Fundusz Sprawiedliwości – Pomoc ma moc

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.

W cyklu audycji „Fundusz Sprawiedliwości. Pomoc ma moc” omówimy cele i zadania Funduszu Sprawiedliwości oraz porozmawiamy z zaproszonymi ekspertami o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem. Wskażemy gdzie szukać pomocy oraz przedstawimy bezpłatne formy wsparcia dostępne w placówkach tworzących ogólnopolską Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Audycje w Radiu Fiat w poniedziałki, czwartki i soboty o godz. 14:20.
Powtórka tego samego dnia o godz. 22:15.

Audycja realizowana jest we współpracy z Funduszem Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

>>AUDYCJE ARCHIWALNE<<

 

AUDYCJA 20:

Ci, którzy walczą z przestępczością, muszą odebrać kompleksowe wykształcenie, aby móc skutecznie pomagać osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Należy jednak pamiętać o tym, że z przestępczością mogą walczyć również ci, którzy aktualnie się kształcą. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że nawet studenci prawa są w stanie realnie pomóc. Więcej nt. mówi dr Michał Sopiński, rektor-komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

 

AUDYCJA 19:

Dzięki stale toczącej się walce z przestępczością, setki osób stojących na straży prawa dbają o to, aby nasze dobra nie były naruszane, a jeśli do tego dojdzie – aby jak najszybciej otrzymać pomoc. Jeżeli taki stan rzeczy ma się utrzymać, niezbędne jest kształcenie młodych prawników. O tym, dlaczego edukacja pełni tak ważną rolę w walce z przestępczością mówi dr Michał Sopiński, rektor-komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

 

AUDYCJA 18:

Edukowanie dzieci na temat tego, czym jest i jak wygląda przemoc rówieśnicza, oraz jak sobie z nią radzić, jest bardzo ważne. Małoletni pokrzywdzeni przemocą rówieśniczą muszą wiedzieć, gdzie szukać pomocy. O tym, dlaczego dla dzieci taka wiedza jest niezbędna, mówi Dawid Sztajner, prezes częstochowskiego stowarzyszenia ETOH.

 

AUDYCJA 17:

Przemoc może przyjmować różne oblicza. Obok przemocy wobec dzieci czy seniorów, odrębnym jej rodzajem pozostaje przemoc rówieśnicza. Jest ona problemem, który dotyczy wielu młodych ludzi. Bez odpowiedniej pomocy, dzieci pokrzywdzone przemocą rówieśniczą mogą nie poradzić sobie z natłokiem złych przeżyć. Rezultaty takiej niemocy często są tragiczne w skutkach. Problem przemocy rówieśniczej omawia Dawid Sztajner, prezes częstochowskiego stowarzyszenia ETOH.

 

AUDYCJA 16:

Dużym problemem, z którym mierzy się polskie społeczeństwo jest bierność. Nawet gdy docierają do nas sygnały świadczące o przemocy dziejącej się nieopodal, często wolimy nie ingerować w tzw. cudze problemy. Gdy stajemy się świadkami, problem dotyczy również nas. Reagowanie na akty przemocy jest naszym obowiązkiem. Lepiej interweniować mimo braku pewności, niż skazywać się na potencjalne wyrzuty sumienia i życie z poczuciem winy. Apel jest wyraźny – nie bójmy się reagować. O konieczności wstawiania się za dziećmi pokrzywdzonymi przemocą mówi Dawid Sztajner, prezes częstochowskiego stowarzyszenia ETOH.

 

AUDYCJA 15:

Przemoc wobec dzieci to proceder, który w postępowaniu wymaga szczególnie dobrej organizacji. Koordynacja działań między instytucjami musi przebiegać bez zarzutów, aby nie dopuścić do zaniedbań, które mogą mieć katastrofalne skutki. Tragiczne konsekwencje może mieć także obojętność świadków. Niestety, w polskim społeczeństwie jest to poważny problem. Zagadnienia przybliża Dawid Sztajner, prezes częstochowskiego stowarzyszenia ETOH.

 

AUDYCJA 14:

Ustawa Kamilka przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości zarządza m.in. zmiany w zakresie instytucji reprezentanta dzieci. Więcej mówi o tym Dawid Sztajner, prezes częstochowskiego stowarzyszenia ETOH.

 

AUDYCJA 13:

Tragedia małoletniego Kamilka z Częstochowy wstrząsnęła wszystkimi, którzy o niej usłyszeli. Majowe wydarzenia z udziałem chłopca odbiły się szerokim echem nie tylko w opinii publicznej, ale także w przestrzeni politycznej i legislacyjnej. Czwartego sierpnia 2023 roku, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwaną Ustawą Kamilka. Ma ona zwiększać prawną ochronę dzieci przed przemocą. Więcej nt. prac związanych z nowelizacją mówi Dawid Sztajner, prezes częstochowskiego stowarzyszenia ETOH.

 

AUDYCJA 12:

Wiele osób pokrzywdzonych przez wypadki nie zdaje sobie sprawy z pomocy, jaką oferują lokalne ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Misją Funduszu Sprawiedliwości jest zapewnianie wsparcia wszystkim tym, którzy aktualnie go potrzebują. Mówi o tym adwokat Anna Olszewska z Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu.

 

AUDYCJA 11:

Jeśli w następstwie wypadku komunikacyjnego osoba poszkodowana utraciła zdolności dochodowe, może liczyć na wsparcie finansowe gwarantowane przez Fundusz Sprawiedliwości. Pomoc materialna może przyjmować różne formy – mowa tu m.in. o bonach żywnościowych, pokrywaniu kosztów odzieży, a także tych związanych z przystosowaniem lokalu do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. Pokryte mogą zostać koszty opieki nad dziećmi, czyli opłacenie żłobków czy przedszkoli. Możliwości pomocowe przybliża adwokat Anna Olszewska z Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu.

 

AUDYCJA 10:

Fundusz Sprawiedliwości pomaga osobom pokrzywdzonym na wiele sposobów. Na wsparcie funduszu mogą liczyć również osoby, które ucierpiały w wyniku wypadków komunikacyjnych. Poza pomocą prawną i psychologiczną, uczestniczy wypadków mogą otrzymać także wsparcie finansowe, szczególnie, gdy w wyniku zdarzenia utracili zdolności do pracy. Więcej mówi o tym adwokat Anna Olszewska z Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu.

 

AUDYCJA 9:

Osoby pokrzywdzone wypadkami komunikacyjnymi, które we własnym interesie działają bez udziału pełnomocników, mogą pogubić się w postępowaniu procesowym. To duży błąd, który może przyczynić się do poniesienia jeszcze większych strat. Czynny udział pokrzywdzonych w postępowaniu jest bardzo ważny, ponieważ pozwala osiągnąć adekwatną pomoc. Na temat pomocy pokrzywdzonym wypadkami mówi adwokat Anna Olszewska z Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu.

 

AUDYCJA 8:

Zdarzają się sytuacje, gdy pokrzywdzeni z powodu wypadków komunikacyjnych nie są należycie informowani o swoich prawach, a wystosowane w ich stronę pouczenia są niejasne. Zagadnienie przybliża adwokat Anna Olszewska z Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu.

 

AUDYCJA 7:

Każdego dnia, na polskich drogach i autostradach dochodzi do wielu wypadków komunikacyjnych. Mowa tu zarówno o niegroźnych stłuczkach, jak i poważnych kolizjach, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Wypadek komunikacyjny to okoliczność regulowana przez przez prawo karne, szczególnie przez art. 177 KK. Więcej nt. mówi adwokat Anna Olszewska z Okręgowego Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu.

 

AUDYCJA 6:

Na pomoc telefoniczną mogą liczyć również osoby małoletnie pokrzywdzone przestępstwami. Konsultanci linii mają mają kwalifikacje niezbędne do tego, aby nieść pomoc również najmłodszym. Dzięki znajomości języków obcych, na wsparcie mogą liczyć także dzieci i dorośli zza granicy. Więcej nt. mówi Jacek Salamon, wiceprezes fundacji IWO – doradztwo obywatelskie, a także konsultant Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

 

AUDYCJA 5:

Na linię pomocy pokrzywdzonym przestępstwem dzwonią także ci, którzy zostali pokrzywdzeni przemocą seksualną. To wyjątkowo delikatny temat, dlatego od konsultantów wymaga się empatii i wyrozumienia. Szczególnie wysokich kompetencji i rozsądnych reakcji wymagają telefony od dzieci i młodzieży. O pomocy udzielanej osobom pokrzywdzonym przestępstwami seksualnymi mówi Jacek Salamon, wiceprezes fundacji IWO – doradztwo obywatelskie, a także konsultant Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

 

AUDYCJA 4:

W XXI w oszukanym można zostać na wiele różnych sposobów. Internet to przestrzeń, która daje dużo możliwości, niestety także przestępcom. W sieci o wiele trudniej zidentyfikować tożsamość naszego rozmówcy. O oszustwach i innych przestępstwach zgłaszanych na linii mówi Jacek Salamon, wiceprezes fundacji IWO – doradztwo obywatelskie, a także konsultant Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

 

AUDYCJA 3:

Na linię pomocy pokrzywdzonym przestępstwem dzwonią osoby, które aktualnie znajdują się w kryzysie, a także ci, którzy z problemami zmagają się od dłuższego czasu. Konsultanci odbierają telefony dotyczące różnego rodzaju krzywd. Obok przemocy, jedną z popularniejszych przyczyn kontaktu z infolinią są oszustwa i kradzieże. Więcej nt. mówi Jacek Salamon, wiceprezes fundacji IWO – doradztwo obywatelskie, a także konsultant Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

 

AUDYCJA 2:

Powodów, dla których dzwoniący wybierają numer Linii Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem jest naprawdę wiele. Najczęstszym z nich jest przemoc, szczególnie domowa, która jest problemem na skalę światową. Zdarzają się również przypadki, kiedy przemoc domowa jest zgłaszana na bieżąco. O tym, jak udziela się wówczas pomocy mówi Jacek Salamon, wiceprezes fundacji IWO – doradztwo obywatelskie, a także konsultant Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

 

AUDYCJA 1:

Na linię Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem może zadzwonić każdy, kto znajduje się w potrzebie. Na pomoc mogą liczyć osoby pokrzywdzone przemocą domową, fizyczną, psychiczną, a także seksualną, Wsparcie otrzymają także ofiary wypadków drogowych, osoby okradzione lub oszukane. Istnieje również możliwość uzyskania pomocy postpenitencjarnej. O działaniu Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem mówi Jacek Salamon, wiceprezes fundacji IWO – doradztwo obywatelskie, a także konsultant Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

 


 

REPORTAŻ FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI 22.09.2023:

 

AUDYCJA 30:

Pomoc udzielona telefonicznie przez Linię Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jest kompleksowa – rzeczona infolinia to telefon zaufania dla osób pokrzywdzonych, który zapewnia im dostęp do pomocy prawnej i psychologicznej. Dzwoniąc na linię, osoby pokrzywdzone i świadkowie mogą także umówić się na konsultację osobistą w ośrodku pomocy. Więcej informacji na temat udziela Jacek Salamon, wiceprezes fundacji IWO – doradztwo obywatelskie, a także konsultant Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

 

AUDYCJA 29:

W sytuacjach kryzysowych, osoby pokrzywdzone przestępstwem często nie wiedzą, gdzie udać się po pomoc. Niestety, niewiele osób wie o istnieniu Linii Pomocy Pokrzywdzonym współfinansowanej przez Fundusz Sprawiedliwości. Osoby pokrzywdzone mogą dzięki niej uzyskać pomoc niezależnie od tego, gdzie obecnie się znajdują. O tym, jak działa linia mówi Jacek Salamon, wiceprezes fundacji IWO – doradztwo obywatelskie, a także konsultant Linii Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

 

AUDYCJA 28:

Fundusz Sprawiedliwości pomaga osobom pokrzywdzonym przestępstwem na wiele sposobów. Mogą one uzyskać wsparcie prawne, psychologiczne, materialne oraz medyczne. Fundusz Sprawiedliwości wyciąga pomocną dłoń do wszystkich w potrzebie. Więcej o wspieraniu osób pokrzywdzonych przestępstwem mówi dr Jarosław Ruszewski, prezes Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat w Suwałkach.

 

AUDYCJA 27:

Osobą pokrzywdzoną przestępstwem może zostać każdy z nas bez względu na wiek, posiadaną wiedzę czy doświadczenie. Pomimo zachowywania szczególnej ostrożności, nie da się uodpornić na działania przestępcze. Wiele osób nie wie, jak reagować w przypadku doświadczania czynów karalnych – mowa tu o byciu ich ofiarą jak i świadkiem. Więcej nt. Mówi dr Jarosław Ruszewski, prezes Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat w Suwałkach.

 

AUDYCJA 26:

Przestępstwa przemocowe względem dzieci mogą mieć wieloraki wymiar. W erze postępu technologicznego, przemoc można napotkać także w cyberprzestrzeni. Do odmian przemocy zalicza się również zaniedbanie, które może przybierać różne formy. Mówiąc o przemocy, należy rozpatrywać problem w naprawdę szerokim spektrum. Istotę zagadnienia przybliża Agnieszka Kuliś, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „Macierz”, a także koordynator Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

 

AUDYCJA 25:

Podobnie jak w przypadku osób dorosłych, dzieci narażone są na różne rodzaje przemocy. Żaden, nawet najmniejszy akt agresji nie jest obojętny. Dzieci postrzegają rzeczywistość odmiennie od osób dojrzałych. Szkody powodowane agresją są tragiczne w skutkach. Mowa tu także o konsekwencjach, które mogą objawić się dopiero po kilku latach. Przybliża je Agnieszka Kuliś, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „Macierz”, a także koordynator Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

 

AUDYCJA 24:

Choć ofiarami przemocy często stają się mężczyźni, agresja w rodzinie zazwyczaj dotyczy kobiet i dzieci. Oprawcy obierają za cel osoby małoletnie przez to, że są one bardziej bezbronne. Przestraszone dzieci zazwyczaj nie są w stanie przeciwstawić się swoim oprawcom. Poza lękiem i poczuciem bezsilności, przemoc skutkuje wieloma innymi przykrymi konsekwencjami, które mogą pozostać z młodym człowiekiem na całe życie. Więcej o tragicznych następstwach przemocy wobec dzieci mówi Agnieszka Kuliś, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „Macierz”, a także koordynator Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

 

AUDYCJA 23:

Bez wątpienia, ofiary przemocy domowej muszą otrzymać pomoc. Należy jednak pamiętać o tym, że nie każda forma pomocy jest skuteczna. Niektóre rozwiązania mogą jeszcze bardziej skomplikować sytuację osoby pokrzywdzonej. Wiele osób, jako remedium wskazuje mediacje między ofiarą a sprawcą. Czy słusznie? Wyjaśnia to Agnieszka Kuliś, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „Macierz”, a także koordynator Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

 

AUDYCJA 22:

Choć akty przemocy mogą dotyczyć wszystkich stosunkowo częściej ofiarami padają kobiety. Wiele pokrzywdzonych wyjaśnia agresję otrzymywaną od bliskich nadmiernym spożywaniem alkoholu. Trunki nie są jednak przyczyną zachowań agresywnych. Więcej na temat mówi Agnieszka Kuliś, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „Macierz”, a także koordynator Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

 

AUDYCJA 21:

Przemoc domowa to jeden z najpoważniejszych problemów, z którym mierzą się polskie rodziny. Często, tuż obok nas, a jednak poza naszym zasięgiem, rozgrywają się dramaty wielu osób. Ofiarą przemocy domowej może zostać każdy. Więcej o specyfice zjawiska przemocy mówi Agnieszka Kuliś, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „Macierz”, a także koordynator Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

 

AUDYCJA 20:

Ofiarą wyłudzenia metodą „na Blika” może paść każdy z nas, bez względu na wiek i stopień świadomości. Kiedy w grę wchodzą emocje i presja czasu, szansa na powodzenie oszustwa rośnie. Kiedy ofiara zrozumie że została oszukana, często spanikowana nie wie, jak ma postępować. O tym, co należy zrobić, gdy padniemy ofiarą wyłudzenia mówi Miłosz Bachusz, pracownik projektu Bezpieczna Sieć. Zapobiegać cyberprzestępczości można na wiele sposobów. Każdy użytkownik Internetu powinien znać zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Przypomina o tym Miłosz Bachusz.

 

AUDYCJA 19:

Przestępstwa w cyberprzestrzeni to problem, z którym mierzy się społeczeństwo XXI wieku. Coraz popularniejsze stają się m. in. wyłudzenia metodą „na Blika”. Na czym one polegają oraz jak się przed nimi chronić wyjaśnia Miłosz Bachusz, pracownik projektu Bezpieczna Sieć.

 

AUDYCJA 18:

Osoby starsze, które padły ofiarą przemocy rzadko szukają wsparcia. Zaprzeczają, że dzieje im się krzywda bądź też zwyczajnie usprawiedliwiają sprawcę i obwiniają za wszystko siebie. Według Światowej Organizacji Zdrowia tylko do 6 proc. przypadków złego traktowania osób 60+ jest zgłaszanych do instytucji. Według statystyk najczęściej stosowana wobec seniorów jest przemoc psychiczna. Na drugim miejscu znajduje się przemoc fizyczna, następnie ekonomiczna. Często jako ukryta forma przemocy określane jest zaniedbanie. Polega ono na niezaspokajaniu podstawowych potrzeb psychicznych i biologicznych. Między innymi o tym mówi gość audycji Janusz Kołodziejski, koordynator Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łodzi. Jakie kary grożą za stosowanie przemocy wobec seniorów?

 

AUDYCJA 17:

Przemoc wobec osób starszych nie należy do rzadkości. Niewiele niestety osób mówi o tym głośno – ofiarami są osoby słabe, niemające kontaktu z innymi. Jak wskazują badania, co szósty senior pada ofiarą przemocy bądź doświadcza różnych form złego traktowania. Problem jest ogromny – 16 proc. ludzi 60+ spotyka się z jakąś formą przemocy. Występuje ona zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się – agresorzy pochodzą z różnych grup społecznych. O rodzajach przemocy wobec osób starszych oraz gdzie mogą szukać pomocy mówi Janusz Kołodziejski, koordynator Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łodzi.

 

AUDYCJA 16:

Z pomocy psychologicznej świadczonej w ramach Funduszu Sprawiedliwości korzystać mogą również sprawcy przemocy. Zadaniem takiej terapii jest w dużej mierze uświadomienie im tego, że ich działania krzywdzą innych, często osoby z najbliższego otoczenia. Wchodząca w życie ustawa antyprzemocowa 2.0 również wprowadza pewne zasady z tym związane. Mówi o tym wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

 

AUDYCJA 15:

Obowiązująca od trzech lat tzw. ustawa antyprzemocowa, która powstała w Ministerstwie Sprawiedliwości, zrewolucjonizowała dotychczasowy system walki z przemocą domową w Polsce. Jak pokazał czas, przepisy cechują się wysoką skutecznością i sprawiają, że sprawcy przemocy są bezzwłocznie izolowani od osób krzywdzonych. Dzięki ustawie antyprzemocowej Polska dołączyła do grona państw o najwyższym standardzie ochrony osób pokrzywdzonych przemocą domową. To silne wsparcie bezpieczeństwa polskich rodzin. Między innymi o tym mówi w audycji wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

 

AUDYCJA 14:

Przemoc, w tym przemoc domowa, to jedno z najczęściej występujących naruszeń praw człowieka i czynów przestępczych, a zarazem problem społeczny obecny we wszystkich społeczeństwach i kręgach kulturowych. W reakcji na to zjawisko powstają regulacje, których celem jest penalizacja przemocy, a przede wszystkim ochrona osób pokrzywdzonych przemocą. Reakcją państwa na zjawisko przemocy są między innymi ustawa antyprzemocowa 1.0 i uzupełniająca ją ustawa 2.0 oraz tak zwana „ustawa Kamilka”. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

 

AUDYCJA 13:

Istotnym elementem skutecznego przeciwdziałania przypadkom przemocy oraz jej skutkom jest właściwe współdziałanie służb i instytucji, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu. Służyć mogą temu między innymi wspólne szkolenia i warsztaty wymiany doświadczeń. Niezwykle ważna jest również współpraca z przedstawicielami lokalnych społeczności, na przykład Kołami Gospodyń Wiejskich. Jak mówi gość audycji wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, ważne jest zainteresowanie społeczne tymi tematami.

 

AUDYCJA 12:

12. Niezwykle istotna w kwestii ochrony dzieci przed przemocą jest sprawna komunikacja pomiędzy instytucjami, które zajmują się ochroną dzieci, ich edukacją czy troską o ich zdrowie. Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakłada, że obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich będzie miał każdy organ zarządzający placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, religijną, artystyczną, medyczną, sportową, do której uczęszczają albo w której przebywają dzieci i nastolatki. Chodzi tu zarówno o placówki publiczne jak i prywatne. Co więcej, ma to też dotyczyć podmiotów prowadzących usługi noclegowo-hotelarskie oraz turystyczne. Między innymi o tym mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

 

AUDYCJA 11:

Jedną z istotniejszych zmian proponowanych w projekcie nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest wprowadzenie ustawowego obowiązku o raportowaniu przypadków wiążących się z krzywdzeniem dzieci ze skutkiem śmiertelnym lub zakończonych ciężkimi uszkodzeniami ciała. Jak miałoby to wyglądać w praktyce? Projekt przewiduje analizę zdarzeń stanowiących czyny zabronione określone w kodeksie karnym, popełnione przez rodzica lub opiekuna, których skutkiem jest śmierć dziecka lub doznanie przez niego ciężkich obrażeń ciała. Będą one prowadzone przez zespół ekspertów powołany przez Ministra Sprawiedliwości. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

 

AUDYCJA 10:

Sprawa Kamilka z Częstochowy uwydatniła problem trudności w komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami w przypadku kiedy są one ofiarami przemocy. W ramach zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym utworzona ma zostać między innymi instytucja kuratora osoby niepełnosprawnej, który będzie miał za zadanie wspierać osobę niepełnosprawną w niektórych czynnościach prawnych. O zmianach w przepisach mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

 

AUDYCJA 9:

12 maja do sejmu wpłynął projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw, który ma być pierwszym tak kompleksowym aktem prawnym odnoszącym się do ochrony praw małoletnich. Złożony został przez Suwerenną Polskę,a pracował nad nim zespół ekspertów i prawników zajmujących się prawem rodzinnym oraz prawami dzieci. O konieczności wprowadzenia nowych uregulowań prawnych w tym zakresie mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

 

AUDYCJA 8:

Konwencja o prawach dziecka powinna być głównym punktem odniesienia dla wszystkich rządów w ich działaniach dotyczących dzieci. Ratyfikując Konwencję, państwa zobowiązują się do podjęcia „wszelkich odpowiednich środków legislacyjnych, administracyjnych i innych” w celu pełnej realizacji zawartych w niej praw. O rekomendacjach Komitetu Praw Dziecka dla Polski mówi Olga Trocha, specjalista ds. ochrony dzieci w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

 

AUDYCJA 7:

Komitet Praw Dziecka, który jest swego rodzaju strażnikiem Konwencji Praw Dziecka z 1989 roku, w grudniu 2020 roku wydał rekomendacje dla Polski po przeanalizowaniu raportów na temat wdrażania konwencji przez Polskę. O rekomendacjach mówi Olga Trocha, specjalista ds. ochrony dzieci w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

 

AUDYCJA 6:

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci.

 

AUDYCJA 5:

Standardy ochrony dzieci w instytucjach to zbiór zasad, których spełnienie sprawia, że dana placówka jest bezpieczna dla dzieci – czyli jest miejscem, w którym identyfikowane są sytuacje ryzyka krzywdzenia dziecka oraz podejmowane są działania zapewniające dzieciom bezpieczeństwo. O konieczności opracowania takich standardów mówi Olga Trocha, specjalista ds. ochrony dzieci w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

 

AUDYCJA 4:

Jesienią ubiegłego roku Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało porozumienie z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), które ma wzmocnić ich ochronę prawną. Jak podkreślił wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, resort sprawiedliwości chroniąc dzieci przed krzywdzeniem, realizuje ideę wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom oraz dba o ich prawidłowy rozwój w rodzinie. – Traktujemy dzieci i ich potrzeby z szacunkiem i troską. Chronimy ich prawa, nie zapominając o obowiązkach – mówił wiceminister Marcin Romanowski. Efektem współpracy UNICEF z Funduszem Sprawiedliwości jest m.in. kampania społeczna dotycząca przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. O jej założeniach mówi Magdalena Fałkowska, specjalista ds. ochrony dzieci w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

 

AUDYCJA 3:

Według statystyk aż 41 proc. dzieci w wieku od 11 do 17 lat doświadcza przemocy ze strony najbliższych czy też ze strony rówieśników. Jakie są rodzaje przemocy wobec dzieci? Jak reagować, gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec nieletnich? Mówi o tym Magdalena Fałkowska, specjalista ds. ochrony dzieci w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

 

AUDYCJA 2:

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF będą wspólnie podnosić świadomość społeczną na temat zwalczania przemocy wobec najmłodszych. Ma temu służyć kampania pod hasłem „Twój głos jest kluczem w walce przeciwko przemocy”. Na kampanię złożą się m.in. akcje informacyjne, ulotki, spoty, debaty eksperckie oraz konferencje. O tym, do kogo został skierowany ten program wyjaśnia dr Monika Kacprzak z Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

 

AUDYCJA 1:

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF będą wspólnie podnosić świadomość społeczną na temat zwalczania przemocy wobec najmłodszych. Ma temu służyć kampania pod hasłem „Twój głos jest kluczem w walce przeciwko przemocy”. Szczegóły związane z programem przedstawia dr Monika Kacprzak z Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

 


 

REPORTAŻ FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI 16.06.2023:

 

 

AUDYCJA 50:

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym, ukierunkowanym na wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i im najbliższch, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Pomoc ta dotyczy także samych skazanych, którzy po odbyciu kary muszą na nowo odnaleźć się w społeczeństwie. W tym przypadku niezwykle ważny okazuje się system pomocy postpenitencjarnej, który pomaga skazanym odnaleźć się oraz usamodzielnić w nowej rzeczywistości. Dotyczy to szczególnie tych, którzy odbywali dłuższe kary pozbawienia wolności. O ścieżce pomocy dla osób przygotowujących się do opuszczenia zakładu karnego mówi Monika Skrzetuska, prezes ośrodka i Fundacji resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan” w Szczecinie.

 

AUDYCJA 49:

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym, ukierunkowanym na wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i im najbliższch, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Pomoc ta dotyczy także samych skazanych, którzy po odbyciu kary muszą na nowo odnaleźć się w społeczeństwie. W tym przypadku niezwykle ważny okazuje się system pomocy postpenitencjarnej, który pomaga skazanym odnaleźć się oraz usamodzielnić w nowej rzeczywistości. Dotyczy to szczególnie tych, którzy odbywali dłuższe kary pozbawienia wolności. O ścieżce pomocy dla osób przygotowujących się do opuszczenia zakładu karnego mówi Monika Skrzetuska, prezes ośrodka i Fundacji resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan” w Szczecinie.

 

AUDYCJA 48:

27 lutego 2023 r. odbyła się uroczystość otwarcia Kliniki „Budzik” dla dorosłych, przy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Projekt „Budzik dla dorosłych” fundacji Ewy Błaszczyk wygrał w ogłoszonym przez Fundusz Sprawiedliwości konkursie na utworzenie ośrodka rehabilitacji dla ofiar ciężkich wypadków. Unikatowym na skalę światową rozwiązaniem jest włączenie w proces rehabilitacyjny i pielęgnacyjny rodzin i osób bliskich pacjentów, co stanowi olbrzymią wartość całego programu wybudzania. Zarówno pacjenci, jak ich opiekunowie, nie uiszczają za pobyt w klinice żadnych opłat. – Pomagamy tam, gdzie jest taka potrzeba – mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

 

AUDYCJA 47:

Rocznie w Polsce zapada w śpiączkę ponad 600 osób. Ponad połowa to ofiary przestępstw – najczęściej drogowych, ale sporą grupę stanowią też ofiary przemocy. Budowa, wyposażenie i utrzymanie nowoczesnej placówki sprawującej opiekę nad tymi pacjentami jest społecznym i instytucjonalnym obowiązkiem państwa. Ten obowiązek wypełnia Fundusz Sprawiedliwości, który przeznaczył ponad 44 mln zł na stworzenie Kliniki „Budzik” dla dorosłych. 27 lutego 2023 r. odbyła się uroczystość jej otwarcia przy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. O klinice Budzik dla dorosłych mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

 

AUDYCJA 46:

Sexworking i handel ludźmi to ciężkie przestępstwa, które we współczesnym świecie wydają się już nie mieć miejsca. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że w 2021 roku pokrzywdzonych tytułem handlu ludźmi było w Polsce blisko 450 osób. Fundacja Czas Wolności z Warszawy przeciwdziała tym zjawiskom, realizując projekt przy wsparciu Funduszu Sprawiedliwości. Jego szczegóły przedstawia Agata Witkowska, Prezes Fundacji Czas Wolności.

 

AUDYCJA 45:

Sexworking i handel ludźmi to ciężkie przestępstwa, które we współczesnym świecie wydają się już nie mieć miejsca. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że w 2021 roku pokrzywdzonych tytułem handlu ludźmi było w Polsce blisko 450 osób. Szerzej o tym zjawisku mówi Agata Witkowska, Prezes Fundacji Czas Wolności.

 

AUDYCJA 44:

Stowarzyszenie Akademia Sportu Artura Siódmiaka od kilku lat prowadzi projekt wspomagający resocjalizację nieletnich przy wsparciu Funduszu Sprawiedliwości. Polega on m.in. na promowaniu sportu oraz innych aktywności zawodowych wśród osadzonych. Więcej mówi Artur Siódmiak, założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Akademia Sportu Artura Siódmiaka.

 

AUDYCJA 43:

Resocjalizacja to ogół zabiegów wychowawczych i terapeutycznych, zmierzających do przywrócenia osobom niedostosowanym społecznie prawidłowego kontaktu ze społeczeństwem. Działania te są często realizowane przez liczne organizacje pozarządowe przy wsparciu Funduszu Sprawiedliwości. Ich celem jest zapobieganie powrotowi nieletnich oraz dorosłych do przestępstwa. O procesach resocjalizacji mówi Artur Siódmiak, założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Akademia Sportu Artura Siódmiaka.

 

AUDYCJA 42:

Koła Gospodyń Wiejskich z 468 gmin otrzymały dotacje ze środków Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Maksymalna kwota dotacji dla jednego koła wynosiła 5 tys. zł, zaś dla jednej gminy 20 tys. zł. Warunkiem uzyskania dotacji było zorganizowanie wydarzenia informacyjnego, którego tematyka była związana z przeciwdziałaniem przestępczości – pikniku rodzinny z udziałem służb mundurowych (np. Policji lub Służby Więziennej), podczas którego ma zostać przeprowadzona kampania informacyjna dot. przeciwdziałaniu przestępczości, spotkanie z dziećmi i młodzieżą poświęcone wyżej wymienionej tematyce, wyjazd klubu lub koła, podczas którego uczestnicy zostaną zapoznani z tematyką negatywnego wpływu przestępczości na społeczeństwo. O tej nowej inicjatywie Funduszu Sprawiedliwości mówi wiceminister sprawiedliwości Marci Ropmanowski.

 

AUDYCJA 41:

Koła gospodyń wiejskich to ważne ośrodki aktywizacji społecznej, współpracy międzypokoleniowej, gdzie przekazywana jest nie tylko wiedza i tradycja, ale także kształtują się lokalne grupy wsparcia, które pozwalają zapobiegać wielu negatywnym zjawiskom w danej społeczności – mówił wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski w trakcie realizacji zadań dla Kół Gospodyń Wiejskich ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości. O idei tych działań mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

 

AUDYCJA 40:

Według statystyk policyjnych w Polsce rocznie prawie 250 tys. osób może być dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową. Ministerstwo Sprawiedliwości stworzyło cały system długofalowej pomocy dla ofiar tego rodzaju przestępstw. Mowa o Ustawie Antyprzemocowej, której znowelizowane i zaostrzone przepisy weszły w życie kilka miesięcy temu. Więcej o ustawie oraz działaniach zawartych w jej ramach mówi asp. szt. Barbara Poznańska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

 

AUDYCJA 39:

Czujność obywateli niejednokrotnie ratuje ofiary przestępstw. Dlatego ważne jest, aby nie być obojętnym na krzywdę innego człowieka. Reagując w odpowiedni sposób, możemy uratować czyjeś życie. Przekonuje o tym asp. szt. Barbara Poznańska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

 

AUDYCJA 38:

Stalking to forma przemocy, która jest definiowana jako „złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się lub prześladowanie, zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu”. Termin ten z języka angielskiego oznacza „podchody” lub „skradanie się” i w latach 80. XX wieku zyskał negatywne znaczenie na skutek obsesyjnego podążania fanów za gwiazdami filmowymi. Współcześnie zjawisko to może dotknąć każdego, o czym przekonuje Arkadiusz Grzechowiak, prawnik z Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie.

 

AUDYCJA 37:

Niechciane zaloty lub podryw mogą być formą przestępstwa, z którą ofiary mają do czynienia zarówno w rzeczywistych relacjach, jak i przez Internet. Wiele z tych zachowań jest klasyfikowanych jako coraz popularniejszy stalking. O tym, czym jest to zjawisko i jak się przed nim bronić, mówi Arkadiusz Grzechowiak, prawnik z Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie.

 

AUDYCJA 36:

Pomagać sprawiedliwie to znaczy przyjąć takie reguły postępowania, które wynikają z poczucia solidarności z ofiarą przestępstwa. Skuteczna pomoc świadczona jest pokrzywdzonym m.in. w ramach Funduszu Sprawiedliwości, który oferuje m.in. pomoc psychologiczną dla ofiar przezywających traumę po przestępstwach. O wsparciu psychologicznym dostępnym m.in. ze środków Funduszu Sprawiedliwości mówi Krystian Bączek – psycholog, psychoterapeuta ze Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego „Grono”.

 

AUDYCJA 35:

Ministerstwo Sprawiedliwości pomaga osobom pokrzywdzonym przestępstwem poprzez wsparcie udzielane w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Wsparcie to jest szczególnie potrzebne ofiarom w okresie przeżywania traumy spowodowanej konkretnym przestępstwem. O zjawisku traumy oraz o wychodzeniu z niej mówi Krystian Bączek – psycholog, psychoterapeuta ze Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego „Grono”.

 

AUDYCJA 34:

Osoby, które padły ofiarą przestępczości spowodowanej uzależnieniem od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych nie pozostają bez pomocy. Tę oferuje m.in. Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. O tym, co ofiary przestępstw alkoholowych powinny zrobić i gdzie mogą szukać pomocy, mówi Łukasz Pniewski – radca prawny z Koszalina współpracujący z Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

 

AUDYCJA 33:

Ministerstwo Sprawiedliwości pomaga ofiarom przestępstw oraz ich bliskim m.in. przez działania Funduszu Sprawiedliwości, który zapewnia pokrzywdzonym natychmiastową i bezpłatną pomoc doraźną. Dotyczy to także osób, które padły ofiarą przestępczości spowodowanej uzależnieniem od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. O problemie alkoholizmu we współczesnym świecie mówi Łukasz Pniewski – radca prawny z Koszalina współpracujący z Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

 

AUDYCJA 32:

Sexworking i handel ludźmi to ciężkie przestępstwa, które we współczesnym świecie wydają się już nie mieć miejsca. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że w 2021 roku pokrzywdzonych tytułem handlu ludźmi było w Polsce 447 osób. O tym, jak może wyglądać współczesna forma handlu ludźmi na przykładzie podjęcia pracy opowiada Agata Witkowska, Prezes Fundacji Czas Wolności.

 

AUDYCJA 31:

Sexworking i handel ludźmi to ciężkie przestępstwa, które we współczesnym świecie wydają się już nie mieć miejsca. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że w 2021 roku pokrzywdzonych tytułem handlu ludźmi było w Polsce 447 osób. O tym, jak rozpoznać to zjawisko opowiada Agata Witkowska, Prezes Fundacji Czas Wolności.

 

AUDYCJA 30:

Przemoc wobec starszych w rodzinie oraz wśród krewnych jest często niewykrywalna, a jej ofiary wolą milczeć w przeświadczeniu, że rodzic nie może zgłaszać swojego dziecka czy wnuka. Fundusz Sprawiedliwości niesie skuteczną pomoc także tym osobom, które stały się ofiarami młodszych w rodzinnym domu, oferując im m.in. pomoc prawną i psychologiczną oraz doraźną. O tym, dlaczego zgłaszać przemoc stosowaną wobec starszych członków rodziny wyjaśnia Norbert Koleśnik, adwokat ze Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego „Grono”.

 

AUDYCJA 29:

Przemoc wobec starszych w rodzinie oraz wśród krewnych jest często niewykrywalna, a jej ofiary wolą milczeć w przeświadczeniu, że rodzic nie może zgłaszać swojego dziecka czy wnuka. Fundusz Sprawiedliwości niesie skuteczną pomoc także tym osobom, które stały się ofiarami młodszych w rodzinnym domu, oferując im m.in. pomoc prawną i psychologiczną oraz doraźną. O tym, dlaczego zgłaszać przemoc stosowaną wobec starszych członków rodziny wyjaśnia Norbert Koleśnik, adwokat ze Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego „Grono”.

 

AUDYCJA 28:

Pomagać sprawiedliwie to znaczy przyjąć takie reguły postępowania, które wynikają z poczucia solidarności z ofiarą przestępstwa. Taka intencja towarzyszy Funduszowi Sprawiedliwości, którego głównym celem jest pomoc tym, których spotkała krzywda, także ta w ognisku domowym. Jej ofiarami niejednokrotnie padają dzieci, które ukrywają to, co tak naprawdę dzieje się w domu. Dlatego ważna jest obserwacja dzieci, głównie w szkole, o czym informuje Barbara Luchowska – pedagog szkolny oraz osoba pierwszego kontaktu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nysie.

 

AUDYCJA 27:

Osoby doświadczone przemocą domową mogą liczyć na profesjonalne porady prawne, wsparcie psychologiczne czy pomoc w zapewnieniu środków do życia. Takie formy pomocy świadczone są w Ośrodkach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Co jednak, gdy ofiarami w domu są dzieci? W tym przypadku pierwszą linią kontaktu powinien być nauczyciel, który powinien uważnie przyglądać się niepokojącym zachowaniom dziecka, które mogło paść ofiarą przemocy domowej. Więcej mówi o tym Barbara Luchowska – pedagog szkolny oraz osoba pierwszego kontaktu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nysie.

 

AUDYCJA 26:

Wśród dzieci i młodzieży dochodzi czasami do stosowania przemocy wobec osób starszych, rodziców i dziadków. W przeciwdziałaniu tego rodzaju bezprawia pomaga Fundusz Sprawiedliwości, którego głównym celem jest pomoc tym, których spotkała krzywda. W przypadku dzieci, jako sprawców przestępstw, także jest potrzebna pomoc. Przekonuje o tym Ewelina Kowalik, psychoterapeuta i seksuolog w Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego „Grono”.

 

AUDYCJA 25:

Fundusz Sprawiedliwości niesie skuteczną pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Wspiera ofiary przestępstw oraz ich bliskich, nie opuszczając w dramatycznych momentach. Pomoc ta obejmuje wszystkich – zarówno dorosłych, jak i dzieci, które często są ofiarami, ale też sprawcami tych intencjonalnych działań. Więcej o zjawisku przemocy wobec rówieśników i starszych mówi Ewelina Kowalik, psychoterapeuta i seksuolog w Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego „Grono”.

 

AUDYCJA 24:

Jedną z form pomocy świadczonej ze środków Funduszu Sprawiedliwości jest pomoc postpenitencjarna udzielana osobom wychodzącym na wolność z zakładów karnych i ich najbliższym. Dzięki takiemu wsparciu byli skazani mają szansę na powrót do normalnego życia, zmniejszając ryzyko, że jeśli zostaliby bez pracy i środków do życia, to wrócą na drogę przestępstwa. O pomocy postpenitencjarnej mówi gość audycji wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

 

AUDYCJA 23:

W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadczonej w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości przez Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem udzielana jest m.in. Pomoc prawna, Pomoc psychologiczna, Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, Pokrywanie kosztów kształcenia, Finansowanie dopłat do zobowiązań czynszowych i opłat, Bony żywnościowe i inne. Bez względu na to jaką formę ta pomoc przybiera niezwykle ważne jest, aby z empatią, w odpowiedni i profesjonalny sposób zdiagnozować potrzeby danej osoby. Mówi o tym gość audycji wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

 

AUDYCJA 22:

Przemoc rówieśnicza jest w Polsce najczęściej doświadczaną przez dzieci i młodzież kategorią wiktymizacji. Może do niej dochodzić na terenie szkoły, w drodze do szkoły lub ze szkoły, za pośrednictwem internetu lub telefonu komórkowego, ale także w kontekście pozaszkolnym, gdy jej sprawcą jest rodzeństwo lub ktoś obcy. Na temat granic wiekowych w kontekście odpowiedzialności karnej mówi prawnik Maciej Stefański.

 

AUDYCJA 21:

Przemoc rówieśnicza jest w Polsce najczęściej doświadczaną przez dzieci i młodzież kategorią wiktymizacji. Może do niej dochodzić na terenie szkoły, w drodze do szkoły lub ze szkoły, za pośrednictwem internetu lub telefonu komórkowego, ale także w kontekście pozaszkolnym, gdy jej sprawcą jest rodzeństwo lub ktoś obcy. Na temat granic wiekowych w kontekście odpowiedzialności karnej mówi prawnik Maciej Stefański.

 

AUDYCJA 20:

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości. Pomoc świadczona w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości osobom pokrzywdzonym przestępstwem i bliskim tych osób ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz wiele innych. Fundusz Sprawiedliwości pomaga ofiarom przestępstw i chroni społeczeństwo przed przestępstwami. Wpływają do niego pieniądze zasądzone od sprawców przestępstw. Fundusz przekazuje je na ustawowe cele, w sposób całkowicie transparentny. Beneficjenci są wyłaniani w jawnych konkursach, w których podlegają ocenie według jasnych kryteriów.

 

AUDYCJA 19:

Według statystyk policji, rocznie prawie 250 tys. osób w Polsce może być dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową. Wprowadzone tzw. ustawą antyprzemocową przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowe przepisy wzorowane są na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem w innych państwach. To dzięki nim Polska dołączyła do krajów, w których ofiary przemocy domowej mogą liczyć na szybką i skuteczną pomoc. Mówi o tym gość audycji wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

 

AUDYCJA 18:

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości. W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielana jest m.in. pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, pokrywanie kosztów kształcenia, finansowanie dopłat do zobowiązań czynszowych i opłat, bony żywnościowe i inne. Bez względu na to jaką formę ta pomoc przybiera niezwykle ważne jest, aby z empatią, w odpowiedni i profesjonalny sposób zdiagnozować potrzeby danej osoby. O Funduszu Sprawiedliwości mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

 

AUDYCJA 17:

Ustawa antyprzemocowa 2.0 nie jest poprawką do wersji 1.0, ale uzupełnieniem i rozszerzeniem. O najważniejszych jej założeniach mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

 

AUDYCJA 16:

Istotnym elementem funkcjonowania ustawy antyprzemocowej jest właściwe współdziałanie służb i instytucji, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu. O tej współpracy mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

 

AUDYCJA 15:

W styczniu bieżącego roku Sejm przyjął ostateczną wersję przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości tzw. ustawy antyprzemocowej 2.0. To kolejne wzmocnienie ochrony osób pokrzywdzonych przemocą domową. O ustawie antyprzemocowej rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

 

AUDYCJA 14:

Dzięki przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawie antylichwiarskiej zadłużający się Polacy zyskali rzeczywistą prawną ochronę. Pokrzywdzeni przestępstwem, jakim jest lichwa, mogą szukać pomocy w różnego rodzaju ośrodkach pomocy, działających również w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości. O szczegółach pomocy, gdzie jej szukać, mówi prawnik Elżbieta Sienniak, prezes Fundacji Instytut Praworządności.

 

AUDYCJA 13:

Pod koniec 2022 roku Sejm – po rozpatrzeniu poprawek Senatu – zakończył prace nad przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawą o przeciwdziałaniu lichwie. Ustawa antylichwiarska precyzyjnie określa, gdzie zaczyna się lichwa. Zawiera jasną definicję kosztów pozaodsetkowych, wprowadza każdorazowe badanie zdolności kredytowej, a także większy nadzór nad instytucjami pożyczkowymi. O lichwie i ustawie antylichwiarskiej mówi prawnik Elżbieta Sienniak, prezes Fundacji Instytut Praworządności.

 

AUDYCJA 12:

Ministerstwo Sprawiedliwości pomaga ofiarom przestępstw oraz ich bliskim m.in. przez działania Funduszu Sprawiedliwości, który zapewnia pokrzywdzonym natychmiastową i bezpłatną pomoc doraźną. Z takiej pomocy mogą skorzystać m.in. osoby, które padły ofiarą cyberprzestępczości, O tym, w jaki sposób uchronić się przeciwko temu zjawisku mówi Wiktor Sędkowski, specjalista w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

 

AUDYCJA 11:

Do zadań Funduszu Sprawiedliwości, oprócz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, należy również szeroka działalność informacyjna i profilaktyczna. Dotyczy ona przeciwdziałania oraz zapobiegania przestępstwom, także tym popełnianych w sieci. Najwięcej ofiar cyberprzestępczości jest wśród osób starszych. Więcej o tym zjawisku oraz jego rodzajach opowiada Wiktor Sędkowski, specjalista w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

 

AUDYCJA 10:

Do zadań Funduszu Sprawiedliwości, oprócz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, należy również szeroka działalność informacyjna i profilaktyczna dotycząca przeciwdziałaniu i zapobieganiu przestępstwom. W przypadku przemocy, zarówno fizycznej, jak i psychicznej należy zdać sobie sprawę, że dochodzi do niej niezależnie od płci oraz wieku, zarówno sprawcy, jak i ofiary oraz od tego, z jaką formą przemocy mamy do czynienia. Więcej mówi o tym Piotr Mielniczyn, prezes i koordynator w Fundacji Centrum Pomocy Pokrzywdzonym.

 

AUDYCJA 9:

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Zjawisko przemocy staje się coraz bardziej wszechobecne i często trudno na pierwszy rzut oka rozpoznać czy mamy do czynienia z przemocą oraz w jakiej formie się ona przejawia. Ofiary oraz świadkowie często nie wiedzą też, gdzie zgłosić akt przemocy. Na te pytania odpowie Piotr Mielniczyn, prezes i koordynator w Fundacji Centrum Pomocy Pokrzywdzonym.

 

AUDYCJA 8:

Ministerstwo Sprawiedliwości pomaga ofiarom przestępstw oraz ich bliskim m.in. przez działania Funduszu Sprawiedliwości, który zapewnia pokrzywdzonym natychmiastową i bezpłatną pomoc doraźną. Pomoc ta dotyczy także przypadków naruszania wolności religijnej w Polsce. Na pytania związane z tym tematem odpowiada dr Maciej Duda, adiunkt w Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, współpracujący z Fundacją Pro FuturoTheologiae.

 

AUDYCJA 7:

Naruszenie wolności religijnej to coraz powszechniejsza w Polsce forma przemocy polegająca na ograniczaniu wolności sumienia oraz wyznania innych osób. W ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości prowadzona jest pomoc osobom pokrzywdzonym również takimi przestępstwami. O przypadkach naruszania wolności religijnej mówi dr Maciej Duda, adiunkt w Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, współpracujący także z Fundacją Pro Futuro Theologiae.

 

AUDYCJA 6:

Ministerstwo Sprawiedliwości pomaga ofiarom przestępstw oraz ich bliskim m.in. przez działania Funduszu Sprawiedliwości, który zapewnia pokrzywdzonym natychmiastową i bezpłatną pomoc doraźną. Pomoc ta dotyczy także przypadków przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży. Więcej o tym zjawisku mówi Szymon Wójcik, koordynator Działu Badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z Warszawy.

 

AUDYCJA 5:

Przemoc rówieśnicza jest w Polsce najczęściej doświadczaną przez dzieci i młodzież kategorią wiktymizacji. Może do niej dochodzić na terenie szkoły, w drodze do szkoły lub ze szkoły, za pośrednictwem internetu lub telefonu komórkowego, ale także w kontekście pozaszkolnym, gdy jej sprawcą jest rodzeństwo lub ktoś obcy. W każdym z tych przypadków ofiary mogą liczyć na pomoc Funduszu Sprawiedliwości. O zjawisku przemocy rówieśniczej mówi Szymon Wójcik, koordynator Działu Badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z Warszawy.

 

AUDYCJA 4:

Celem pomocy postpenitencjarnej prowadzonej przy wsparciu Funduszu Sprawiedliwości przez liczne organizacje pozarządowe jest utrwalenie wyników resocjalizacji i zapobieganie powrotowi do przestępstwa. Osoby opuszczające zakład karny muszą wrócić do rzeczywistości, która w jakiś sposób jest im znana, ale na pewno jest inna niż wtedy, gdy zostali pozbawieni wolności. W wielu przypadkach świadczona pomoc przynosi oczekiwane efekty i byli skazani nie wracają do przestępczej przeszłości zmieniając się i aktywnie włączając w życie społeczne. Gościem audycji jest Monika Skrzetuska, prezes Fundacji Tulipan prowadzącej Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej w Szczecinie.

 

AUDYCJA 3:

W ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości, oprócz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami, prowadzona jest pomoc postpenitencjarna, czyli pomoc osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Dzięki takiemu wsparciu byli skazani dostają szansę na powrót do normalnego życia, zmniejszając ryzyko, że jeśli zostaliby bez pracy i środków do życia, to wrócą na drogę przestępstwa. Taką pomoc świadczy m.in. Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej w Szczecinie, prowadzony przez Fundację Tulipan. Gościem audycji jest prezes Fundacji Monika Skrzetuska.

 

AUDYCJA 2:

Do zadań Funduszu Sprawiedliwości, oprócz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, należy również szeroka działalność informacyjna i profilaktyczna dotycząca przeciwdziałaniu i zapobieganiu przestępstwom wśród dorosłych, ale również innych grup wiekowych. Jedną z form przeciwdziałania przestępczości, szczególnie wśród młodzieży i dzieci, jest promocja sportu jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia. Mówi o tym Marcin Nikiel ze Stowarzyszenia Ecosport.

 

AUDYCJA 1:

W audycjach Pomoc ma moc przypominamy o możliwości uzyskania szybkiej pomocy ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Osoby doświadczone przemocą domową mogą liczyć na profesjonalne porady prawne, wsparcie psychologiczne, pomoc w zapewnieniu środków do życia. Błyskawiczną reakcję umożliwia działająca całodobowo Linia Pomocy Pokrzywdzonym: 222 309 900. Z pomocy można skorzystać również anonimowo. Zapewniają ją punkty działające niemal w każdym powiecie. Od wejścia w życie ustawy antyprzemocowej ze wsparcia placówek Funduszu Sprawiedliwości, skorzystało ponad 25,5 tys. osób dotkniętych przemocą domową! Z Pomocy Funduszu Sprawiedliwości mogą korzystać wszyscy pokrzywdzeni, również sportowcy, którzy także mogą paść ofiarą przemocy. Mówi o tym Artur Siódmiak, założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Akademia Sportu Artura Siódmiaka.