25. Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego

W niedzielę 27 maja na Jasną Górę przybyli polscy samorządowcy.

W Kaplicy Różańcowej wzięli udział w konferencji, podczas której przemówienia wygłosili m.in. Tadeusz Wrona, przewodniczący Ligi Krajowej, i Jerzy Kropiwnicki, ekonomista, działacz Solidarności, były minister i prezydent Łodzi, inicjator przywrócenia Święta Trzech Króli.

W południe Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył ks. infułat Ireneusz Skubiś, Moderator Ruchu „Europa Christi”, Honorowy Redaktor Naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Ks. Skubiś wygłosił również okolicznościowe kazanie, w którym podkreślał rolę „zwykłych” ludzi i wydarzeń:

– Kształt Polski to kształt zwykłych ludzi, którzy nadają jej barwę. Ludzie chcą żyć spokojnie, uczciwie i rzetelnie. Gdybym miał zakładać dzisiaj partię polityczną, nazwałbym ją Partią Normalnych, czyli zwyczajnych ludzi, bo właśnie ta zwyczajność jest bardzo zbieżna z chrześcijaństwem jako takim. Potrzeba nam dzisiaj solidarności i powrotu do normalności! Przede wszystkim trzeba wrócić do Osoby Jezusa Chrystusa, nie tylko ukrzyżowanego, ale zmartwychwstałego.

Pielgrzymka jest ważnym wydarzeniem dla Tadeusza Wrony:

– Wójtowie, burmistrzowie, radni, prezydenci miast, starostowie, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego są dzisiaj na Jasnej Górze, żeby podziękować Matce Częstochowskiej za wszystko, co udało nam się zrobić w służbie Polakom, ale również żeby zabrać ze sobą siłę płynącą z Domu Matki do swoich społeczności. Bardzo ważne jest to, aby wzmacniać samorządność i dobrze służyć ludziom.

Konferencja towarzysząca 25. Pielgrzymce Samorządu Terytorialnego przebiegła pod hasłem „Samorządowcy w służbie Bogu i Ojczyźnie”.

MO