Żyjemy w państwie prawa

Na antenie Radia Fiat ruszył cykl audycji Żyjemy w państwie prawa. Rozmawiamy w nich z ekspertami na temat tego, jak i gdzie szukać pomocy kiedy stajemy się ofiarami przestępstwa, jak działać kiedy jesteśmy świadkami przestępstwa, gdzie szukać pomocy, do jakich zapukać drzwi. Mówimy też, jak działa w Polsce system sprawiedliwości, jak jest reformowany, po co i dlaczego. Audycje na antenie Radia Fiat we wtorki i czwartki o godz. 13.20.

Audycja realizowana jest wspólnie z Funduszem Sprawiedliwości.

Pomoc Ministerstwa Sprawiedliwości dla osób dotkniętych przemocą

Życie jest bezwzględną wartością, nie można go wartościować ze względu na jakość czy wiek – mówi minister Marcin Romanowski

Resort sprawiedliwości w walce z koronawirusem. Rozmowa z Michałem Wójcikiem, wicemisterem sprawiedliwości

Akcja „Resort Sprawiedliwości Pomaga”! Miliony maseczek i inne środki do walki z koronawirusem

Unia ma tylko te kompetencje, które jej przekazaliśmy – wiceminister Marcin Romanowski dla Radia Fiat

Podsumowanie programów edukacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości dla dzieci i młodzieży

Trudna sytuacja związana z epidemią koronawirusa powoduje, że pojawia się wiele pomysłów na to, jak powinny dalej przebiegać działania rządu i podległych mu służb. Wśród tych głosów można się spotkać z teoriami, że konieczne jest wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych, który usprawniłby i ułatwił obowiązujące procedury. Należy przypomnieć, że stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości (zasada legalności). Decyzje podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia (zasada proporcjonalności) i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa (zasada efektywności). O tym trudnym temacie Aleksandra Mieczyńska rozmawia z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/2_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_09_04_2020.mp3]

Przy okazji epidemii koronawirusa w sieci pojawiła się duża liczba fake newsów, które często podsycają panikę wśród ich odbiorców lub prowadzą do nierozważnych działań. Rząd i inne instytucje na bieżąco starają się walczyć z fałszywymi informacjami. M. in. o odpowiedzialności za podawane informacje w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/1_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_09_04_2020.mp3]

 

Dostrzec sens i wartość spraw najważniejszych – rozmowa z ministrem Marcinem Romanowskim

Trwająca epidemia koronawirusa wymusiła wprowadzenie wielu nowych rozwiązań w wymiarze sprawiedliwości. Zostały one zapisane w specustawie Tarcza antykryzysowa. Zmiany dotyczą m. in. Zaostrzenia przepisów związanych z karaniem osób łamiących kwarantannę, a także zmian w Kodeksie karnym wykonawczym, które rozszerzają dotychczasowe zastosowanie Systemu Dozoru Elektronicznego. O tych zmianach w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską mówi rzecznik Ministra Sprawiedliwości Agnieszka Borowska.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/2_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_07_04_2020.mp3]

Pandemia koronawirusa wymusiła w wielu przypadkach zmianę systemu pracy. Jak to wygląda w Ministerstwie Sprawiedliwości w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńska wyjaśnia wiceminister Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/1_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_07_04_2020.mp3]

Ministerstwo Sprawiedliwości, w związku z trwającą epidemią koronawirusa i ograniczeniem działalności wymiaru sprawiedliwości, przygotowało wiele kompleksowych rozwiązań. Znalazły się one w uchwalonej przez Sejm i podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę specustawie „Tarcza antykryzysowa”. Celem działań resortu sprawiedliwości jest zapewnienie funkcjonowania sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych w szczególnych warunkach związanych z przeciwdziałaniem epidemii. O kilku nowych rozwiązaniach mówi rzecznik ministra Sprawiedliwości Agnieszka Borowska.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/2_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_02_04_2020.mp3]

W przygotowanej przez rząd “Tarczy antykryzysowej” znalazły się zapisy dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Czego one dotyczą w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską wyjaśnia rzecznik Ministra Sprawiedliwości Agnieszka Borowska.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/1_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_02_04_2020.mp3]

Mediacje to nie tylko sposób rozwiązania sporów gospodarczych, rodzinnych czy służbowych, ale też administracyjnych. O mediacji w postępowaniu administracyjnym z mediatorem Jakubem Kulikiem rozmawia Aleksandra Mieczyńska.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/32_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_26_03_2020.mp3]

Tematem dzisiejszej audycji są mediacje w postępowaniu administracyjnym. Z mediatorami Agnieszką Hibner i Jakubem Kulikiem rozmawia Aleksandra Mieczyńska.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/31_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_26_03_2020.mp3]

Kontynuujemy rozmowę z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim o przestępstwie jakim jest nielegalna adopcja.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/panstwo_2020-03-24_cz2.mp3]

O niecodziennym przestępstwie jakim jest nielegalna adopcja, rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/panstwo_2020-03-24_cz1.mp3]

Edukacja więźniów to temat, który dość często budzi wiele kontrowersji. Wiadomo jednak, że inwestowanie w edukację więźniów to inwestycja w ich niepowrót za kraty Jednym z najważniejszych środków oddziaływań resocjalizacyjnych obok pracy, działań terapeutycznych, umożliwiania utrzymywania więzi z rodziną jest właśnie nauczanie. Wszystkie formalne działania edukacyjne w systemie penitencjarnym w naszym kraju są prowadzone w sposób zorganizowany przez władze. Najistotniejszym elementem tego systemu są publiczne szkoły dla więźniów.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/28_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_19_03_2020.mp3]

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Sprawiedliwości utworzono w sądach „zielone pokoje”, które służą konsultacji z mediatorami. Ta forma rozwiązywania sporów nabiera coraz większego znaczenia, coraz bardziej przychylne mediacji stają się sądy. Spory małżeńskie, regulacje opieki nad dziećmi czy sprawy majątkowe w rodzinach, to główne tematy sporów podejmowane przy udziale mediatorów. Sędzia, zamiast poświęcać czas na nakłanianie strony do ugody, zaprosi je do tzw. “Zielonego Pokoju”. Po rozmowie z mediatorem, która zająć może od 15 minut do pół godziny, strony podejmą decyzję czy chcą skorzystać z mediacji.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/27_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_19_03_2020.mp3]

Psycholog Agnieszka Strugacz mówi o przemocy w rodzinie w kontekście dziecka jako ofiary i świadka przemocy.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/panstwo_2020-03-17_cz2.mp3]

Przemoc w rodzinie nabiera szczególnego znaczenia gdy dotyka dziecka. O tym problemie mówi psycholog Agnieszka Strugacz.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/panstwo_2020-03-17_cz1.mp3]

Mediacja po wyroku to instytucja niezmiernie potrzebna. Jako forma dobrowolnej aktywności skazanych może przyczynić się do ich resocjalizacji. Pojednanie stron w ramach postępowania wykonawczego może również obniżyć koszty ponoszone przez wymiar sprawiedliwości, ograniczyć wtórną przestępczość oraz wzmocnić kontrolę nad wykonaniem wyroku wobec skazanego na kary nieizolacyjne. O mediacji po wyroku mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/24_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_12_03_2020.mp3]

System mediacji w Polsce ulega modyfikacjom tak, aby jak najlepiej pełnił swoje zadanie. O zmianach, jakie Ministerstwo Sprawiedliwości chce w najbliższym czasie wprowadzić, z wiceministrem Marcinem Romanowskim rozmawia Aleksandra Mieczyńska.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/23_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_12_03_2020.mp3]

Kontynuujemy rozmowę z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim na temat nieodpłatnej pomocy prawnej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/panstwo_2020-03-10_cz2.mp3]

O nieodpłatnej pomocy prawnej dla obywateli rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/panstwo_2020-03-10_cz1.mp3]

Polska dołącza do krajów, w których ofiary przemocy domowej mogą liczyć na natychmiastową, skuteczną pomoc. To sprawca przemocy fizycznej zagrażającej życiu lub zdrowiu domowników bezzwłocznie opuści mieszkanie. Dostanie też zakaz zbliżania się do jej ofiar. Te sankcje natychmiast wyegzekwuje policja, a sądy w błyskawicznym trybie zajmą się sprawą. Rząd przyjął 3 marca br. przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisy, które ochronią ofiary przemocy domowej. O nowej ustawie tuż po posiedzeniu Rady Ministrów wiceminister Marcin Romanowski opowiedział Radiu Fiat.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/20_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_05_03_2020.mp3]

3 marca Rząd przyjął przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisy, które chronią ofiary przemocy domowej. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreśla, że do przygotowania tak zwanej ustawy antyprzemocowej wykorzystano przykłady rozwiązań prawnych z innych krajów europejskich.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/19_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_05_03_2020.mp3]

W kolejnej audycji kontynuujemy rozmowę o Funduszu Sprawiedliwości z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/panstwo_2020-03-03_2.mp3]

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany dalej Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości. O Funduszu Sprawiedliwości mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/panstwo_2020-03-03_1.mp3]

“MOJE BEZPIECZNE (?) DZIECKO” to zainicjowana w 2016 roku kampania społeczna nastawiona na problematykę bezpieczeństwa dziecka w kontakcie z dorosłym, skupiona w szczególności na zagrożeniach związanych z przestępczością na tle seksualnym, handlem ludźmi, pornografią dziecięcą oraz bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Autorami oraz realizatorami projektu jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach. Spotkanie w ramach kampanii odbyło się również w Częstochowie. Z Tomaszem Wojtasikiem, psychologiem z ośrodka „Metis” w Katowicach rozmawia Bartłomiej Nowak.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/16_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_28_02_2020.mp3]

Mediacja to efektywna metoda rozwiązywania sporów, przed wszystkim z uwagi na oszczędność czasu i pieniędzy. Mediator to osoba pomagająca rozwiązać spór z zewnątrz, neutralnie i z zachowaniem poufności, wspomaga prowadzenie dyskusji i negocjacji tak, by umożliwić uczciwe i sprawiedliwe rozwiązanie sporu. Mediacja pozwala na uniknięcie stresu związanego z występowaniem w sądzie czy w roli powoda czy pozwanego. Ponadto W przypadku mediacji strony zachowują kontrolę – tak nad samym procesem, jak i nad treścią ugody, żadna decyzja nie zostaje podjęta bez zgody stron. O zaletach mediacji Aleksandra Mieczyńska rozmawia z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/15_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_28_02_2020.mp3]

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 21 do 28 lutego 2020 r. każdy zainteresowany może uzyskać bezpłatną poradę prawną w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju. W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści. O udziale w akcji częstochowskiej policji mówi asp. Sabina Chyra-Gierś z KMP w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/14_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_27_02_2020.mp3]

Z dniem 1 stycznia 2016 roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, której celem jest zachęcie stron do polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku postępowania sądowego. Od teraz sąd ma obowiązek dążyć do ugodowego załatwienia sprawy i namawiać strony do podjęcia mediacji, przy czym skierowanie stron do mediacji możliwe jest na każdym etapie postępowania. Mediacje prowadzą profesjonalni mediatorzy, którzy pomogą rozwiązać istniejący między stronami spór, jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu powszechnego. O mediacjach z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim rozmawia Aleksandra Mieczyńska.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/13_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_27_02_2020.mp3]

Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości prowadzi różnego rodzaju działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest to m.in. Pomoc prawna, Pomoc psychologiczna, Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, Pokrywanie kosztów kształcenia, Finansowanie dopłat do zobowiązań czynszowych i opłat czy Bony żywnościowe i inne. Działanie Stowarzyszenia w ramach Funduszu Sprawiedliwości przybliża jego prezes Sylwia Polańska.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/12_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_26_02_2020.mp3]

Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH jest organizacją pożytku publicznego podejmującą działania pomocowe na rzecz najbardziej potrzebujących. Od 2013 Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem działający pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości. Siedziba ośrodka mieści się w Częstochowie, zaś jego trzy filie w Myszkowie, Kłobucku oraz Olsztynie. O działaniach Stowarzyszenia ETOH rozmawiamy z jego prezesem, Sylwią Polańską.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/11_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_26_02_2020.mp3]

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu. Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu. Musi zachować neutralność i bezstronność. mediatorem w sprawach cywilnych może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych, za wyjątkiem sędziego, który nie jest w stanie spoczynku.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/10_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_25_02_2020.mp3]

Mowa nienawiści (ang. hate speech) jest zjawiskiem, które polega na używaniu języka w celu rozbudzenia, rozpowszechniania czy usprawiedliwiania nienawiści i dyskryminacji, jak również przemocy wobec konkretnych osób, grup osób, przedstawicieli mniejszości czy jakiegokolwiek innego podmiotu będącego „na celowniku” danej wypowiedzi. Akceptacja mowy nienawiści w wymiarze społecznym prowadzi do utrwalania się stereotypów, uprzedzeń i powodując mniejszą akceptację przedstawicieli grup ‘hejtowanych’ może także prowadzić do tzw. przestępstw z nienawiści (ang. hate crimes).

Przestępstwem z nienawiści jest każde przestępstwo natury kryminalnej, wymierzone w ludzi i ich mienie, w wyniku którego ofiara lub inny cel przestępstwa, są dobierane ze względu na ich faktyczne bądź domniemane powiązanie, związek, przynależność, członkostwo lub udzielanie wsparcia grupie wyróżnianej na podstawie cech charakterystycznych wspólnych dla jej członków, takich jak faktyczna lub domniemana rasa, narodowość lub pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religia, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, orientacja seksualna lub inne podobne cechy.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/9_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_25_02_2020.mp3]

Reforma wymiaru sprawiedliwości to jedno z priorytetowych zadań Ministerstwa Sprawiedliwości. O działaniach z tym związanych z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim rozmawia Aleksandra Mieczyńska.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/8_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_21_02_2020.mp3]

Od 2015 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie przeprowadza zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Zmiany dotyczą m.in. systemu sądownictwa, co spotyka się ze sprzeciwem części sędziów. Przyczyny tych zmian wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/7_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_21_02_2020.mp3]

Polska dołączając do grona państw Unii Europejskiej wyraziła zgodę na przejęcie niektórych kompetencji państwa przez organy Unijne. Jednak te kompetencje nie obejmują m.in. kwestii ustroju wymiaru sprawiedliwości. O kwestiach spornych z tym związanych w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/6_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_20_02_2020.mp3]

Niezwykle istotne przy wprowadzaniu nowych regulacji prawnych dotyczących przemocy domowej jest odpowiednie przygotowanie przedstawicieli prawa, którzy będą mieli bezpośredni kontakt z osobami pokrzywdzonymi oraz osób prowadzących postępowanie prawne. Chodzi tutaj zarówno o szkolenia m. in. dla służb mundurowych z zakresu prawa, czy szkolenia psychologiczne z zakresu postępowania z osobami pokrzywdzonymi przemocą czy postępowania z osobami krzywdzącymi. O szkoleniach, które poprawią i usprawnią sposoby pomocy pokrzywdzonym mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/5_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_20_02_2020.mp3]

Nowe regulacje prawne wprowadzane przez Ministerstwo Sprawiedliwości odnoszące się do przypadków przemocy domowej niewątpliwie przyspieszą przebieg postępowania takich spraw, co jednocześnie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych i pozwoli szybciej karać przestępców. Ten temat porusza w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/4_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_19_02_2020.mp3]

Przemoc domowa to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną. Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy – dziecko, osoba z niepełnosprawnościami, małżonek, partner, osoba starsza. Przemoc domowa jest tematem rozmowy Aleksandry Mieczyńskiej z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/3_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_19_02_2020.mp3]

Działania Ministerstwa Sprawiedliwości wobec przemocy są tematem rozmowy Aleksandry Mieczyńskiej z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/2_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_18_02_2020.mp3]

O nowelizacjach prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w kwestii przemocy domowej z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim rozmawia Aleksandra Mieczyńska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/1_ZYJEMY_W_PANSTWIE_PRAWA_18_02_2020.mp3]