42. Ogólnopolski Plener Malarski. Jurajska Jesień 2016

1335

W piątek, 17 lutego o godz. 18.00 w Sali Śląskiej Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie zostanie otwarta poplenerowa wystawa malarstwa Jurajska Jesień 2016r.
Wystawa zbiorowa artystów biorących udział w dorocznym plenerze, realizowana we współpracy z głównym organizatorem imprezy – Częstochowskim Okręgiem ZPAP. Celem pleneru jest uzyskanie artystycznego przedstawienia bogactwa przyrodniczego, geologicznego i kulturowego Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Każdorazowo plener odbywa się pod opieką innego komisarza, który sugeruje uczestnikom temat pleneru i motywy prac. Tym razem komisarz pleneru, Maria Ogłaza wybrała temat „Jura – znaki szczególne (anatomia skały i drewna)”, który autorzy realizowali w indywidualny sposób. Wystawy poplenerowe Jurajska Jesień są trwale związana z działalnością MGS i stanowią stały punkt programu wystawienniczego. Wiele dzieł powstałych podczas jurajskich plenerów trafiło do kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki i stanowią o artystycznym i tematycznym profilu tej kolekcji.
Wystawę można oglądać do 23 marca.