20 maja sobota paszportowa

Wszystkie zainteresowane osoby, które chcą wyrobić paszport lub data ważności ich dokumentu paszportowego dobiega końca mogą złożyć wniosek o nowy dokument także w sobotę w Terenowej Delegaturze Paszportowej w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7 i w Bielsku -Białej, gdzie raz w miesiącu, w godzinach od 9.00 do 14.00, obsługa paszportowa prowadzona będzie w soboty. W ten sposób wszyscy zainteresowani będą mogli złożyć wniosek o wyrobienie nowego dokumentu poza tradycyjnymi godzinami pracy urzędów. Najbliższa „sobota paszportowa” odbędzie się 20 maja, a kolejne zaplanowano na: 10 czerwca, 15 lipca.

Terenowa Delegatura Paszportowa w Częstochowie przyjmuje interesantów w poniedziałki, środy i w czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 17.30, w piątki w godz. 7.30 – 13.30.

Informacje na temat paszportów i tego jak wyrobić nowy dokument dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/paszport-informacje-o-dokumencie.