10. Wiosna Wiolonczelowa w Filharmonii Częstochowskiej

10 marca o godz. 19.00 w Filharmonii Częstochowskiej odbył się koncert z okazji 10. Krakowskiej Wiosny Wiolonczelowej. Dzień ten, to również 90. rocznica urodzin Krzysztofa Pendereckiego, którą uczczono koncertem w wykonaniu wybitnych wiolonczelistów.

Adam Klocek, dyrektor Filharmonii Częstochowskiej, podkreśla znaczenie koncertu:

Prof. Zdzisław Łapiński z Akademii im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, mówi, jak ważne jest dla niego to wydarzenie:

Na wiolonczeli zagrali Zdzisław Łapiński, Dorota Imiełowska oraz Jan Kalinowski. Koncertowi dyrygował dyrektor Filharmonii Częstochowskiej, Adam Klocek.

EG
Fot: Radio Fiat