39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Fot. IPN

Wydarzenia 1981 roku zmieniły bieg polskiej historii. Stan wojenny, wprowadzony 13 grudnia, umożliwił komunistom jeszcze większą kontrolę nad obywatelami naszej Ojczyzny i zapoczątkował falę sprzeciwu społecznego wobec prowadzonej polityki władz PRL-u.

Przygotowania do stanu wojennego trwały ponad rok. Kontrolował je m.in. marszałek Wiktor Kulikow, naczelny dowódca wojsk Układu Warszawskiego. Celem było zahamowanie aktywności społeczeństwa, pragnącego zmiany ustroju państwa. Z obszarem przyszłych działań zapoznawało się ponad tysiąc Wojskowych Terenowych Grup Operacyjnych. Oddziały ZOMO przechodziły intensywne ćwiczenia walk z tłumem. W więzieniach przygotowano miejsca dla kilku tysięcy działaczy „Solidarności” i opozycji, którzy mieli zostać internowani. Swoje wspomnienia z tamtych lat przybliża słuchaczom Radia Fiat Anna Dąbrowska, sekretarz Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/1_39_Dabrowska_11_12_2020.mp3]

12 grudnia 1981 roku władze komunistyczne rozpoczęły aresztowania działaczy opozycji antykomunistycznej i „Solidarności”. Dzień później Polskie Radio wyemitowało nagranie Wojciecha Jaruzelskiego, w którym poinformował Polaków o wprowadzeniu, na mocy dekretu Rady Państwa, stanu wojennego, a także ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON). O tym, jak sytuacja wyglądała w regionie częstochowskim mówi dr Sławomir Maślikowski, historyk.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/2_39_Maslikowski_11_12_2020.mp3]

Stan wojenny w Polsce trwał do 1983 roku. Przez dwa lata w kraju obowiązywała godzina milicyjna, która rozpoczynała się o 22, a kończyła o 6 rano. Nie można było wychodzić z domów, a po ulicach jeździły pojazdy wojskowe. Oprócz tego wprowadzono też cenzurę korespondencji.

ABK