500 mln zł na bezpieczeństwo energetyczne Śląska

500 mln zł na bezpieczeństwo energetyczne Śląska

Fot. Tauron

Ponad pół miliarda złotych inwestuje rocznie TAURON w sieć dystrybucyjną województwa śląskiego. Inwestycje są prowadzone na wszystkich poziomach napięć, jednak największe efekty dla klientów przynoszą duże projekty realizowane w perspektywie kilkuletniej.

Śląsk to szczególny teren nie tylko na mapie działania, ale również w perspektywie ogólnopolskiej. Aglomeracja katowicka to najbardziej zurbanizowany teren w Polsce z koncentracją przemysłu, a tym samym z ogromnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Dlatego tak ważne są stałe poprawianie stanu i rozbudowa infrastruktury energetycznej na tym terenie – mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/1_ELEKTROWNIA_JANOW_29_09_2020.mp3]

Stacja Janów powstała już w 1959 r. i jest zlokalizowana na zabytkowym i ciekawym architektonicznie Nikiszowcu. Rozwiązania techniczne zastosowane w stacji były jednak przestarzałe, a urządzenia wyeksploatowane, dlatego podjęta została decyzja o całkowitej jej przebudowie.

BNO
Źródło: Tauron