Wieczór pod koloratką

Powołanie, rozeznanie, służba – Bogu i bliźnim. Życie codzienne w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie. To wszystko w reaktywowanej audycji ,,Wieczór pod koloratką”.

Odcinek 1 – Podsumowanie semestru w seminarium z ks. prał Ryszardem Selejdakiem – rektorem:

Odcinek 2 – Rozmowa z diakonami o kończącej się formacji w seminarium:

Odcinek 3 – Rozmowa z ks. dr. Kamilem Zadrożnym o roli prefekta:

Odcinek 4 – Rozmowa z seminarzystami o niedzieli powołań:

Odcinek 5 – Święcenia diakonatu:

Odcinek 6 – Egzamin wstępny:

Odcinek 7 – Rozmowa z ks. dr. Michałem Pabiańczykiem o kryzysie powołań:

Odcinek 8 – Rozmowa z seminarzystami o pierwszym roku w seminarium:

Odcinek 9 – Święcenia prezbiteratu: