„By nie zniweczyć Chrystusowego krzyża” – Wielkopostne Rekolekcje Radiowe

Wielki Piątek, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, 02.04.2021/fot. Z. Derda, Radio Fiat

Rekolekcje radiowe „By nie zniweczyć Chrystusowego krzyża” prowadzą uczestników przez tajemnicę ludzkiej nieprawości i bezbrzeżnej miłości Boga. Okazane grzesznikowi miłosierdzie ma jednak wielką cenę – śmierć Jezusa. Jest darem darmo danym, a jednocześnie zobowiązującym, by samemu porzucić drogi ciemności i podążyć za Panem. W kolejnych katechezach rekolekcjonista odsłania niektóre wątki wielkiego misterium paschalnego, w którym przeplata się grzech i łaska, śmierć i życie. Okazją do tego są kluczowe postacie paschalnego dramatu: Piotr i Judasz, Piłat i Herod, arcykapłani i Barabasz, i oczywiście sam Jezus. Bierzemy w tym dramacie udział także my wszyscy, tym bardziej że skaza grzechu nie tyle dzieli nas na dobrych i złych, wierzących i niewierzących, ale przebiega przez sam środek naszych serc. Każdy z wymienionych jest po trosze w nas obecny. Uwikłani w grzechy, zagubieni i bezradni, przecież nie przestaliśmy być kochani. Bóg się grzesznikami nie brzydzi, nie odwraca się od nas i nas nie odrzuca. Wychodzi nam naprzeciw ze swoją łaską, jej mocą uzdalnia nas do nawrócenia: do przemiany życia, abyśmy idąc Jego śladami mogli stać się uczestnikami zmartwychwstania.
Autor: ks. Piotr Kieniewicz, marianin. Rekolekcje na antenie Radia Fiat codziennie od 7 kwietnia do 13 kwietnia o godz. 21.30.

Dzień 5:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/5_reko_dlastacji_11_04.mp3]

Dzień 4:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/4_reko_dlastacji_10_04.mp3]

Dzień 3:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/3_reko_dlastacji_09_04.mp3]

Dzień 2:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/2_reko_dlastacji_08_04.mp3]

Dzień 1:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/04/1_reko_dlastacji_07_04.mp3]