15 i 16 lutego z dowodem rejestracyjnym pojedziesz pociągami Kolei Śląskich

kolej tory pociag pkp - kr

Z powodu przekroczenia norm jakości powietrza właściciele samochodów oraz ich współpasażerowie mogą podróżować bezpłatnie pociągami Kolei Śląskich od dzisiaj (15 lutego) od godz. 10:00 do godziny 23:59 (16 lutego).
Z takiej możliwości można skorzystać we wszystkich pociągach i na wszystkich liniach (wyłączając przygraniczny odcinek Chałupki – Bohumin). Podczas kontroli biletów wystarczy okazać ważny dowód rejestracyjny wydany na swoje imię i nazwisko oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. prawo jazdy, dowód osobisty). Na podstawie tych dokumentów, poza właścicielem dowodu rejestracyjnego, podróż mogą odbyć dodatkowo 2 osoby towarzyszące.
Zdaniem ekspertów na zły stan powietrza wpływają przede wszystkim nieekologiczne piece i spalanie materiałów opałowych złej jakości. Emisja spalin samochodowych również ma jednak niemałe znaczenie. Eksperci oceniają udział transportu samochodowego w miastach na od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent.