mieczynska@fiat.fm

Jacek Jarawka – redaktor muzyczny
j.jarawka@fiat.fm

Przemysław Lasota – redaktor programowy
p.lasota@fiat.fm

Redakcja
Zbigniew Derda z.derda@fiat.fm

Adam Jakubczak a.jakubczak@fiat.fm

Paweł Kmiecik p.kmiecik@fiat.fm

Piotr Nicpoń p.nicpon@fiat.fm

Krzysztof Kolanus k.kolanus@fiat.fm

Rafał Młynarski radio@fiat.fm

Emilia Wróbel e.wrobel@fiat.fm

Sylwia Wziątek s.wziatek@fiat.fm

Dział Maketingu i Reklamy
Edyta Jarawka edyta.jarawka@radiofiat.com.pl