14. Pielgrzymka Bezdomnych

14. Pielgrzymka Bezdomnych, organizowana przez Caritas Polska, odbyła się w sobotę, 9 listopada na Jasnej Górze. Do sanktuarium przybyło ok. 650 osób – bezdomni, a także wolontariusze i kapłani z Caritas Polska i oddziałów diecezjalnych Caritas oraz innych organizacji pozarządowych pomagających osobom bezdomnym.

Caritas przygotowała dla pielgrzymów ciepły posiłek, a także prowiant na drogę powrotną. Mówi ks. Krzysztof Sroka, zastępca dyrektora Caritas Polska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/1_ks_Krzysztof_Sroka.mp3]

O tym, co daje taka pielgrzymka osobom bezdomnym mówi ks. Marek Bator, dyrektor częstochowskiej Caritas:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/2_ks_marek_Bator.mp3]

„Bezdomność to jest często samotność, ona rodzi się w samotności, braku akceptacji przez innych, braku dialogu z innymi, natomiast tym, który pomaga wyjść z bezdomności, to jest zawsze drugi człowiek. A jeżeli jest to człowiek, który ma w sobie łaskę wiary, to on jest o tyle silniejszy, bo jest umocniony Panem Bogiem, Jego łaską, mądrością i łatwiej mu dźwignąć osobę upadającą” – podkreśla ks. Bator.

W każdej diecezji znajduje się placówka Caritas, która prowadzi schroniska dla osób bezdomnych. Tam terapeuci oraz inni pracownicy przebywają z bezdomnymi, pracują z nimi i próbują ich wyprowadzić z bezdomności.

Specjalnym gościem pielgrzymki był w tym roku Lech Dyblik, aktor filmowy i teatralny, który opowiedział zebranym historię i świadectwo swojej wiary i nawrócenia, wychodzenia z alkoholizmu.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/3_Lech_Dyblik.mp3]

Zdaniem aktora jednym z miejsc, umożliwiających rozmowę jest ulica, na której gra i śpiewa po rosyjsku. „Śpiewanie po rosyjsku jest nieprzyjęte, śpiewanie na ulicy jest nieprzyjęte, ale uwielbiam wszystko, co jest nielogiczne. To śpiewanie na ulicy czy recitale, są pretekstem do rozmowy o Bogu, ja na ulicy śpiewam, ale też bardzo często jestem pytany o Boga, i odpowiadam, więc to jest ewangelizacja na ulicy. Bardzo mnie to cieszy”.

O godz. 12.30 w Kaplicy Matki Bożej Mszy św. w ramach 14. Pielgrzymki Bezdomnych przewodniczył bp Andrzej Przybylski z Częstochowy. Posłuchaj homilii bp. Przybylskiego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/4_bp_Andrzej_Przybylski.mp3]

Źródło: Biuro Prasowe Jasnej Góry