39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Fot. IPN

Wydarzenia 1981 roku zmieniły bieg polskiej historii. Stan wojenny, wprowadzony 13 grudnia, umożliwił komunistom jeszcze większą kontrolę nad obywatelami naszej Ojczyzny i zapoczątkował falę sprzeciwu społecznego wobec prowadzonej polityki władz PRL-u.

Przygotowania do stanu wojennego trwały ponad rok. Kontrolował je m.in. marszałek Wiktor Kulikow, naczelny dowódca wojsk Układu Warszawskiego. Celem było zahamowanie aktywności społeczeństwa, pragnącego zmiany ustroju państwa. Z obszarem przyszłych działań zapoznawało się ponad tysiąc Wojskowych Terenowych Grup Operacyjnych. Oddziały ZOMO przechodziły intensywne ćwiczenia walk z tłumem. W więzieniach przygotowano miejsca dla kilku tysięcy działaczy „Solidarności” i opozycji, którzy mieli zostać internowani. Swoje wspomnienia z tamtych lat przybliża słuchaczom Radia Fiat Anna Dąbrowska, sekretarz Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/1_39_Dabrowska_11_12_2020.mp3]

12 grudnia 1981 roku władze komunistyczne rozpoczęły aresztowania działaczy opozycji antykomunistycznej i „Solidarności”. Dzień później Polskie Radio wyemitowało nagranie Wojciecha Jaruzelskiego, w którym poinformował Polaków o wprowadzeniu, na mocy dekretu Rady Państwa, stanu wojennego, a także ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON). O tym, jak sytuacja wyglądała w regionie częstochowskim mówi dr Sławomir Maślikowski, historyk.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/2_39_Maslikowski_11_12_2020.mp3]

Stan wojenny w Polsce trwał do 1983 roku. Przez dwa lata w kraju obowiązywała godzina milicyjna, która rozpoczynała się o 22, a kończyła o 6 rano. Nie można było wychodzić z domów, a po ulicach jeździły pojazdy wojskowe. Oprócz tego wprowadzono też cenzurę korespondencji.

ABK