3.14 – Dzień Liczby Pi

liczbapi1a

Istnieje od starożytności, swój dzień ma od niespełna 30 lat, a zna ją każdy. Liczba pi, bo o niej mowa, obchodzi dziś (poniedziałek 14 marca) swój Światowy Dzień.

– Liczba pi jest znana od starożytności. Jest to stosunek długości obwodu koła do średnicy tego koła. Interesujące jest to, że o liczbie pi mówi Biblia. W wersecie 2 rozdziału 4 2 Księgi Kronik czytamy: następnie Salomon sporządził odlew okrągłego morza o średnicy 10 łokci i obwodzie 30 łokci. To właśnie obwód 30 łokci podzielony przez średnicę 10 łokci daje przybliżenie liczby pi. Wydaje się, że jest ono w tego rodzaju zastosowaniach wystarczające – mówi prof. Stanisław Kukla, dyrektor Instytutu Matematyki z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

Obecnie znanych jest ponad 13 trylionów cyfr po przecinku liczby pi (trylion to jedynka z 18 zerami).

22 lipca obchodzony jest natomiast Dzień Aproksymacji liczby pi. Aproksymacja to przybliżenie – 22 podzielone przez 7 daje mniej więcej 3,14.

Liczba pi nazywana bywa również ludofiną. Nazwa ta pochodzi od Ludolpha van Ceulen, holenderskiego naukowca, który pod koniec XVI wieku wyliczył liczbę pi z dokładnością do 20 miejsc po przecinku.

Paweł Kmiecik