55. rocznica śmierci biskupa Zdzisława Golińskiego

 

W 55. rocznicę śmierci Drugiego Biskupa Częstochowskiego Zdzisława Golińskiego częstochowscy duchowni i wierni spotkają się w Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny. W nadchodzący piątek, 6 lipca, zostanie odprawiona Msza święta. Tego dnia w Archikatedrze będą miały miejsce także modlitwy w Krypcie Biskupów.

Bp Zdzisław Goliński urodził się 27 grudnia 1908 r. w Urzędowie koło Kraśnika. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1931 r. w Lublinie. Następnie studiował teologię moralną na KUL oraz na papieskich uniwersytetach Gregorianum i Angelicum w Rzymie. Studiował także pedagogikę i psychologię wychowania. W 1947 r. ks. prof. Zdzisław Goliński został mianowany biskupem-koadiutorem w Lublinie. W latach 1951-63 był ordynariuszem częstochowskim. W herbie biskupim miał słowa „Crux Victoria” (Krzyż Zwycięstwem).

W okresie jego posługiwania Kościołowi częstochowskiemu władze komunistyczne bardzo utrudniały tworzenie nowych parafii. Nie zdołał zapobiec zamknięciu przez władze Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w 1953 r. Pod jego przewodnictwem odbył się 28 i 29 września 1954 r. I Synod Diecezji Częstochowskiej. Od października do grudnia 1962 r. brał udział w I Sesji Soboru Watykańskiego II. Zmarł nagle 6 lipca 1963 r.

za: archiczest.pl