37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

(fot. wikipedia)

13 grudnia mija kolejna, w tym roku już 37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Sama operacja wprowadzenia stanu wojennego została dość dokładnie przygotowana na wiele miesięcy przed 13 grudnia 1981 roku. Prace studyjne w tej materii zainicjowano w Sztabie generalnym Ludowego Wojska Polskiego jeszcze w październiku 1980 roku, a na początku listopada ówczesny minister spraw Wewnętrznych wydał rozkaz przygotowania akcji pod kryptonimem „Wrzos”, której celem było internowanie około 13 tys. czołowych działaczy „Solidarności”. Mówi historyk prof. Sławomir Maślikowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/rocznica-stanu-wojennego1.mp3]

Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji solidarnościowej. W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach internowania umieszczono około 5 tys. osób. W ogromnej operacji policyjno-wojskowej użyto w sumie 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tys. samochodów. Pacyfikacje działaczy „Solidarności” nie ominęły także Częstochowy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/rocznica-stanu-wojennego2.mp3]

Najbardziej powszechną formą oporu w pierwszych daniach stanu wojennego były strajki okupacyjne. Miały one miejsce także w regionie częstochowskim, a jednym z przykładów były wydarzenia jakie miały miejsce w niedalekim Radomsku:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/rocznica-stanu-wojennego-3.mp3]

Strajki okupacyjne były na ogół tłumione przez masowe wykorzystywanie wojskowo- milicyjnych grup szturmowych. W ten sposób spacyfikowano strajki między innymi w Stoczni gdańskiej, krakowskiej hucie im. Lenina, hucie w Katowicach oraz w FSC w Lublinie. Najbardziej dramatyczny przebieg miały w kopalni „Wujek” w Katowicach, gdzie górnicy stawili czynny opór. W wyniku pacyfikacji „Wujka” zabito 9 górników i zraniono kilkunastu innych.

Przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego wystąpiły Stany Zjednoczone i inne kraje zachodnie.

Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono formalnie 22 lipca 1983 roku.

Piotr Nicpoń