4380 interwencji Straży Miejskiej w maju

straz-miejska

Straż Miejska w Częstochowie w maju br. podjęła łącznie 4380 interwencji. Część działań została podjęta w związku ze zgłoszeniami od mieszkańców. Do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło w maju 1193 zgłoszenia. W ramach bieżącej współpracy z Komendą Miejską Policji przekazano 29 spraw, w tym ujęto 32 osoby, z czego 18 pod zarzutem popełnienia przestępstwa. Dzięki miejskiemu monitoringowi podjęto w maju 387 interwencji.

Funkcjonariusze częstochowskiej Straży Miejskiej w maju br. zastosowali 2867 pouczeń, ostrzeżeń lub innych środków oddziaływania wychowawczego. Wypisali 887 mandatów oraz wszczęli 72 postępowań o podejrzenie popełnienia wykroczenia.

W ramach bieżącej działalności strażnicy doprowadzili 389 osób do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. 56 osób przekazano pogotowiu ratunkowemu, a 55 doprowadzono do ogrzewalni, przytuliska lub miejsca zamieszkania.

Mieszkańcy miasta wzywali w maju strażników miejskich 1839 razy. Najwięcej interwencji dotyczyło zakłócania porządku publicznego (1023). Ponadto mieszkańcy Częstochowy wzywali Straż Miejską do interwencji związanych z porządkiem i bezpieczeństwem w ruchu drogowym (226) i problematyką osób bezdomnych (107).