22 maja – Dzień Praw Zwierząt

22 maja obchodzony jest Dzień Praw Zwierząt. Warto nie tylko w tym dniu pamiętać, że zwierzęta są istotami czującymi, zdolnymi docenić wartość swojego życia i z tego względu należą im się prawa, które chroniłyby ich autonomię.

Jako istoty żywe i zdolne odczuwać cierpienie, zwierzęta powinny być traktowane tak, aby tego cierpienia nie odczuwały. W polskim systemie prawnym na przestrzeni ostatnich lat wprowadzono liczne regulacje dotyczące ochrony zwierząt. Mówi o nich kierowniczka częstochowskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt – Katarzyna Grzyb:

W kontekście praw zwierząt warto wspomnieć również o częstochowskim schronisku. Zwierzaki w nim wciąż potrzebują wsparcia, nie tylko finansowego. Więcej informacji na ten temat zdradza Marta Pasieka, inspektor ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie:

Dzień Praw Zwierząt nawiązuje do uchwalenia przez Sejm ustawy o ochronie zwierząt. Stało się to 22 maja 1997 roku. Pierwszy artykuł ustawy podkreśla, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie, opiekę i ochronę.

LN