Osiem błogosławieństw. Rozmowy z ks. Rafałem Kowalskim

fot. ks. Rafał Kowalski

W Ewangelii św. Mateusza piąty rozdział zaczyna się od słów: Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni…* Jezus wylicza, kto może być (jest) błogosławiony (szczęśliwy). Błogosławieństwom z Kazania na górze przygląda się ks. Rafał Kowalski, psycholog na co dzień pracujący w Ośrodku Terapii Uzależnień Betania. Z ks. Rafałem Kowalskim rozmawia Aleksandra Mieczyńska.

Wstęp:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/0_OSIEM_BLOGOSLAWIENSTW-WSTEP.mp3]

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/1_OSIEM_BLOGOSLAWIENSTW.mp3]

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/2_OSIEM_BLOGOSLAWIENSTW.mp3]

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/3_OSIEM_BLOGOSLAWIENSTW.mp3]

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/4_OSIEM_BLOGOSLAWIENSTW.mp3]

* Tłumaczenie: Biblia Jerozolimska, wyd. Pallotinum, Poznań 2006, str. 1363