Żyjemy w państwie prawa

Na antenie Radia Fiat prezentujemy cykl audycji Żyjemy w państwie prawa. Rozmawiamy w nich z ekspertami na temat tego, jak i gdzie szukać pomocy kiedy stajemy się ofiarami przestępstwa, jak działać kiedy jesteśmy świadkami przestępstwa, gdzie szukać pomocy, do jakich zapukać drzwi. Mówimy też, jak działa w Polsce system sprawiedliwości, jak jest reformowany, po co i dlaczego. Audycje na antenie Radia Fiat we wtorki, czwartki, piątki o godz. 13.20 i 16.20, w soboty o 13.20, w niedziele o 16.20. Audycja realizowana wspólnie z Funduszem Sprawiedliwości.

Cykl III

Audycja 64

W jaki sposób i komu udzielana jest pomoc w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Częstochowie, który w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości, prowadzi Stowarzyszenie Etoh, rozmawiamy z prezes stowarzyszenia Sylwią Polańską.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/32_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 63

O działalności Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w Częstochowie, w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości, prowadzi Stowarzyszenie Etoh, rozmawiamy z prezes stowarzyszenia Sylwią Polańską.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/31_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 62

Wiele z osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Częstochowie to ofiary przemocy domowej, zarówno dzieci, jak i dorośli. Ekspert – Katarzyna Rospondek, psycholog i interwent kryzysowy, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/30_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 61

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej mieszkańcy Częstochowy, którzy zostali pokrzywdzeni różnego rodzaju problemami mogą znaleźć fachową pomoc i wsparcie. Ekspert – Katarzyna Rospondek, psycholog i interwent kryzysowy, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/29_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 60

Opracowując przepisy, które znalazły się w obowiązującej od 30 listopada tzw. ustawie antyprzemocowej, Ministerstwo Sprawiedliwości wzorowało się na rozwiązaniach istniejących w niektórych krajach europejskich od wielu lat. Czerpano jednak z rozwiązań praktycznych, bez przekazów ideologicznych. Ekspert – wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/32_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 59

Skuteczność rozwiązań zawartych w ustawie antyprzemocowej, a tym samym realna pomoc kierowana do osób pokrzywdzonych, będzie w bardzo dużym stopniu zależała od skuteczności osób pracujących w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i właściwego przygotowania samych ośrodków. Ekspert – wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/31_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 58

Pomoc osobom poszkodowanym przestępstwem, ofiarom przemocy jest tym skuteczniejsza, im jest szybsza i szeroko zakrojona. Na osobach, które jako pierwsze kontaktują się z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, spoczywa więc bardzo duża odpowiedzialność. Ważne jest, aby były one gruntownie przeszkolone w zakresie obowiązujących przepisów. Ekspert – wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/30_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 57

30 listopada weszła w życie tzw. ustawa antyprzemocowa. Same zapisy ustawy to jednak za mało, konieczna jest skuteczna ich egzekucja. Z kolei aby skutecznie egzekwować przepisy i postanowienia tzw. ustawy antyprzemocowej konieczna jest dokładna jej znajomość. Służą temu szkolenia organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ekspert – wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/29_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 56

Przemoc np. w rodzinie często jest związana z różnego rodzaju uzależnieniami. Jak działać w takich sytuacjach? Ekspert – Agnieszka Wydymus, kierownik Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/28_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 55

Niebieska Karta i procedury jej założenia. Ekspert – Agnieszka Wydymus, kierownik Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/27_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 54

Aby pomoc ze strony odpowiednich jednostek dotarła do pokrzywdzonych, muszą one otrzymać takie informacje. Ważne jest, żeby nie przemilczać faktów przemocy. Ekspert – Agnieszka Wydymus, kierownik Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/26_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 53

Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie jest jednostką działającą na rzecz przeciwdziałania przemocy w różnych jej formach. Gościem audycji jest kierownik sekcji, Agnieszka Wydymus.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/25_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 52

Ustawa antyprzemocowa, której przepisy już obowiązują, zakłada wprowadzenie odrębnego, szybkiego postępowania w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do niego. Ekspert – wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/28_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 51

W poniedziałek 30 listopada 2020 r. weszły w życie przepisy tak zwanej ustawy antyprzemocowej, uchwalonej pod koniec kwietnia i podpisanej w maju tego roku przez prezydenta. Nowe przepisy znowelizowały między innymi Kodeks postępowania cywilnego, a także ustawę o Policji oraz Żandarmerii Wojskowej. Ekspert – minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/27_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 50

Tematem audycji jest religia, tradycja religijna, wreszcie religijność obywateli i wolność religijna jako wspólne dobro społeczne ze względu na wartości, jakie ze sobą niosą. Ekspert – ks. prof. Piotr Roszak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, ekspert Laboratorium Wolności Religijnej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/26_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 49

Tematem audycji jest kultura wolności i kultura prawna w debacie politycznej – odejście od sporów ideologicznych na rzecz sporów ideowych jako warunek podniesienia poziomu kultury dyskursu politycznego. Ekspert – ks. prof. Piotr Roszak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, ekspert Laboratorium Wolności Religijnej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/25_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 48

Przemoc domowa często związana jest z różnego rodzaju uzależnieniami. Coraz częściej mówi się również o przemocy poprzez zaniechanie. Gościem audycji jest Dominika Miedzińska-Golczyk, psycholog pracująca m. in. z ofiarami przemocy domowej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/24_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 47

Jedną z najczęstszych form przemocy domowej jest przemoc ekonomiczna. Gościem audycji jest Dominika Miedzińska-Golczyk, psycholog pracująca m. in. z ofiarami przemocy domowej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/23_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 46

Osoby poszkodowane przemocą domową nie zawsze chcą, żeby im pomóc. Przyczyny są różne – strach, niewiedza itp. Gościem audycji jest Dominika Miedzińska-Golczyk, psycholog pracująca m. in. z ofiarami przemocy domowej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/22_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 45

Choć może to wydawać się dziwnym, ale częściej niż do przemocy np. na ulicach, do aktów przemocy dochodzi w domu. Gościem audycji jest Dominika Miedzińska-Golczyk, psycholog pracująca m. in. z ofiarami przemocy domowej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/21_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 44

Działania prowadzące do dyskryminacji, a później prześladowań osób wierzących, powinny spotkać się z natychmiastową reakcją. Spory ideologiczne powinny zostać zastąpione sporami ideowymi. Gościem audycji jest ks. prof. Piotr Roszak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, ekspert Laboratorium Wolności Religijnej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/24_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 43

Procesy związane z prześladowaniem i dyskryminacją osób wierzących mogą narastać i prowadzić do skrajnie niebezpiecznych sytuacji. Gościem audycji jest ks. prof. Piotr Roszak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, ekspert Laboratorium Wolności Religijnej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/23_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 42

Zjawisko chrystianofobii, obecne już od pewnego czasu w Europie, pojawia się również w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego w Polsce. Gościem audycji jest ks. prof. Piotr Roszak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, ekspert Laboratorium Wolności Religijnej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/22_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 41

Negatywnym zjawiskiem, o którym mówi się ostatnio coraz częściej, jest tzw. chrystianofobia. Czym jest i czy mamy z nią do czynienia w Polsce? Gościem audycji jest ks. prof. Piotr Roszak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, ekspert Laboratorium Wolności Religijnej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/21_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 40

Poczucie bezpieczeństwa osoby pokrzywdzonej przestępstwem jest nieodłącznym elementem procesu pomocy. Ważne jest również by ta pomoc, np. w formie rehabilitacji, była ciągła. Gościem audycji jest Marek, osoba pokrzywdzona przestępstwem, która korzysta z pomocy Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/20_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 39

Niezwykle ważną cechą, jaką wykazują się osoby współpracujące z ofiarami przestępstw jest empatia. Gościem audycji jest Marek, osoba pokrzywdzona przestępstwem, która korzysta z pomocy Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/19_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 38

Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem są placówkami, w których osoby poszkodowane mogą skorzystać z wielorakiej pomocy. Z pomocy częstochowskiego ośrodka, prowadzonego przez Stowarzyszenie Etoh, korzysta również ofiara przestępstwa, Marek.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/18_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 37

Do zadań Funduszu Sprawiedliwości należy m.in. pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, zwłaszcza pomoc medyczna, psychologiczna, rehabilitacyjna, prawna oraz materialna. Realizowana jest ona przez Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Gościem audycji jest Marek, osoba pokrzywdzona przestępstwem, która korzysta z pomocy Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/17_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 36

Wśród działań Funduszu Sprawiedliwości są również działania edukacyjne i informacyjne wśród dzieci i młodzieży. Gościem audycji jest Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/20_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa_bez_sponsora.mp3]

Audycja 35

Jednym z działań popularyzujących mediacje był konkurs dla dzieci i młodzieży na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji. Gościem audycji jest Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/19_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa_bez_sponsora.mp3]

Audycja 34

Mediacje są dobrą formą rozwiązywania konfliktów, ale żeby z mediacji skorzystać, trzeba wiedzieć, że jest taka możliwość. Stąd akcje informacyjne dotyczące mediacji. Gościem audycji jest Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/18_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa_bez_sponsora.mp3]

Audycja 33

Profesjonalizacja zawodu mediatora m.in. poprzez wprowadzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, to działania jakie sukcesywnie prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości w celu ulepszenia systemu mediacji w Polsce. Gościem audycji jest Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/17_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa_bez_sponsora.mp3]

Audycja 32

Program wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP obejmuje całą Polskę. Bez odpowiedniego sprawnego sprzętu ratowniczego służba druhów Ochotniczych Straży Pożarnych byłaby znacznie utrudniona, albo wręcz niemożliwa. Sprzęt jednostek OSP jest bardzo różnorodny, wykorzystywany w zależności od występującego zagrożenia. Niestety jego zakup i utrzymanie są bardzo kosztowne. Gościem audycji jest mł. bryg. Kamil Dzwonnik, KM PSP w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/16_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 31

Współpraca jednostek Państwowej Straży Pożarnej z jednostkami ochotniczymi jest obopólna i bardzo skuteczna. Gościem audycji jest mł. bryg. Kamil Dzwonnik, KM PSP w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/15_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 30

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. Do KSRG należy również część jednostek OSP. Gościem audycji jest mł. bryg. Kamil Dzwonnik, KM PSP w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/14_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 29

Ochotnicza straż pożarna (OSP) to umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt jednostka ratownicza, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Jednostki OSP stanowią również ważny element życia społecznego. Gościem audycji jest mł. bryg. Kamil Dzwonnik, KM PSP w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/13_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 28

Art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej mówi o równości państw członkowskich. W audycji pytamy czy ta zasada jest przestrzegana? Gościem audycji jest Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/16_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 27

Prawo polskie, a prawo Unii Europejskiej – w audycji szukamy odpowiedzi na pytanie czy zdarza się, że przepisy wprowadzane poprzez dokumenty unijne mogą stać w sprzeczności z polskim prawem? Gościem audycji jest Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/15_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 26

Zgodnie z opiniami ekspertów coraz częściej daje się zauważyć próby ingerencji Unii Europejskiej w wewnętrzne sprawy Polski. Gościem audycji jest Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/14_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 25

W traktacie członkowskim Unii Europejskiej są zapisy mówiące o poszanowaniu równości państw członkowskich. Jednak czy są w pełni przestrzegane? Gościem audycji jest Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/13_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 24

Nie wszystkie konflikty nadają się do rozstrzygnięcia poprzez mediację, ale mediacja może pomóc powstrzymać eskalację konfliktów. Gośćmi audycji są Agnieszka Hibner i Jakub Kulik, mediatorzy sądowi.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/12_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 23

Wypracowanie porozumienia w trakcie mediacji należy do obu skonfliktowanych stron. Rozwiązania te muszą być jednak akceptowane przez sąd. Gośćmi audycji są Agnieszka Hibner i Jakub Kulik, mediatorzy sądowi.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/11_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 22

Zadaniem mediatorów i celem samej mediacji jest doprowadzenie stron konfliktu do porozumienia i ugody. Gośćmi audycji są Agnieszka Hibner i Jakub Kulik, mediatorzy sądowi.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/10_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 21

Jak – krok po kroku – wygląda mediacja sądowa? I dlaczego lepiej spotkać się z mediatorem niż na sali sądowej? Gośćmi audycji są Agnieszka Hibner i Jakub Kulik, mediatorzy sądowi.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/9_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 20

Ministerstwo Sprawiedliwości sukcesywnie prowadzi różnego rodzaju działania, które mają zwiększyć rolę mediacji w rozwiązywaniu konfliktów. Pomoże to zaoszczędzić czas i pieniądze wszystkich zainteresowanych stron. Rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/12_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 19

W większości krajów na świecie mediacja jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi. Zyskuje ona również coraz większą popularność w Polsce, zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa. Rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/11_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 18

W okresie pandemii koronawirusa Fundusz Sprawiedliwości oferuje również wsparcie osobom, które na zakażenie są najbardziej narażone – seniorom. Rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/10_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 17

Środki z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczane są nie tylko na pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, ale również na zapobieganie przestępstwom, w tym na programy infomacyjno-profilaktyczne, czy edukacyjne. Rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/9_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 16

Hejt to pełne nienawiści, pogardy, złości działanie danej osoby w Internecie. Obiektem hejtu może stać się każdy. Bardzo często dotyczy on osób młodych, nastolatków, a konsekwencje działań hejtera mogą być bardzo poważne. Gościem audycji jest mł. asp. Daniel Zych z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/8_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 15

Hejt jest najczęściej stosowany przez dzieci i młodzież, najczęściej też ich dotyczy. Gośćmi audycji są: podkom. Sabina Chyra-Giereś, mł. asp. Kamil Sowiński, mł. asp. Daniel Zych z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/7_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 14

Mobbing to prześladowanie, uporczywe nękanie i zastraszanie, stosowanie przemocy psychicznej wobec podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy, często mające na celu wyeliminowanie go z pracy. A co w sytuacji, kiedy to wyeliminowanie nie jest celem pracodawcy? Wyjaśnia specjalista ds mobbingu Jerzy Świeboda, z Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/6_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 13

Jedną z form przemocy, o której niestety coraz częściej się mówi jest tzw. mobbing. Na czym on polega wyjaśnia specjlista ds mobbingu Jerzy Świeboda, z Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/5_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 12

Fundusz Sprawiedliwości pomaga ofiarom przestępstw i chroni społeczeństwo przed przestępstwami, ale nie tylko. Za ponad 35 mln złotych zakupiony został specjalistyczny sprzęt medyczny dla polskich szpitali, a w okresie pandemii koronawirusa wiele placówek medycznych otrzymało realne wsparcie. Rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/8_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 11

Jednym z zadań Funduszu Sprawiedliwości jest pomoc Ochotniczym Strażom Pożarnym w całej Polsce. Jednostkom OSP Fundusz zapewnił najnowocześniejszy sprzęt do ratowania zdrowia i życia za ponad 150 mln złotych. Rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/7_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 10

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności przesłanek eugenicznych do aborcji z Konstytucją spowodowało niezwykle ożywioną dyskusję i protesty wielu środowisk. Czy słusznie? – ekspert minister Patryk Jaki, poseł do Parlamentu Europejskiego.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/6_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 9

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 22 października uznał aborcję eugeniczną za niezgodną z Konstytucją. W audycji pytamy jak sprawa wygląda z punktu prawnego? – ekspert minister Patryk Jaki, poseł do Parlamentu Europejskiego.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/5_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 8

Jedną z form pomocy udzielanej osobom pokrzywdzony przestępstwem w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości jest pomoc psychologiczna. Rozmawiamy o tym z Dawidem Sztajnerem, psychologiem pracującym w częstochowskim Stowarzyszeniu Etoh. Gościem audycji jest Dawid Sztajner, psycholog, Stowarzyszenie Etoh.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/4_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 7

Pomoc psychologiczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem jest niezwykle ważna. Osoby zgłaszające się po pomoc są w różnym wieku, różnej płci. Gościem audycji jest Dawid Sztajner, psycholog, Stowarzyszenie Etoh.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/3_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 6

W Okręgowych Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, działających w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości, udzielana jest pomoc w różnych formach. Jedną z nich jest pomoc psychologiczna. Gościem audycji jest Dawid Sztajner, psycholog, Stowarzyszenie Etoh.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/2_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 5

Dzięki Funduszowi Sprawiedliwości powstała pierwsza w historii ogólnopolska sieć pomocy, dzięki której osoby poszkodowane, bez względu na wiek i płeć, mogą uzyskać oczekiwane wsparcie. Jeden z takich ośrodków znajduje się również w Częstochowie. Prowadzony jest przez Stowarzyszenie Etoh. Rozmawiamy z Sylwią Polańską, prezes Stowarzyszenia Etoh.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/1_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 4

W przypadku pomocy świadczonej przez Fundusz Sprawiedliwości istotne jest, żeby trafiła ona do osób poszkodowanych jak najszybciej. Wtedy może być pomocą najskuteczniejszą. Rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/4_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 3

Wiele osób już skorzystało z pomocy Funduszu Sprawiedliwości, wiele mogłoby, ale nie wie, że z takiej pomocy może skorzystać, bądź też wstydzi się lub boi o taką pomoc poprosić. Rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/3_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 2

Formy pomocy dla osób pokrzywdzonych m.in. przemocą domową, świadczone w ramach Funduszu Sprawiedliwości są bardzo różne. Jest to zarówno pomoc psychologiczna, prawna jak i finansowa. Rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/2_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 1

Tematem audycji jest przedstawienie czym zajmuje się Fundusz Sprawiedliwości, jaka jest jego misja i jakie cele. Pomoc realizowana jest przez Okręgowe Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/1_ogolnopolska_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Cykl II

Audycja 64

Działania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, nazywanego inaczej Funduszem Sprawiedliwości, mają na celu świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości. W Częstochowie miejscem gdzie pokrzywdzeni mogą szukać pomocy jest Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony przez Stowarzyszenie Etoh. O jego działalności również w okresie pandemii mówi prezes stowarzyszenia Sylwia Polańska.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/32_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-11_10.mp3]

Audycja 63

Bez odpowiedniego sprawnego sprzętu ratowniczego służba druhów Ochotniczych Straży Pożarnych byłaby znacznie utrudniona, albo wręcz niemożliwa. O wyposażeniu strażaków rozmawiamy z Karolem Zawadzkim z OSP Gnaszyn.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/31_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-10_10.mp3]

Audycja 62

Sprzęt jednostek OSP jest bardzo różnorodny, wykorzystywany w zależności od występującego zagrożenia. Gościem audycji jest Karol Zawadzki z OSP Gnaszyn.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/30_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-09_10.mp3]

Audycja 61

Funduszem Sprawiedliwości dysponuje Minister Sprawiedliwości. Program działa od września 2017 r. Zasilają go pieniądze, zasądzane od sprawców przestępstw. W praktyce oznacza to, że pieniądze, które po wyroku sądu przestępcy muszą wpłacić do Skarbu Państwa, zostają przekazane na zakup sprzętu, ratującego życie. Program wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP realizowany jest we współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Komendanci Powiatowi PSP opiniują każdy wniosek, jaki gmina składa do Ministerstwa Sprawiedliwości po to, by kupić najpilniej potrzebny sprzęt dla danej jednostki OSP. Gościem audycji jest Karol Zawadzki z OSP Gnaszyn.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/29_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-09_10.mp3]

Audycja 60

Zadania i problemy jednostek OSP na przykładzie OSP Gnaszyn. Gościem audycji jest Karol Zawadzki z OSP Gnaszyn.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/28_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-08_10.mp3]

Audycja 59

Program wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP obejmuje całą Polskę. Nabory wniosków na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników przeprowadzone zostały już w 15 województwach. Dotacje są udzielane za pośrednictwem gmin. Gmina otrzymuje dofinansowanie w wysokości 99% wartości sprzętu, sama musi dopłacić zaledwie 1% wartości. Gościem audycji jest Karol Zawadzki z OSP Gnaszyn.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/27_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-08_10.mp3]

Audycja 58

Przemoc domowa przybiera różne formy, w różnym stopniu oddziałujące na ofiarę. Jednak zawsze przemoc powoduje cierpienie osób poszkodowanych. Rozmawiamy o tym z Dawidem Sztajnerem, psychologiem pracującym w częstochowskim Stowarzyszeniu Etoh.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/26_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-06_10.mp3]

Audycja 57

Pomoc psychologiczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem jest niezwykle ważna. Często bez wsparcia psychologicznego pomoc materialna jest bezwartościowa. Rozmawiamy z Dawidem Sztajnerem, psychologiem pracującym w częstochowskim Stowarzyszeniu Etoh.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/25_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-06_10.mp3]

Audycja 56

O pomocy psychologicznej udzielanej osobom pokrzywdzony przestępstwem rozmawiamy z Dawidem Sztajnerem, psychologiem pracującym w częstochowskim Stowarzyszeniu Etoh.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/24_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-04_10.mp3]

Audycja 55

Jedną z form pomocy udzielanej osobom pokrzywdzony przestępstwem w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości jest pomoc psychologiczna. Rozmawiamy o tym z Dawidem Sztajnerem, psychologiem pracującym w częstochowskim Stowarzyszeniu Etoh.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/23_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-03_10.mp3]

Audycja 54

Często ofiary przemocy domowej, aby uciec od niej, zostają bez dachu nad głową i środków do życia. Osobom takim pomaga m. in. Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej. Rozmawiamy z dyrektor ośrodka Ewą Lichterowicz.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/22_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-02_10.mp3]

Audycja 53

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oczekują różnej pomocy – długo lub krótkotrwałej. Ważne, żeby ta pomoc była dobrze ukierunkowana. Rozmawiamy z dyrektor Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej Ewą Lichterowicz.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/21_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-02_10.mp3]

Audycja 52

Empatia jest podstawowym kryterium pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Takie podejście jest normą działania w Częstochowskim Centrum Interwencji Kryzysowej. Naszym rozmówcą jest dyrektor ośrodka Ewa Lichterowicz.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/20_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-01_10.mp3]

Audycja 51

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej – miejsce gdzie osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą znaleźć pomoc i wsparcie. Rozmawiamy z dyrektor ośrodka Ewą Lichterowicz.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/19_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-01_10.mp3]

Audycja 50

Dla wielu pokrzywdzonych osób doraźna pomoc Funduszu Sprawiedliwości jest równie ważna jak pomoc długofalowa. Często ta pomoc jest ich ostatnią deską ratunku. Rozmawiamy o tym z Sylwia Polańską prezes Stowarzyszenia Etoh.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/18_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-29_09.mp3]

Audycja 49

W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadczonej w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości przez częstochowskie Stowarzyszenie Etoh, udzielana jest m.in. Pomoc prawna, Pomoc psychologiczna, Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, Pokrywanie kosztów kształcenia, Finansowanie dopłat do zobowiązań czynszowych i opłat, Bony żywnościowe i inne. Bez względu na to jaką formę ta pomoc przybiera niezwykle ważne jest, aby z empatią, w odpowiedni i profesjonalny sposób zdiagnozować potrzeby danej osoby. Mówi o tym Sylwia Polańska, prezes Stowarzyszenia Etoh.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/17_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-29_09.mp3]

Audycja 48

W debacie publicznej często dochodzi do różnego rodzaju manipulacji. Rozmawiamy o tym problemie, na przykładzie sporu o tzw. „edukację seksualną”. Ekspertem jest dr Zbigniew Barciński, pedagog, teolog, prezes Stowarzyszenia Pedagogów Natan.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/16_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-27_09.mp3]

Audycja 47

Wpływ na stanowienie prawa w Unii Europejskiej, nie będącego w sprzeczności z prawem polskim, mamy wszyscy. Rozmawiamy o konsekwencji w tych działaniach. Ekspertem jest Beata Kempa, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/15_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-26_09.mp3]

Audycja 46

Z pomocy Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Częstochowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Etoh korzysta wiele potrzebujących osób. Rozmawiamy o tym, kto zgłasza się do ośrodka i jak wyglądają procedury udzielania pomocy. Gościem audycji jest Sylwia Polańska, prezes Stowarzyszenia ETOH.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/14_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-25_09.mp3]

Audycja 45

Pomoc świadczona w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości osobom pokrzywdzonym przestępstwem i bliskim tych osób ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz wiele innych. W Częstochowie miejscem gdzie pokrzywdzeni mogą szukać pomocy jest Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony przez Stowarzyszenie Etoh. Wraz z Lokalnymi Punktami podejmuje on współpracę z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, pomocą społeczną i innymi instytucjami. Gościem audycji jest Sylwia Polańska, prezes Stowarzyszenia ETOH.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/13_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-25_09.mp3]

Audycja 44

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości. Jedną z jednostek zajmujących się w ramach Funduszu Sprawiedliwości pomocą pokrzywdzonym jest częstochowskie Stowarzyszenie Etoh. Gościem audycji jest Sylwia Polańska, prezes Stowarzyszenia ETOH.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/12_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-24_09.mp3]

Audycja 43

Kiedy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie bardzo często powiedzenie o niej głośno jest jedynie pierwszym krokiem do wyjścia z przemocowej relacji. Niezbędne jest wsparcie psychologów, prawników, terapeutów, lekarzy i innych specjalistów. Jeśli przemoc w rodzinie ma miejsce, gdzie szukać pomocy? Gościem audycji jest asp. Dariusz Zych, Wydział Prewencji KMP w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/11_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-24_09.mp3]

Audycja 42

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości. Jedną z jednostek zajmujących się w ramach Funduszu Sprawiedliwości pomocą pokrzywdzonym jest częstochowskie Stowarzyszenie Etoh. O jego działalności mówi prezes stowarzyszenia Sylwia Polańska.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/10_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-22_09.mp3]

Audycja 41

Kiedy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie bardzo często powiedzenie o niej głośno jest jedynie pierwszym krokiem do wyjścia z przemocowej relacji. Niezbędne jest wsparcie psychologów, prawników, terapeutów, lekarzy i innych specjalistów. Jeśli przemoc w rodzinie ma miejsce, gdzie szukać pomocy? Rozmawiamy o tym z asp. sztab. Danielem Zychem z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/9_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-22_09.mp3]

Audycja 40

Odpowiedzialność hejtera wobec prawa i odpowiedzialność rodziców za czyny niepełnoletniego dziecka. Gościem audycji jest Joanna Banasiak pedagog szkolny, kurator społeczny.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/8_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-20_09.mp3]

Audycja 39

Czy uda się zlikwidować zjawisko hejtu? Sonda z młodzieżą. Gościem audycji jest Joanna Banasiak pedagog szkolny, kurator społeczny.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/7_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-19_09.mp3]

Audycja 38

Hejt to pełne nienawiści, pogardy, złości działanie danej osoby w Internecie. Hejt może być skierowany zarówno wobec konkretnej osoby, jak i przedstawicieli danego narodu, płci, osób o innym światopoglądzie niż ten reprezentowany przez hejtera, wyznawców danej religii czy grupy politycznej, a nawet znajomych osoby hejtującej – obiektem hejtu może stać się każdy. Bardzo często dotyczy on osób młodych, nastolatków. Gościem audycji jest asp. Dariusz Zych, Wydział Prewencji KMP w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/6_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-18_09.mp3]

Audycja 37

Hejt ma różne oblicza, może dotyczyć wszystkich spraw życia społecznego i osobistego. Gościem audycji jest Joanna Banasiak pedagog szkolny, kurator społeczny.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/5_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-18_09.mp3]

Audycja 36

Sonda – młodzież o hejcie. Hejt jest najczęściej stosowany przez dzieci i młodzież – przyczyny. Gościem audycji jest Joanna Banasiak pedagog szkolny, kurator społeczny.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/4_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-17_09.mp3]

Audycja 35

Sonda – młodzież o hejcie. Co to takiego hejt? Przejawy hejtu w sieci. Gościem audycji jest Joanna Banasiak pedagog szkolny, kurator społeczny.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/3_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa-17_09.mp3]

Audycja 34

Czy interes Polski jest sprzeczny z interesem Unii Europejskiej? Ideologie w stanowieniu prawa w Unii Europejskiej. Gościem audycji jest Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/32_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 33

Prawo polskie, a prawo Unii Europejskiej, rola polskich parlamentarzystów w Unii Europejskiej. Gościem audycji jest Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/31_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 32

W przestrzeni publicznej od dawna funkcjonuje termin „edukacja seksualna”. Informacje przekazywane w ramach takiej edukacji seksualnej nie są związane z żadnym programem wychowania, co więcej – z wychowawczego punktu widzenia są raczej dezinformacją. W audycji rozmawiamy o wolności wyrażania swoich opinii i prezentowania ich w przestrzeni publicznej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/4_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 31

Wolność słowa, wyrażana bezpośrednio lub poprzez środki przekazu, jest tradycyjną wolnością konstytucyjną. Artykuł 54 gwarantuje trzy odrębne choć powiązane ze sobą wolności: wolność wyrażania swoich poglądów, wolność pozyskiwania informacji oraz wolność rozpowszechniania informacji. Czy wolność słowa katolików w debacie o edukacji seksualnej jest naruszana? Rozmawiają Aleksandra Mieczyńska i dr Zbigniew Barciński, pedagog, teolog, prezes Stowarzyszenia Pedagogów Natan.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/3_lokalna_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 30

Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi w świetle prawa i obowiązujących przepisów. Gościem audycji jest prof. dr hab. Marek Bielecki, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/30_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 29

Wolność religijna w kontekście prawa rodziców do wychowania, a także w kontekście wolności religijnej dziecka. Gościem audycji jest prof. dr hab. Marek Bielecki, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/29_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 28

Głos katolików w debacie o edukacji seksualnej. Jaki powinien być? Gościem audycji jest dr Zbigniew Barciński, pedagog, teolog, prezes Stowarzyszenia Pedagogów Natan.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/28_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 27

Edukacja seksualna to jeden z tych tematów, który regularnie powraca do debaty publicznej. Często debata między zwolennikami wizji Światowej Organizacji Zdrowia i ludźmi żyjącymi według katolickich wartości opiera się na niekorzystnej konfrontacji. Wielu katolików podkreśla, że jako osoby wierzące nie występują przeciw edukacji seksualnej, ale przeciwko pewnym wytycznym WHO w tej kwestii, które są sprzeczne z ich przekonaniami światopoglądowymi. Według wielu specjalistów zadaniem prawa jest wyznaczenie pewnych nieprzekraczalnych granic chroniących dzieci. Tym bardziej prawo do ochrony dzieci mają ich rodzice. Gościem audycji jest dr Zbigniew Barciński, pedagog, teolog, prezes Stowarzyszenia Pedagogów Natan.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/27_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 26

Niemiecki Sąd Najwyższy odrzuciwszy powództwo Karola Tendery przeciw koncernowi ZDF naruszył m.in. przepisy prawne Unii Europejskiej, co jednak nie spotkało się z jej wyraźnym sprzeciwem. Czy należy zatem zaprzestać walki o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej? Sprawę komentuje dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ i ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/26_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 25

Wyrok niemieckiego Sądu Najwyższego w sprawie Karola Tendery przeciwko koncernowi medialnemu ZDF budzi kontrowersje zarówno pod względem etycznym jak i prawnym. Gościem audycji jest dr hab. Piotr Mostowik z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/25_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 24

Wolność słowa w kontekście wyroku niemieckiego Sądu Najwyższego w sprawie z powództwa Karola Tendery przeciw koncernowi ZDF. Sprawę komentuje dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ i ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/24_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 23

Jak wyglądało uzasadnienie wyroku niemieckiego sądu w sprawie Karola Tendery przeciwko niemieckiemu koncernowi medialnemu ZDF? Sprawę komentuje dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ i ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/23_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 22

Czu wyrok sądu w Polsce obowiązuje również za granicą? – w kontekście sprawy Karola Tendery przeciwko niemieckiemu koncernowi medialnemu ZDF. Gościem audycji jest dr hab. Piotr Mostowik z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/22_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 21

Sprawa z powództwa Karola Tendery przeciwko niemieckiemu koncernowi medialnemu ZDF – przykład walki o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej. Gościem audycji jest dr hab. Piotr Mostowik z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/21_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 20

Stan prawny wobec zjawiska surogacji, co zostało zrobione, a co jeszcze trzeba zmienić w prawie. Gościem audycji jest dr nauk prawnych Agnieszka Wedeł-Domaradzka:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/20_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 19

Surogacja – jedna z form handlu dziećmi? Gościem audycji jest dr nauk prawnych Agnieszka Wedeł-Domaradzka:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/19_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 18

Handel dziećmi jako realny problem. Gościem audycji jest dr nauk prawnych Agnieszka Wedeł-Domaradzka:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/18_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 17

Dobro dziecka jako wartość nadrzędna. Gościem audycji jest dr nauk prawnych Agnieszka Wedeł-Domaradzka:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/17_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 16

Bezpłatna pomoc prawna to jeden z priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/16_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 15

Reforma systemu sprawiedliwości, Ustawa antyprzemocowa, Ustawa o Służbie Więziennej. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/15_Zyjemy_w_panstwie_prawa-1.mp3]

Audycja 14

Mediacje sądowe jako proponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości sposób rozwiązywania konfliktów, a także Krajowy Rejestr Mediatorów, to tematy poruszane w audycji. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/14_Zyjemy_w_panstwie_prawa-1.mp3]

Audycja 13

System sprawiedliwości w Polsce – jego komplementarność, co już zostało zrobione, a co jest do zrobienia. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/13_Zyjemy_w_panstwie_prawa-1.mp3]

Audycja 12

System nieodpłatnej pomocy prawnej – informacje na temat tego rozwiązania i jego skuteczności przedstawia wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/12_Zyjemy_w_panstwie_prawa-1.mp3]

Audycja 11

o działaniu systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie pandemii Covid-19 mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/11_Zyjemy_w_panstwie_prawa-1.mp3]

Audycja 10

Reforma systemu sprawiedliwości jako szereg zmian prawnych i instytucjonalnych (ochrona dzieci, system więziennictwa). Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/10_Zyjemy_w_panstwie_prawa-1.mp3]

Audycja 9

O formach pomocy prawnej dla osób pokrzywdzonych m.in. przemocą domową mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/9_Zyjemy_w_panstwie_prawa-1.mp3]

Audycja 8

Zalety mediacji sądowych, jako skutecznego narzędzia rozwiązywania sporów. Gośćmi audycji są mediatorzy sądowi Agnieszka Hibner i Jakub Kulik:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/8_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 7

Tematem audycji jest profesjonalizacja zawodu mediatora m.in. poprzez wprowadzenie Krajowego Rejestru Mediatorów. Gośćmi audycji są mediatorzy sądowi Agnieszka Hibner i Jakub Kulik:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/7_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 6

Zagrożenia wynikające z wprowadzania ideologii w przestrzeń życia społecznego (przeniesienie debaty światopoglądowej np. na uczelnie). Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/6_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 5

Naruszanie wolności słowa i sumienia oraz przeciwdziałania Ministerstwa Sprawiedliwości w tych kwestiach. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/5_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 4

Wolność słowa i wypowiedzi w kontekście obecnej sytuacji w Polsce. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/4_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 3

Wolność mediów i wolność wypowiedzi w świetle wydarzeń w Polsce (protesty ruchów LGBT). Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/3_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 2

W audycji rozmawiamy o przepisach dot. przypadków przemocy domowej zawartych w Ustawie antyprzemocowej. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/2_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]

Audycja 1

Tematem audycji jest przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ustawa antyprzemocowa. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/1_Zyjemy_w_panstwie_prawa.mp3]