11 chętnych do budowy MOP-ów na Autostradowej Obwodnicy Częstochowy

źródło fot.: GDDKiA w Katowicach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach poinformowała o otwarciu oferty w przetargu na budowę Miejsc Obsługi Pasażerów i Obwodu Utrzymania Autostrady w ramach realizacji autostrady A1 na odcinku węzeł Częstochowa Północ – węzeł Częstochowa Blachownia.
29 maja ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na platformie zakupowej GDDKiA. Kosztorys GDDKiA wynosi 102 848 108,28 zł.

Kryteria oceny
Oprócz ceny przyjęto dodatkowe kryterium oceny ofert w postaci przedłużenie okresu gwarancji jakości. W postępowaniu złożono 11 ofert. Najniższą cenę, 71 171 040,78 zł, zaproponowało konsorcjum firm: Bitum z siedzibą w Lipiach Śląskich oraz Drog-Bud z Lubojenki. Jednocześnie zaoferowało przedłużenie okresu gwarancji jakości o 5 lat. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.

Ile czasu na realizację?
Zamawiający wymaga, aby roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 16 miesięcy od podpisania umowy.
Zamówienie będzie polegało na wybudowaniu:
– czterech Miejsc Obsługi Podróżnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym stanowisk do kontroli nacisków osi i mas całkowitych pojazdów,
– Obwodu Utrzymania Autostrady Lgota wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
– dróg dojazdowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– oraz uzyskaniu decyzji zezwalających na użytkowanie.​
W tym etapie wszystkie Miejsca Obsługi Podróżnych zostaną wybudowane w pierwszej klasie. Po rozstrzygnięciu kolejnych przetargów na ich dzierżawę, dwa MOP-y zostaną podniesione do wyższych klas.
Miejsce Obsługi Podróżnych Wierzchowisko Zachód docelowo powstanie w najwyższej – III klasie, co oznacza, że będzie posiadało funkcje wypoczynkowe i usługowe wraz z zapleczem noclegowym. Znajdą się na nim: jezdnie manewrowe, stanowiska postojowe (parking), urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie, stacja paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe i obiekty noclegowe.
Miejsce Obsługi Podróżnych Wierzchowisko Wschód docelowo powstanie w II klasie i będzie oferowało funkcje wypoczynkowo-usługowej. Zostanie wyposażone w jezdnie manewrowe, stanowiska postojowe (parking), urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie, stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe.
Pozostałe dwa Miejsca Obsługi Podróżnych Gorzelanka Wschód i Gorzelanka Zachód powstaną w I klasie, zapewniając funkcje wypoczynkowe. Znajdą się na nich: jezdnie manewrowe, stanowiska postojowe (parking), urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie. Na MOP-ach klasy I dopuszcza się wyposażenie ich w obiekty małej gastronomii.

źródło: GDDKiA w Katowicach