ZUS czy OFE?

ofe-zus-ile-emerytury

Już od najbliższego piątku 1 kwietnia możemy zdecydować, czy chcemy ulokować część swojej składki emerytalnej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czy w wybranym otwartym funduszu emerytalnym. Będziemy mieć na to czas do końca lipca. Następna okazja – dopiero za 4 lata.
„Okno transferowe” dla uczestników II filaru emerytalnego, chcących złożyć deklarację
o przekazywaniu składek do otwartego funduszu emerytalnego lub ich ewidencjonowaniu
w całości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, rozpoczyna się 1 kwietnia a kończy
31 lipca tego roku. W tym czasie można zmieniać swoje deklaracje sprzed dwóch lat,
z poprzedniego okna transferowego.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy jej wymiaru (czyli wynagrodzenia). To pieniądze, które służą budowaniu przyszłej emerytury. Ze składki emerytalnej, począwszy od 1 lutego 2014 r.:
– 2,92 % podstawy wymiaru jest odprowadzane przez ZUS do wybranego przez klienta OFE,
– 4,38 % podstawy wymiaru jest zapisywane przez ZUS na specjalnym subkoncie.
W czasie trwania tegorocznego okna transferowego osoby ubezpieczone mają możliwość, poprzez złożenie oświadczenia, zmiany swojej dotychczasowej decyzji co do ulokowania tej części składki emerytalnej, która wynosi 2,92%. Mówi Ewa Jęczmyk, rzecznik ZUS Częstochowa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2016/03/Jeczmyk_strona.mp3]
W trakcie trwania okna transferowego oświadczenia będzie można składać osobiście w dowolnej jednostce ZUS, dodaje Ewa Jęczmyk:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2016/03/Jeczmyk_strona2.mp3]
Decyzję o przekazywaniu środków do OFE bądź pozostawieniu całości składki emerytalnej w ZUS będzie można zmienić za 4 lata. Od 2020 roku, co 4 lata, a zatem w roku 2024, 2028 itd., zawsze pomiędzy 1 kwietnia a 31 lipca, otwierane będzie kolejne okno transferowe. W tym czasie wszyscy zainteresowani będą mieli szansę dokonać ponownego wyboru – czy tylko ZUS, czy także OFE.

PKr/ZUS

fot: materiały prasowe