29. Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę

W dniach 5-6 maja odbywa się 29. Pielgrzymka Sybiraków na Jasną Górę.

Mszy św. dla uczestników pielgrzymki przewodniczył w Kaplicy Matki Bożej ks. prał. Zdzisław Banaś, krajowy kapelan Sybiraków i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Sybiraków w Grodźcu. Ks. Banaś przypomniał bolesną historię wywiezionych na Syberię. Wspomniał też o trudnym wyzwaniu wybaczenia oprawcom:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/1SYBIRACY_BANAS_5_05_2018.mp3]

Homilię wygłosił o. Jerzy Pająk, kapucyn, kapelan środowisk niepodległościowych. Bardzo mocno wybrzmiały w niej słowa odczytanej wcześniej Ewangelii wg św. Jana: «Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. (…) Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować» (J 15, 18-20).

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/2SYBIRACY_HOMILIA_5_05_2018.mp3]

Ks. prał. Zdzisław Banaś poprowadził rozważanie podczas apelu jasnogórskiego, a o 21.30 odprawiono nabożeństwo drogi krzyżowej Golgoty Wschodu na Wałach jasnogórskich.

W niedzielę 6 maja odbędzie się apel poległych. Odprawiona zostanie również suma pontyfikalna w intencji żyjących, zmarłych i pomordowanych Sybiraków, która zakończy pielgrzymkę.

 

MO

wykorzystano informacje ze strony www.jasnagora.com