Zespół

Ks. Piotr Zaborski – dyrektor naczelny
dyrektor@fiat.fm

Aleksandra Mieczyńska – zastępca dyrektora
a.mieczynska@fiat.fm

Jacek Jarawka – redaktor muzyczny

j.jarawka@fiat.fm

Redakcja

Adam Jakubczak

Krzysztof Kolanus

Angelika Sitek

Sylwia Wziątek

Zbigniew Derda

Emilia Wróbel

Dział Maketingu i Reklamy

Edyta Jarawka