V Śląski Kongres Prawa Oświatowego

V Śląski Kongres Prawa Oświatowego

źródło fot.: www.pexels.com

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach już po raz piąty organizuje Śląski Kongres Prawa Oświatowego. Nadchodząca edycja odbędzie się pod hasłem: Nowa sytuacja w edukacji – problemy i wyzwania.
Celem kongresu jest poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności dyrektorów w zakresie wybranych elementów prawa, odniesienie się do specyfiki edukacji stacjonarnej i zdalnej w obecnej sytuacji, w kontekście przepisów prawnych i wniosków z ubiegłego roku szkolnego. Zdobyta wiedza będzie przydatna w bieżącej pracy szkoły, przedszkola i placówki w nowej rzeczywistości oświatowej.
Wydarzenie kierowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli organów prowadzących i nadzoru pedagogicznego.
Nowa rzeczywistość wymaga zmiany myślenia i nowych rozwiązań. Tematyka kongresu to zarówno przepisy prawa dotyczące oświaty, jak i problemy wychowawcze, w tym mediacje szkolne, specyfika oceniania w nauczaniu zdalnym, komunikacja, współpraca z rodzicami, ale też zastosowanie platform cyfrowych w zdalnym nauczaniu.
Podczas części warsztatowej kongresu będzie możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń z zakresu stosowania przepisów prawa, strategii zarządzania, a także funkcjonowania szkoły w trybie stacjonarnym i on-line.
W związku z sytuacją epidemiczną kongres zostanie zorganizowany w wersji on-line. Wykłady i warsztaty zostaną przeprowadzone w czasie rzeczywistym. Linki dostępu zostaną przesłane zarejestrowanym uczestnikom w dniu konferencji.
Kongres odbędzie się w dniach 19 i 20 października 2020 roku. Udział w konferencji jest bezpłatny – decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin: 19.10.2020 godz. 10:00 – 15:15

Termin: 20.10.2020 godz. 10:00 – 15:15

źródło: UMWS