3 projekty AJD otrzymały dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki

ajd

3 projekty przygotowane przez pracowników Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego znalazły się na listach rankingowych zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach konkursu OPUS 8 finansowanie uzyskał projekt pt. „Zaawansowane materiały dla systemów magazynowania wodoru na bazie nowych super-lekkich stopów litu” kierowany przez prof. dr hab. Volodymyra Pavlyuka. W ramach konkursu PRELUDIUM 8 do finansowania zakwalifikowano projekty: „Wybrane metody weryfikacji modelowej wykorzystujące testery SMT” kierowany przez mgr Agnieszkę Zbrzezny (opiekun naukowy: dr hab. prof. AJD Bożena Woźna-Szcześniak) oraz „Badanie długożyciowej luminescencji i model odpowiedzi dozymetrycznej kryształów halitu (soli kamiennej) ze złóż polskich kopalni” kierowany przez mgr Magdalenę Biernacką (promotor: dr hab. prof. AJD Arkadiusz Mandowski).

źródło: www.ajd.czest.pl