100 lat parafii w Choroniu

choron_100_lat_parafii_Msza_sw_fot_A_Mieczynska_1

Przypadający w 2016 roku jubileusz 100-lecia parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Choroniu uświetniony został odpowiednimi do rangi wydarzenia obchodami. Te rozpoczęły się 22 maja koncertem jubileuszowym, 24 czerwca odprawiona została Msza św. za wszystkich parafian zmarłych w ciągu minionego stulecia, a 25 czerwca w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroniu odbyła się jubileuszowa sesja historyczna. Licznie zgromadzeni słuchacze – nie tylko mieszkańcy Choronia – mogli wysłuchać trzech wykładów: ks. dr Jacek Kapuściński mówił o “Uwarunkowaniach działalności Kościoła w zaborze rosyjskim na początku XX wieku”, ks. dr hab. Marian Duda przypomniał “Okoliczności powstania parafii w Choroniu i pierwsze lata jej działalności”, a “Proboszczów chorońskich w ciągu stulecia”, łącznie z obecnie sprawującym tę funkcję ks. kan. Janem Lisieckim, przywołał ks. dr Stanisław Jasionek. Wystąpień podczas sesji wysłuchali m.in. pochodząca z Choronia prof. Maria Nowicka-Skowron, rektor Politechniki Częstochowskiej w latach 2012-2016, prof. Henryk Dyja, ks. kan. dr Zdzisław Zgrzebny – dziekan dekanatu porajskiego, Łukasz Stachera – wójt gminy Poraj oraz Tomasz Kucharski – wójt Olsztyna, osoby konsekrowane ze zgromadzeń Małych Sióstr i Braci Baranka.

Sesję historyczną zakończyła promocja książki ks. Mariana Dudy “Brama do nieba na jurajskim wzgórzu”. Są to oparte na szeroko udokumentowanych materiałach archiwalnych dzieje parafii chorońskiej. Publikacja podzielona jest na pięć części, obejmujących kolejno historię Choronia w czasach przynależności do parafii Przybynów, narodziny parafii i jej rozwój (1916-1939), okres II wojny światowej (1939-1945), losy parafii w czasach PRL i czasie przełomu (1946-1994) oraz dzieje współczesne (1994-2016).

 

Zwieńczeniem uroczystości była 26 czerwca uroczysta Msza św. jubileuszowa pod przewodnictwem i z homilią ks. abp. Wacława Depo. Warto nadmienić, że Mszę św. koncelebrował ks. Marian Wojtasik, z parafią jako proboszcz związany całe ćwierćwiecze (od 1970 roku), a dziś mieszkający w Domu Księży im. św. Jana Pawła II w Częstochowie.

Ks. abp Wacław Depo podczas kazania, wychodząc od patrona parafii, św. Jana Chrzciciela, podkreślał jak ważne jest po pierwsze bycie sobą wobec Boga, właściwe odczytanie swojego powołania, a po drugie bycie innym wobec tego świata.

Homilia abp. Wacława Depo, wygłoszona podczas jubileuszowej Mszy św. w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Choroniu:

[audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2016/06/kazanie-abp-Depo-100-lat-parafii-w-Choroniu.mp3]

Materiał przygotowała Aleksandra Mieczyńska