Prawo po Twojej stronie

 

Na antenie Radia Fiat prezentujemy cykl audycji Prawo po Twojej stronie. Rozmawiamy w nich z ekspertami na temat tego, jak i gdzie szukać pomocy kiedy stajemy się ofiarami przestępstwa, jak działać kiedy jesteśmy świadkami przestępstwa, gdzie szukać pomocy, do jakich zapukać drzwi. Mówimy też, jak działa w Polsce system sprawiedliwości, jak jest reformowany, po co i dlaczego. Audycje na antenie Radia Fiat we wtorki, czwartki, piątki, soboty i niedziele o godz. 13.15. Audycja realizowana wspólnie z Funduszem Sprawiedliwości.

Audycja 11 z 20 kwietnia 2021:
Do zadań Funduszu Sprawiedliwości należy m.in. udzielanie pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Świadczona ona jest przez zawodowych kuratorów sądowych, Służbę Więzienną czy organizacje pozarządowe świadczące pomoc postpenitencjarną. O tej części zadań Funduszu Sprawiedliwości rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wosiem.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/11_OGOLNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 10 z 18 kwietnia 2021:
30 listopada 2020 r. weszły w życie przepisy tak zwanej ustawy antyprzemocowej, uchwalonej pod koniec kwietnia i podpisanej w maju tego roku przez prezydenta. Nowe przepisy znowelizowały między innymi Kodeks postępowania cywilnego, a także ustawę o Policji oraz Żandarmerii Wojskowej. Ustawa antyprzemocowa zakłada wprowadzenie odrębnego, szybkiego postępowania w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do niego. Rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/10_OGOLNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 9 z 17 kwietnia 2021:
Formy pomocy dla osób pokrzywdzonych m.in. przemocą domową, świadczone w ramach Funduszu Sprawiedliwości są bardzo różne. Jest to zarówno pomoc finansowa, prawna jak i psychologiczna. W dobie pandemii koronawirusa jest to szczególnie ważne w przypadkach przemocy domowej. Naszym rozmówcą jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/9_OGOLNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 8 z 16 kwietnia 2021:
Przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany prawne, polegające na nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czy Prawa o ustroju sądów powszechnych, są realizacją wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom. Dostosowują również polskie przepisy do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, a także ustanawiającej minimalne normy w dziedzinie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Naszym rozmówcą jest Europoseł Beata Kempa.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/8_OGOLNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 7 z 15 kwietnia 2021:
Dostosowując polskie prawo do standardów Europejskich Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowelizacje przepisów Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czy Prawa o ustroju sądów powszechnych. Wprowadzają one prekursorskie rozwiązania dla dobra dzieci – m.in. bezpłatną pomoc prawnika, zrozumiałe dla najmłodszych wskazówki, szkolenia dla sędziów z zasad kontaktu z dziećmi. Naszym rozmówcą jest Europoseł Beata Kempa.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/7_OGOLNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 6 z 13 kwietnia 2021:
Co roku w Polsce około 200 tys. osób staje się ofiarami różnego rodzaju przestępstw. Znaczna część poszkodowanych to kobiety i dzieci. Państwo ma obowiązek niesienia pomocy takim osobom. Obowiązek ten realizuje Fundusz Sprawiedliwości, do którego wpływają pieniądze zasądzone od sprawców przestępstw. Dysponentem Funduszu jest Minister Sprawiedliwości. O Funduszu Sprawiedliwości rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/6_OGOLNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 5 z 11 kwietnia 2021:
Fundusz Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Szczegółowe zasady udzielania pomocy i dotacji w ramach Funduszu, zostały określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r., w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. O Funduszu Sprawiedliwości rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/5_OGOLNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 4 z 10 kwietnia 2021:
Fundusz Sprawiedliwości, którego pełna nazwa brzmi Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, to fundusz stworzony w celu pomocy osobom poszkodowanym w przestępstwach, świadkom, a także osobom opuszczającym zakłady karne. Został utworzony w 1997 r. na mocy ustawy Kodeks karny wykonawczy. Jego dysponentem jest minister sprawiedliwości. O Funduszu Sprawiedliwości rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/4_OGOLNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 3 z 9 kwietnia 2021:
Dzieci pokrzywdzone przez sprawcę przemocy seksualnej przeżywają dramat. Dlatego nowe rozwiązania przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zagwarantują im dostęp do profesjonalnego wsparcia z urzędu – adwokata albo radcy prawnego.Projekt wprowadza zasadę, że gdy w procesie karnym bierze udział dziecko, należy się z nim komunikować w przystępny sposób. O przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości pakiecie zmian ustawowych mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/3_OGOLNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 2 z 8 kwietnia 2021:
Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości pakiet zmian ustawowych pomoże dzieciom – pokrzywdzonym i świadkom przestępstw – czuć się bezpiecznie podczas postępowania karnego. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/2_OGOLNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]

Audycja 1 z 6 kwietnia 2021:
Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czy Prawa o ustroju sądów powszechnych wprowadzi prekursorskie rozwiązania dla dobra dzieci – m.in. bezpłatną pomoc prawnika, zrozumiałe dla najmłodszych wskazówki, szkolenia dla sędziów z zasad kontaktu z dziećmi. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/04/1_OGOLNA_PRAWO_PO_TWOJEJ_STRONIE.mp3]