Żyjemy w państwie prawa

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. W cyklu audycji Żyjemy w państwie prawa przedstawiamy zasady działania Funduszu, rozmawiamy z ekspertami o formach pomocy świadczonej w Ośrodkach Pomocy Osobom Poszkodowanym Przestępstwem, informujemy i doradzamy gdzie i jakiej pomocy szukać. Audycje w Radiu Fiat w środy, piątki i niedziele o godz. 14.15, powtórka tego samego dnia o godz. 22.30.
Audycja realizowana jest we współpracy z Funduszem Sprawiedliwości.

Audycja 60

Każda z osób, które kontaktują się z Linią Pomocy Pokrzywdzonym czy bezpośrednio z jednym z ośrodków Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem może liczyć na profesjonalne podejście i fachową pomoc. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/60_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 59

W audycji rozmawiamy o różnych formach pomocy świadczonej w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/59_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 58

W Polsce co roku ofiarami przestępstw pada 200 tys. osób! To może być każdy z nas. Wszyscy pokrzywdzeni mogą liczyć na pomoc Funduszu Sprawiedliwości. Wystarczy zgłosić się do jednego z 336 miejsc świadczenia pomocy – są praktycznie w każdym powiecie. Lista placówek dostępna jest na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości. Oliwka (13 l.) została w 2019 r. ciężko ranna w strzelaninie w szkole podstawowej w Brześciu Kujawskim. Trzy kule, które omal nie pozbawiły jej życia, padły z broni byłego ucznia tej samej szkoły. Gdy po ponad dwóch tygodniach wyszła ze szpitala, dziewczynkę i jej rodziców wsparł Fundusz Sprawiedliwości. Rodzina otrzymała kompleksową pomoc Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzonego przez Fundację Dies Mei. Fundacja jest jedną z kilkudziesięciu organizacji pozarządowych, które prowadzą okręgowe ośrodki i lokalne punkty w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, korzystając z finansowania Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki zmianie prawa Fundusz zwiększył ponad 40-krotnie kwoty przekazywane na ośrodki pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/58_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 57

Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia m.in. następujące funkcje: obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw, zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną, zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy, upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/57_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 56

Często osoby pokrzywdzone przestępstwem krępują się osobiście zgłosić do punktu pomocy. Może być to spowodowane strachem przed prześladowcą czy wstydem przed przyznaniem się do bycia ofiarą przestępstwa. W takich sytuacjach rozwiązaniem może być Linia Pomocy Pokrzywdzonym. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/56_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 55

Dzięki dotacjom z Funduszu Sprawiedliwości zbudowana została ogólnopolska sieci ośrodków i punktów pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, gdzie skuteczne i szybkie wsparcie otrzymują ofiary przemocy, szczególnie kobiety i dzieci. Zostały uruchomione ośrodki rehabilitacji dla ofiar ciężkich wypadków i telefoniczna Linia Pomocy Pokrzywdzonym.
Pamiętaj! Nikt nie ma prawa naruszać Twojej nietykalności cielesnej, nękać Cię, pozbawić bezprawnie wolności, krzywdzić Cię psychicznie i fizycznie. Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na numer 222 309 900! Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/55_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 54

Według statystyk policyjnych, rocznie prawie 250 tys. osób w Polsce może być dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową. To poważny problem społeczny, który Ministerstwo Sprawiedliwości skutecznie rozwiązuje. O tym, jak skutecznie chronione są ofiary, mówią liczby. Do 30 czerwca br. odnotowano już 1938 przypadków skutecznej izolacji sprawców. Wydano 1607 nakazów opuszczenia mieszkania połączonych z zakazem zbliżania się do niego i jego bezpośredniego otoczenia, w 112 – sam nakaz jego opuszczenia, a w 219 przypadkach – zakaz zbliżania się do lokalu. Funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej uczestniczyli w 20 241 interwencjach domowych. Dla jeszcze większej ochrony osób dotkniętych przemocą domową ministerstwo wprowadza dodatkowe gwarancje ich bezpieczeństwa. Są to m.in. Zakaz zbliżania się do ofiar, Obrona przed nękaniem w sieci, Ochrona przed każdym prześladowcą. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/54_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 53

O stosowaniu zapisów ustawy antyprzemocowej i ich skuteczności rozmawiają Aleksandra Mieczyńska i wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/09/53_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 52

Ponad pół roku obowiązywania przełomowych rozwiązań i stały monitoring oraz zbieranie raportów z działania nowych przepisów pozwoliły na opracowanie dodatkowych narzędzi zwiększających skuteczność ustawy. Są to m.in. zakaz zbliżania się do ofiar, czy zakaz wstępu w określone miejsca. O innych rozwiązaniach mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/52_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 51

Ustawa antyprzemocowa to skuteczne narzędzie walki z przemocą domową. Według danych GUS, około 80 proc. ofiar tej przemocy to kobiety. To przede wszystkim im służy ustawa. W okresie obowiązywania ustawy antyprzemocowej w prawie 96 proc. przypadków nakaz opuszczenia mieszkania lub zakaz zbliżania się wydany był wobec mężczyzny, a tylko w nieco ponad 4 proc. – wobec kobiety. Po analizach informacji o stosowaniu nowych przepisów ministerstwo wprowadza dodatkowe gwarancje pełnego bezpieczeństwa dla osób dotkniętych przemocą domowej. Pierwszą z nich jest zakaz zbliżania się do ofiary przemocy. W rozmowie omawiamy kolejne. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/51_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 50

– Prawie osiem miesięcy obowiązywania ustawy to także czas monitorowania nowych rozwiązań. Chcemy jeszcze lepiej dbać o poziom ochrony pokrzywdzonych, by mogli czuć się bezpieczne nie tylko we własnym domu, ale też w szkole, miejscu pracy, na spacerze czy podczas zajęć sportowych – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas konferencji prasowej, w trakcie której poinformował o wprowadzaniu dodatkowych zapisów w tak zwanej ustawie antyprzemocowej. Zmiany przepisów zostaną wprowadzone m.in. w kodeksie postępowania cywilnego, karnego i Kodeksie wykroczeń. – Wiemy już, że policjanci i funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej biorący udział w interwencjach domowych stanęli na wysokości zadania, dlatego poradzą sobie również z nowymi rozwiązaniami – podkreślił minister Romanowski.
Pokrzywdzeni zostaną objęci ochroną nie tylko w domu rodzinnym czy w jego najbliższym otoczeniu, lecz także w każdym innym miejscu. Jedną z najważniejszych zaproponowanych zmian jest możliwość zastosowania zakazu zbliżania się sprawcy do osoby dotkniętej przemocą, gdy znajduje się ona na ulicy, zakupach czy spacerze.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/50_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 49

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa przyniosła zamierzone efekty – sprawcy są izolowani, a ofiary mają zapewnioną pomoc i opiekę. Dla jeszcze większej ochrony osób dotkniętych przemocą domową ministerstwo wprowadza dodatkowe gwarancje ich bezpieczeństwa. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/49_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 48

O różnych formach promocji mediacji, również wśród dzieci i młodzieży, jako skutecznego narzędzia rozwiązywania konfliktów, w tym o działaniach Ministerstwa Sprawiedliwości mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/48_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 47

Żeby móc korzystać z mediacji trzeba wiedzieć o takiej formie rozwiązywania konfliktów. Stąd bardzo ważna rola różnego rodzaju działań informacyjnych. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/47_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 46

Profesjonalny mediator, wpisany do odpowiedniego rejestru, daje pewność przeprowadzenia mediacji w odpowiedni sposób. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/46_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 45

Odpowiednio przygotowany mediator potrafi poprowadzić do przełamania barier blokujących porozumienie. Rozmawiamy m.in. o profesjonalizacji zawodu mediatora. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/45_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 44

O mediacjach, jako skutecznej i wygodnej formie rozwiązywania konfliktów mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/44_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 43

W większości krajów na świecie mediacja jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi. Zyskuje ona również coraz większą popularność w Polsce. Gościem audycji jest wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/43_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 42

Środki z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczane są na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym, pomoc postpenitencjarną oraz przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Obszarami, jakimi zajmuje się Fundusz Sprawiedliwości jest wspieranie osób pokrzywdzonych m.in. przemocą domową, przemocą fizyczną i psychiczną, wypadkiem drogowym, przestępstwem seksualnym, kradzieżą, oszustwem czy też pozbawieniem alimentów. Gościem audycji jest psycholog Dawid Sztajner.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/42_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 41

Każdego roku ponad 200 tys. osób żyjących w Polsce staje się ofiarami różnego rodzaju przestępstw. Fundusz Sprawiedliwości sprawnie wypełnia obowiązek niesienia pomocy wszystkim ofiarom i pokrzywdzonym w sprawach alimentacyjnych. Istotnym zakresem działań Funduszu jest m.in. pomoc prawna dla takich pokrzywdzonych. Na czym ona polega oraz w jaki sposób można z niej skorzystać? Gościem audycji jest prawnik Magdalena Miszawska.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/41_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 40

Fundusz Sprawiedliwości wspiera wszystkich, którzy potrzebują pomocy w ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Wymagająca wsparcia ofiara może korzystać z pomocy w ramach jednolitej sieci obejmującej cały kraj. Zaktualizowany Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019-2024 zakłada utworzenie sieci pomocy składającej się z 58 ośrodków regionalnych i 328 punktów lokalnych. Jedną z form świadczonego wsparcia jest zapewnienie pokrzywdzonym kradzieżą lub oszustwem pomocy materialnej i prawnej. Gościem audycji jest Sylwia Polańska, prezes Stowarzyszenia ETOH:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/40_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 39

Fundusz Sprawiedliwości, którego pełna nazwa brzmi Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej stworzony jest w celu pomocy osobom poszkodowanym w przestępstwach, świadkom, a także osobom opuszczającym zakłady karne. Pomoc prawna dla pokrzywdzonych kradzieżą lub przestępstwem to jedno z założeń funkcjonowania Funduszu utworzonego w 1997 roku. Gościem audycji jest prawnik Magdalena Miszawska.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/39_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 38

Jednym z obszarów, jakimi zajmuje się Fundusz Sprawiedliwości jest wspieranie osób wymagających pomocy w powrocie do normalnego funkcjonowania. Szczególnie ważna jest tu pomoc psychologiczna, co w przypadku ofiar przestępstw seksualnych może ocalić niejedno życie. Gościem audycji jest psycholog Dawid Sztajner.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/38_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 37

Fundusz Sprawiedliwości świadczy pomoc zarówno osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom, jak i tym, którzy na skutek nieszczęśliwych zdarzeń wymagają pomocy medycznej, czy też w zakresie leczenia i rehabilitacji. Gościem audycji jest Sylwia Polańska, prezes Stowarzyszenia ETOH:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/37_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 36

Fundusz Sprawiedliwości wspiera potrzebujących w ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Każda osoba wymagająca wsparcia może korzystać z pomocy w ramach jednolitej sieci obejmującej cały kraj. Na terenie całej Polski działa już 351 miejsc świadczenia pomocy. Zaktualizowany Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019-2024 zakłada utworzenie sieci pomocy składającej się z 58 ośrodków regionalnych i 328 punktów lokalnych. W każdym z nich osoba pokrzywdzona i jej najbliżsi mogą uzyskać pomoc prawną, materialną oraz psychologiczną. Jak wsparcie z zakresu psychologii wygląda w przypadku pokrzywdzonych kradzieżą lub oszustwem? Gościem audycji jest psycholog Dawid Sztajner:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/36_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 35

Jeśli jesteś pokrzywdzony lub pokrzywdzona m.in. przemocą domową, przemocą fizyczną i psychiczną, wypadkiem drogowym, przestępstwem seksualnym, kradzieżą, oszustwem czy też pozbawieniem alimentów; jeśli jesteś świadkiem przestępstwa – Fundusz Sprawiedliwości może ci pomóc. Jednym z priorytetów jego działań jest wprowadzanie oraz postulowanie zmian prawnych, ułatwiających zapewnienie pomocy ofiarom przestępstw. Gościem audycji jest prawnik Magdalena Miszawska.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/35_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 34

Pomoc świadczona przez organizacje pozarządowe, opłacana ze środków Funduszu Sprawiedliwości może uratować wiele osób zmagających się z poważnymi problemami. Wśród różnych form wsparcia udzielanego przez Fundusz Sprawiedliwości ofiary przemocy fizycznej i psychicznej skorzystać mogą m.in. z pomocy materialnej, często wręcz niezbędnej w powrocie do prawidłowego funkcjonowania. Jak tego typu wsparcie wygląda w przypadku ofiar przestępstw seksualnych? Gościem audycji jest Sylwia Polańska, prezes Stowarzyszenia ETOH.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/34_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 33

Fundusz Sprawiedliwości realizuje obowiązek niesienia pomocy wszystkim ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej. Istotnym zakresem działań Funduszu jest m.in. pomoc prawna dla ofiar przestępstw seksualnych. Na czym ona polega oraz w jaki sposób można z niej skorzystać? Gościem audycji jest prawnik Magdalena Miszawska.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/33_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 32

Klinika BUDZIK została uruchomiona w lipcu 2013 roku jako pierwszy w Polsce wzorcowy szpital dla dzieci po ciężkich urazach mózgu. Pobyt i rehabilitacja w klinice są całkowicie bezpłatne. Otwarcie kliniki BUDZIK, pomagającej wybudzić się ze śpiączki dorosłym, planowane jest na 2022 r. Będzie to roku jubileuszu 20-tu lat istnienia Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”. Patronat honorowy nad realizacją inwestycji objęła małżonka Prezydenta RP – Agata Kornhauser-Duda.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/32_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 31

W południe 15 lipca w Warszawie w obecności ministrów Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, Prezes Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Teresy Bogiel oraz Ewy Błaszczyk, prezes fundacji „Akogo?”, miało miejsce wmurowanie aktu erekcyjnego na budowie Kliniki „Budzik” dla dorosłych.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/08/31_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 30

Fundusz Sprawiedliwości ukierunkowany na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, swoją działalność kieruje również do ofiar wypadków komunikacyjnych i drogowych. Przeżycie kolizji lub innych tego typu zdarzeń często zostawia ślad w pamięci na wiele lat. Aby uporać się z doznaną traumą, warto zasięgnąć porady psychologa. Tego rodzaju pomoc może być niezbędna w powrocie do pełni zdrowia.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/30_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 29

Fundusz Sprawiedliwości, którego pełna nazwa brzmi Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej stworzony jest w celu pomocy osobom poszkodowanym w przestępstwach, świadkom, a także osobom opuszczającym zakłady karne. Od 2019 roku tworzona jest sieć ośrodków pomocy, składająca się z punktów regionalnych i lokalnych. Miejsca te mają być łatwo dostępne, dlatego odległość między nimi nie wynosi więcej niż 40 kilometrów. Jednym z nich jest Stowarzyszenie ETOH Częstochowa, gdzie osoby poszkodowane, w tym ofiary wypadków komunikacyjnych i drogowych otrzymać mogą niezbędną pomoc prawną.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/29_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 28

Fundusz Sprawiedliwości jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Jedną z form świadczonego wsparcia jest zapewnienie ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej pomocy medycznej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/28_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 27

Wśród wielu form wsparcia udzielanego przez Fundusz Sprawiedliwości ofiary przemocy fizycznej i psychicznej skorzystać mogą m.in. z pomocy finansowej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/27_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 26

Każdego roku około 200 tys. osób żyjących w Polsce staje się ofiarami różnego rodzaju przestępstw. Wśród nich znaczną grupę stanowią kobiety i dzieci. Obowiązek niesienia pomocy realizuje Fundusz Sprawiedliwości, który ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej zapewnia m.in. istotne wsparcie psychologiczne. Na czym ono polega oraz od kogo konkretnie można je uzyskać?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/26_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 25

Pomoc prawna dla ofiar przemocy fizycznej i psychicznej to jedno z głównych założeń funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości, utworzonego w 1997 roku na mocy ustawy Kodeks karny wykonawczy. W ramach Funduszu osoby pokrzywdzone w przestępstwach uzyskać mogą także pomoc prawną.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/25_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 24

30 listopada zeszłego roku weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa, dzięki której sprawcy przemocy domowej są natychmiast izolowani od swych ofiar. Nowe przepisy wzorowane były na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem w innych państwach. W Austrii policyjny nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy fizycznej obowiązuje już ponad 20 lat i wydawany jest na 14 dni. Podobne rozwiązanie wprowadzono w Czechach. Obejmują m.in. nakaz opuszczenia mieszkania przez winnego przemocy oraz zakaz kontaktowania się z ofiarami. Teraz dzięki nowym uprawnieniom danym policji, sprawca przemocy fizycznej zagrażającej życiu lub zdrowiu domowników bezzwłocznie opuści mieszkanie. Jak w praktyce wyglądają takie interwencje policji i czy poszkodowana osoba może od razu poczuć się bezpiecznie?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/24_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 23

Ustawa Antyprzemocowa zapewnia policji możliwość szybkiej reakcji na przemoc domową, a osobie poszkodowanej daje bezpieczeństwo i czas na zaplanowanie dalszych działań. Ten efekt uzyskany został przez możliwość szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Dzięki rozwiązaniom zaproponowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości pomoc dotrze do potrzebujących natychmiast, a nie po kilku tygodniach lub miesiącach, jak zdarzało się wcześniej w sprawach cywilnych rozstrzyganych na drodze sądowej. Dzięki nowym procedurom i uprawnieniom nadanym policji wzrosła też odpowiedzialność spoczywająca na funkcjonariuszach.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/23_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 22

Fundusz Sprawiedliwości został stworzony w celu pomocy osobom poszkodowanym w przestępstwach oraz świadkom. Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, jest ukierunkowana zwłaszcza na pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną. Aby jednak te etapy mogły zafunkcjonować potrzebna jest też szybka, zdecydowana i odpowiedzialna praca policji. Odkąd obowiązuje Ustawa Antyprzemocowa służby zyskały procedury szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej. Jakie uprawnienia zyskali policjanci i jak z nich korzystają w praktyce?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/22_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 21

Od czasu zreformowania we wrześniu 2017 roku Fundusz Sprawiedliwości działa coraz skuteczniej. W latach 2013-2017 kwoty kierowane do organizacji pozarządowych (to za ich pośrednictwem udzielana jest pomoc) na ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym nie przekraczały 20 mln zł rocznie. W 2018 r. jest to 25 mln zł. Ale prawdziwym przełomem było wprowadzenie Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Od 2019 r. Fundusz kierował do potrzebujących wsparcie o wartości ponad 100 mln zł, a łączna pomoc do 2021 r. ma wynosić aż 352,5 mln zł. Nigdy dotąd skala pomocy dla ofiar przestępstw oraz ich bliskich nie była tak wielka. Wcześniej pomoc udzielana ofiarom przestępstw polegała głównie na wsparciu prawnym i psychologicznym. Teraz potrzebujący otrzymują też realną pomoc materialną, dostosowaną do konkretnych potrzeb poszkodowanych.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/21_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 20

Każda z form pomocy – pomoc materialna, medyczna czy prawna – świadczonej w Ośrodkach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wszystkim potrzebującym jest niezwykle istotna. Ma ona na celu łagodzenie skutków przestępstwa, ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz wiele innych. Liczne osoby poszkodowane szukające wsparcia to ofiary przemocy domowej. Przemoc w rodzinie wbrew pozorom to nie tylko znęcanie się fizyczne nad bliską osobą. Zjawisko to może przybrać różne formy. Większość ofiar przemocy domowej stanowią kobiety (nie oznacza to jednak, iż ofiarami tego zjawiska nie mogą być dzieci, czy mężczyźni). Kiedy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie bardzo często powiedzenie o niej głośno jest jedynie pierwszym krokiem do wyjścia z przemocowej relacji. Niezbędne jest tutaj wsparcie psychologów, terapeutów i lekarzy.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/20_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 19

Ofiary przemocy domowej często potrzebują kompleksowego wsparcia świadczonego w ramach Funduszu Sprawiedliwości przez wykwalifikowane jednostki. Chodzi tutaj o pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną czy materialną. Ważną formą pomocy jest również pomoc prawna.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/19_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 18

Znowelizowana tzw ustawa antyprzemocowa ma za zadanie znacznie obniżyć ilość aktów przemocy domowej w Polsce. Ofiary tej przemocy mogą liczyć na wsparcie Funduszu Sprawiedliwości. Formy wsparcia dla osób pokrzywdzonych przemocą domową są bardzo różne. Najważniejsze jest to, żeby pomoc docierała do pokrzywdzonych jak najszybciej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/18_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 17

30 listopada 2020 r. weszły w życie przepisy tak zwanej ustawy antyprzemocowej, uchwalonej pod koniec kwietnia i podpisanej w maju tego roku przez prezydenta. Ma ona w szczególności chronić ofiary przemocy domowej. Ustawa antyprzemocowa zakłada wprowadzenie odrębnego, szybkiego postępowania w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do niego. W ramach swoich działań Fundusz Sprawiedliwości wspiera także ofiary przemocy domowej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/17_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 16

Fundusz Sprawiedliwości ma pomagać nie tylko osobom poszkodowanym przestępstwem, ale również sprawcom przestępstw. Pomoc postpenitencjarna może przybierać różne formy: może to być pomoc finansowa, pomoc psychologiczna czy też prawna. Celem Programu jest udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/16_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 15

Pomoc postpenitencjarna świadczona w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości więźniom oraz opuszczającym zakłady karne obejmuje również pomoc psychologiczną. Istotne jest, żeby ta pomoc była świadczona w sposób ciągły.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/15_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 14

11 września 2019 r. Dysponent Funduszu Sprawiedliwości przyjął Program Pomocy Postpenitencjarnej udzielanej przez organizacje pozarządowe z Funduszu Sprawiedliwości na lata 2020-2022. Celem Programu jest udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Program skierowany jest do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji. W Programie przewidziano wsparcie co najmniej 30 ośrodków pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Realizacja zadania określonego w Programie następuje w drodze otwartego konkursu ofert.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/14_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 13

W pomocy postpenitencjarnej świadczonej więźniom ważną rolę odgrywają m.in. pracownicy Służby Więziennej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/13_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 12

Do zadań Funduszu Sprawiedliwości należy m.in. udzielanie pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Świadczona ona jest przez zawodowych kuratorów sądowych, Służbę Więzienną czy organizacje pozarządowe świadczące pomoc postpenitencjarną.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/12_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 11

W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadczonej przez Ośrodki Pomocy Funduszu Sprawiedliwości udzielana jest m.in. pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, pokrywanie kosztów kształcenia, finansowanie dopłat do zobowiązań czynszowych i opłat, bony żywnościowe i inne. Bez względu na to jaką formę ta pomoc przybiera niezwykle ważne jest, aby z empatią, w odpowiedni i profesjonalny sposób zdiagnozować potrzeby danej osoby. W cyklu audycji „Żyjemy w Państwie Prawa” przedstawiliśmy historię Pani Katarzyny, która była ofiarą przemocy domowej, ale otrzymała skuteczną pomoc od Funduszu Sprawiedliwości dzięki której mogła uwolnić się od swojego oprawcy.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/11_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 10

Dowodem skuteczności pomocy świadczonej przez Ośrodki Pomocy Funduszu Sprawiedliwości są historie ludzi, którzy już z niej skorzystali. W audycji przedstawiany jedną z nich.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/10_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 9

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest podstawą dla świadczenia odpowiedniej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i bliskim tych osób. W audycji wyjaśniamy m.in. jak wygląda praca ośrodków tworzących tą Sieć.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/9_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 8

Kiedy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie bardzo często powiedzenie o niej głośno jest jedynie pierwszym krokiem do wyjścia z przemocowej relacji. Niezbędne jest wsparcie psychologów, prawników, terapeutów, lekarzy i innych specjalistów. Bardzo ważne jest też, aby z taką decyzją nie czekać, dlatego tak ważne jest szybkie znalezienie formy pomocy w przypadku ofiar przestępstw. W celu otrzymania wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości w pierwszej kolejności należy kontaktować się z Linią Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem +48 222 309 900 lub na adres e-mail info@numersos.pl. Można również kontaktować się telefonicznie z wybranym ośrodkiem.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/8_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 7

Pomoc świadczona w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości osobom pokrzywdzonym przestępstwem i bliskim tych osób ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz wiele innych. Do świadczenia pomocy na odpowiednim poziomie niezbędna jest Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Sieć tworzona przez Fundusz Sprawiedliwości cały czas się rozrasta. W całej Polsce funkcjonuje już ok. 350 miejsc świadczenia pomocy.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/7_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 6

Program wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP obejmuje całą Polskę. Bez odpowiedniego sprawnego sprzętu ratowniczego służba druhów Ochotniczych Straży Pożarnych byłaby znacznie utrudniona, albo wręcz niemożliwa. Sprzęt jednostek OSP jest bardzo różnorodny, wykorzystywany w zależności od występującego zagrożenia. Niestety jego zakup i utrzymanie są bardzo kosztowne. Na przykładzie wydarzeń z 18 czerwca 2021 roku w Nowej Białej informujemy o wsparcie jednostek OSP przez Fundusz Sprawiedliwości.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/6_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 5

Program wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych obejmuje całą Polskę. Dotacje są udzielane za pośrednictwem gmin. Gmina otrzymuje dofinansowanie w wysokości 99% wartości sprzętu, sama musi dopłacić zaledwie 1% wartości. O tym, jak ważne jest to wsparcie możemy przekonać się na przykładzie niedawnych wydarzeń w miejscowości Nowa Biała.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/5_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 4

Co roku w Polsce około 200 tys. osób staje się ofiarami różnego rodzaju przestępstw. Znaczna część poszkodowanych to kobiety i dzieci. Państwo ma obowiązek niesienia pomocy takim osobom. Obowiązek ten realizuje Fundusz Sprawiedliwości, do którego wpływają pieniądze zasądzone od sprawców przestępstw. Dysponentem Funduszu jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz wspiera też strażaków ochotników, którzy często jako pierwsi z poświęceniem niosą pomoc ofiarom wypadków. Otrzymali oni nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 mln zł. Fundusz uruchomił także Linię Pomocy Pokrzywdzonym. Pod numerem 222 309 900 pokrzywdzeni przestępstwem lub działający na ich rzecz mogą uzyskać (nawet anonimowo) pomoc prawną, psychologiczną, dowiedzieć się, gdzie można otrzymać konkretną pomoc na miejscu. Pomoc świadczona przez Fundusz Sprawiedliwości ma szczególne znaczenie w dobie pandemii koronawirusa. O działaniach Funduszu Sprawiedliwości w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/4_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 3

Szczegółowe warunki funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości określa ministerstwo sprawiedliwości, które w 2017 roku wydało obowiązujące do dziś rozporządzenie na ten temat. Na jego mocy ustawowe zadania funduszu są powierzone jednostkom publicznym i niepublicznym w drodze konkursów. Od 2019 roku tworzona jest sieć ośrodków pomocy osobom pokrzywdzonym przez przestępstwa, która składa się z ośrodków regionalnych i punktów lokalnych, tak aby na terenie każdego powiatu znajdował się choć jeden punkt, a odległość między nimi nie wynosiła więcej niż 40 kilometrów. Zadaniem ośrodków jest świadczenie pomocy psychologicznej, prawnej, a także materialnej. Ponadto została utworzona telefoniczna Linia Pomocy Pokrzywdzonym. Każda osoba pokrzywdzona może dzięki niej anonimowo i szybko uzyskać niezbędną pomoc. W rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską mówi o tym wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/3_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 2

Fundusz Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Środki Funduszu przeznaczane są na:
• pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, zwłaszcza na pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną,
• pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych,
• działalność mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz pomocy postpenitencjarnej, a także przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, polegającą m.in. na:
– promowaniu i wspieraniu inicjatyw oraz przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych,
– pokrywaniu kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem kształcenia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających,
– promowaniu systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej,
O Funduszu Sprawiedliwości Aleksandra Mieczyńska rozmawia z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/2_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]

Audycja 1

Fundusz Sprawiedliwości, którego pełna nazwa brzmi Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, to fundusz stworzony w celu pomocy osobom poszkodowanym w przestępstwach, świadkom, a także osobom opuszczającym zakłady karne. Został utworzony w 1997 r. na mocy ustawy Kodeks karny wykonawczy. Jego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Szczegółowe warunki funkcjonowania Funduszu określa ministerstwo sprawiedliwości, które w 2017 roku wydało obowiązujące do dziś rozporządzenie na ten temat. Na jego mocy ustawowe zadania funduszu są powierzone jednostkom publicznym i niepublicznym w drodze konkursów. O Funduszu Sprawiedliwości z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim rozmawia Aleksandra Mieczyńska.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/1_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_2021.mp3]