250 tys. zł dofinansowania dwóch dziennych domów opieki dla seniorów

senior-vigor

Częstochowa otrzymała 250 tysięcy złotych dofinansowania dwóch dziennych domów Senior-WIGOR. Środki pochodzą z Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Program „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020” zakłada powstanie Dziennych Domów „Senior-WIGOR”, gdzie osoby starsze każdego dnia będą mogły znaleźć opiekę, wsparcie, ciekawą i rozbudowaną ofertę spędzenia czasu wolnego; będą też mogły korzystać z zajęć usprawniających ich aktywność ruchową i kondycję psychofizyczną.|
Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. W dziennym domu Senior-WIGOR będą mogli spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.
W Częstochowie mieszka 42 tys. osób powyżej 65 roku życia. Miasto od kilku lat realizuje liczne przedsięwzięcia dedykowane najstarszym częstochowianom.

źródło: czestochowa.pl