2019 rok w statystykach USC

W ubiegłym roku Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował ponad 2500 urodzeń żywych dzieci. Zuzanna i Antoni to najchętniej wybierane imiona dla dzieci urodzonych w Częstochowie w 2019 roku.

Jak tłumaczy Rafał Bednarz, kierownik Urzędu – liczba urodzeń to nie to samo co liczba nowych mieszkańców.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/1_rafal_bednarz_miniony-rok-w-statystykach-USC_.mp3]

W zeszłym roku Urząd Stanu Cywilnego odnotował 2543 urodzeń żywych dzieci w tym 1283 dziewczynek i 1260 chłopców. W latach poprzednich przeważała liczba urodzeń chłopców. Należy pamiętać, że prezentowane dane dotyczą osób, które urodziły się w częstochowskich szpitalach. Są to również dzieci osób o obywatelstwie innym niż polskie. Jak dodaje Rafał Bednarz – w 2019 oraz 2018 roku Urząd zarejestrował także 1037 ślubów.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/2_rafal_bednarz_miniony-rok-w-statystykach-USC_.mp3]

W 2019 zarejestrowano 3671 aktów zgonów osób, które odeszły na terenie Częstochowy, natomiast liczba zmarłych mieszkańców to 2825. Dobrą wiadomością jest fakt, że w porównaniu do 2018 roku liczba ta zmniejszyła się. Poprawia się też parametr dotyczący przyrostu naturalnego.

ABK