203 rocznica śmierci Dawida z Lelowa

DSC_0981

W tym roku przypadła 203. rocznica śmierci cadyka Dawida Bidermana, zwanego Dawidem z Lelowa.

Lutowe uroczystości przy grobie słynnego cadyka Bidermana co roku gromadzą w Lelowie kilkuset chasydów z całego świata. Pokonują setki kilometrów, by wspólnie móc odmówić modlitwę, w tym roku przybyło ok. 400 osób m.in. z Izraela, krajów zachodnich i USA. Chasydzi odwiedzający Lelów modlą się u grobu cadyka, wrzucając do sarkofagu przykrywającego grób karteczki z prośbami do cadyka. Wierzą, że w rocznicę śmierci duch zmarłego zstępuje w miejscu jego pochówku między żywych i zanosi Bogu ich modlitwy. Dawid Biderman był jednym z najbardziej znanych ówcześnie cadyków na ziemiach polskich. Myśli Bidermana cytowane są do dziś przez chasydów na całym świecie: „Ktokolwiek, człowiek czy lud, nie dostąpi poznania własnych błędów, ten nie dostąpi zbawienia. W takiej mierze możemy być zbawieni, w jakiej poznamy sami siebie.”
Kolejnym wydarzeniem, które przybliży nam kulturę żydowską, będzie Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. „XV Święto Ciulimu-Czulentu”, który odbędzie się w dniach 18-20 sierpnia 2017r.