​Handel zagraniczny. Nowa zakładka na stronie internetowej MRiRW

Tworzymy nową zakładkę na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, aby ułatwić międzynarodowe kontakty biznesowe i wesprzeć polską branżę rolno-spożywczą w poszukiwaniu odbiorców polskiej żywności na rynkach zagranicznych.
Zaburzenia w funkcjonowaniu systemów produkcji i łańcuchów dostaw w następstwie pandemii koronawirusa dotknęły także sektora rolno-żywnościowego. Sygnały o zwiększonym zapotrzebowaniu na żywność ze strony podmiotów rynkowych i różnych państw z całego świata zbiegają się z doniesieniami od krajowych producentów o ograniczeniu zakupów przez ich dotychczasowych odbiorców.
Wychodząc naprzeciw zwiększonym potrzebom w zakresie poszukiwania partnerów handlowych – dostawców lub odbiorców produktów rolnych i żywnościowych – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzyło nową zakładkę na swojej stronie internetowej (w wersji językowej angielskiej i polskiej).
Będzie ona przedstawiać listę organizacji branżowych skupiających producentów rolnych, firmy przetwórstwa i handlu. Z biurami tych organizacji mogliby się kontaktować potencjalni zagraniczni kontrahenci, zainteresowani importem żywności z Polski, a także Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Będą mogli w ten sposób uzyskać zarówno informację o możliwościach zakupu produktów rolno-żywnościowych w Polsce, jak również informacje z pierwszej ręki o polskich producentach, warunkach naturalnych, strukturalnych i prawnych produkcji, co ma coraz większe znaczenie na bardzo konkurencyjnym globalnym rynku.
Odnośniki do zakładki: Polska oferta eksportowa produktów rolno-spożywczych
wersja polskojęzyczna:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polska-oferta-eksportowa-produktow-rolno-spozywczych
wersja anglojęzyczna:
https://www.gov.pl/web/agriculture/polish-export-offer-in-agri-food-products
Jest to inicjatywa, która uzupełnia wiele już istniejących działań promocyjnych prowadzonych przez krajowe instytucje, wspieranych przez przedstawicieli Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi funkcjonujących w wybranych polskich placówkach dyplomatycznych.

Zgłoszenia organizacji branżowych, które zainteresowane są zamieszczeniem kontaktu do ich biur celem udzielania informacji o możliwościach eksportowych zrzeszonych w nich podmiotów rolnych, przetwórstwa lub handlu prosimy o przesyłanie na adres: ofertaeksportowa@minrol.gov.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać informacje w języku polskim i angielskim:
nazwę organizacji, adres, kontakt telefoniczny, fax, e-mail;
adres strony internetowej organizacji;
zakres produktowy oferty (treść maks. 200 znaków).

źródło: MRiRW