1 marca dyżur członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

niepelnosprawni-2-1

Członkowie Rady zapraszają wszystkich częstochowian – osoby prywatne, przedstawicieli organizacji i instytucji, dla których problem osób z niepełnosprawnością jest bliski i którzy chcieliby przekazać swoje uwagi dotyczące m.in. jakości życia i realizacji praw osób niepełnosprawnych.
Członkowie Rady czekają na częstochowian od godz. 14.00 do 15.00 w budynku przy ul. Śląskiej 11/13, w pokoju nr 108 (można wjechać windą).

Najbliższe dyżury:

(środa, godz. 14.00, p. 108):

1 marca – Jolanta Sulema
5 kwietnia – Artur Gawroński
10 maja – Elżbieta Markowska
7 czerwca – Anna Maria Zalewska
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo – doradczymi starostów, prezydentów. Działa na podstawie art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zm.) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:
• inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
• integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
• realizacji praw osób niepełnosprawnych,
• opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
• ocena realizacji programów,
• opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.