37 rocznica zniesienia stanu wojennego

37 rocznica zniesienia stanu wojennego

Fot. ipn.gov.pl

22 lipca 1983 roku w Polsce został zniesiony stan wojenny, wprowadzony przez Wojciecha Jaruzelskiego oraz władze komunistyczne PRL-u. Celem było zahamowanie aktywności społeczeństwa, pragnącego zmiany ustroju państwa.

Stan wojenny w Polsce trwał dwa lata. Wszystkich mieszkańców kraju obowiązywało przestrzeganie godziny milicyjnej co oznaczało, że od godz. 22 do 6 nie można było wychodzić z domów, a po ulicach jeździły czołgi oraz pojazdy wojskowe. Zakazano też zmian miejsca zamieszkania i wprowadzono cenzurę do korespondencji. O tym, jak stan wojenny wyglądał w regionie częstochowskim, mówi dr Sławomir Maślikowski, historyk.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/07/1_37_Maslikowski_22_07_2020.mp3]

Dzień przed zniesieniem stanu wojennego, podczas zebrania Sejmu, przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński poinformował, że komunistyczny rząd przyjął wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego z uwagi na dobrą sytuację społeczno-gospodarczą państwa.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/07/2_37_Jablonski_22_07_2020.mp3]

W trakcie zebrania przemawiał też Wojciech Jaruzelski, przewodniczący WRON i I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/07/3_37_Jaruzelski_22_07_2020.mp3]

Sejm uchwalił też ustawę o amnestii. W więzieniach pozostało jednak m.in. 11 przywódców “Solidarności” i członków Komitetu Samoobrony Społecznej “KOR”, których przetrzymywano bez wyroków. Dokładna liczba osób, które w wyniku stanu wojennego straciły zdrowie lub poniosły śmierć, nie jest znana.

ABK/IAR