25 lat Wydziału Infrastruktury i Środowiska PCz

Źródło fot.: Politechnika Częstochowska

W tym roku Wydział Infrastruktury i Środowiska obchodzi Jubileusz 25 – lecia powstania. Historia kierunku inżynieria środowiska rozpoczęła się w 1975 roku. Powstał wtedy Instytut Inżynierii Lądowej. W 1997 roku dzięki staraniom prof. dr. hab. inż. Januarego Bienia Instytut został przekształcony w Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska.

Obecnie nosi nazwę: Wydział Infrastruktury i Środowiska i posiada pełne prawa akademickie, w tym prawa doktoryzowania oraz nadawania stopnia doktora habilitowanego. Wydział tworzą trzy katedry: Sieci i Instalacji Sanitarnych, Inżynierii Środowiska i Biotechnologii oraz Zaawansowanych Technologii Energetycznych. Mury Wydziału opuściło dotychczas ponad 5500 absolwentów.

Jubileuszowi towarzyszy trzydniowa konferencja „Energia – Klimat – Środowisko – 25-lecie Wydziału Infrastruktury i Środowiska”. Otworzyli ją Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol oraz Dziekan WIiŚ prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak – Kucęba. W konferencji biorą udział przedstawiciele z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, m.in.: Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy.

Źródło: PCz

 

Galeria: Archiwum Politechniki Częstochowskiej

25 lat Wydziału Infrastruktury i Środowiska PCz